• KRP

  Kommun- och regionpolitiska rådet

  KRP har till uppgift att samordna det kommun- och regionpolitiska arbetet för partiet. Har ansvar för central utbildning av ledande kommun- och regionpolitiker, vara en resurs för regionala råd och regionala utbildningar, samråda och utveckla kontakter med partiorganisationen, riksdagen  och presentera underlag och riktlinjer för lokala och regionala ageranden.
  Ordförande
  Bengt Germundsson
  KS-ordförande, Markaryd
  Inriktning på kommunövergripande frågor, ekonomi, näringsliv
  070-209 04 85
  bengt.germundsson@kristdemokraterna.se

  Vice ordf
  Maria Nilsson, Västra Götaland

  Ledamöter
  Björn-Ove Björk, Region Uppsala län
  Hans Jarstig, Habo
  Marcus Jonsson, Sundbyberg
  Veronica Kerr, Umeå
  Sara Lidqvist, Region Gotland
  Anders Lundström, Helsingborg
  Daniel Braw, Kalmar
  Erik Nilsson, Karlstad

  Handläggare för KRP
  Mattias Grängzell Organisationssekreterare
  mattias.grangzell@kristdemokraterna.se

  Jan Fjellstedt Kommunpolitisk sakkunnig
  jan.fjellstedt@kristdemokraterna.se

  Kristdemokratisk representation inom Sveriges Kommuner och Regioner SKR

  Kristdemokraterna ingår tillsammans med övriga Allianspartier i majoriteten inom SKR. Partiets ledamöter inom de olika områdena är experter som Du som kommun- och regionpolitiker kan vända dig till om du önskar råd och underlag för agerande.

  Anders Sellström (förhandling)

  Andreas Sturesson (tillväxt)

  Annelie Sundling (revision)

  Anniki Oscarsson (samhällsbyggnad)

  Bechet Barsom (tillväxt)

  Bengt Germundsson (styrelse/AU)

  Betty-Ann Nilsson (utbildning)

  Birgitta Sacredus (EU)

  Conny Brännberg (Kultur)

  Elisabeth Kihlström (Kultur)

  Ella Kardemark (social)

  Erik Slottner (samhällsbyggnad)

  Eva-Britt Sjöberg (social)

  Désirée Pethrus (styrelsen)

  Jan Utbult (demokrati)

  Jimmy Loord (sjukvårddel.)

  Jonas Segersam (Utbildning)

  Lars Thunberg (vård äldreomsorg)

  Liselott Fager (valnämnd)

  Liza-Maria Norlin (e-samhället)

  Malin Gabrielsson (sjukvårddel.)

  Mia Frisk (vård äldreomsorg)

  Två tillfälliga beredningar hos SKR där vi har representation:

  Per Einarsson (postpandemin)

  Linnéa Haggren (hållbar omställning)

   

  Handläggare för SKR-gruppen
  Mattias Grängzell Organisationssekreterare
  mattias.grangzell@kristdemokraterna.se

  Jan Fjellstedt Kommunpolitisk sakkunnig
  jan.fjellstedt@kristdemokraterna.se