• Kristdemokraternas vårmotion: Tillit och trygghet för alla

  Kristdemokraterna bygger vidare på reformagendan för tillit och trygghet – för alla.
  – Sverige är på väg i fel riktning och det behövs rätt kompass för att föra Sverige på rätt väg igen. Det innebär reformer för fler poliser som kan stoppa och lösa brott, en trygg vård nära patienten och ett starkare skyddsnät runt våra barn, säger Ebba Busch Thor om KDs vårbudget som presenteras idag.

  Här kan du läsa hela vårbudgeten.

  Se presskonferensen här.

  Förbättrat skyddsnät för barn och föräldrar
  Kristdemokraterna vill satsa 250 miljoner kronor årligen på evidensbaserade antimobbningsprogram och föräldrastöd till tonårsföräldrar för 100 miljoner kronor. Barn- och ungdomshälsovården samlas under landstingen och 400 miljoner avsätts för att stärka arbetet.
  – Trygghet börjar i det lilla och vi behöver stärka skyddsnätet runt våra barn. Det duger inte att vi har antimobbningsprogram som inte fungerar och det duger inte att barn får vänta mer än 30 dagar på en psykiatrisk utredning inom BUP. Barn och föräldrar måste kunna lita på att hjälp finns när det behövs, säger Jakob Forssmed, tf. partiledare och ekonomisk talesperson.

  Hela den ideella sektorn, där många barn och unga är aktiva, får en förstärkning genom att alla organisationer, oavsett om de sysslar med idrott eller annan verksamhet, ska kunna ersätta sina funktionärer med upp till ett halvt basbelopp per år utan att betala arbetsgivaravgifter.

  Ett system med sociala utfallskontrakt (ibland även kallat Social Impact Bonds) föreslås och 337 miljoner avsätts för att skapa en nationell stödfunktion som ska medverka till att fler projekt med sociala utfallskontrakt kommer på plats. Sociala utfallskontrakt kan bidra till att bättre lösa sociala utmaningar som att utsatta barn inte klarar skolgång eller placeras. Sociala utfallskontrakt bygger på externa medel som återbetalas med ränta enbart i de fall projekten lyckats och besparingar kan uppnås för det offentliga.

  Trygg vård nära dig
  Vi avsätter tre miljarder årligen för stärkt primärvård. Den som är sjuk måste kunna få träffa en läkare inom ett dygn. Vi skärper därför vårdgarantin från dagens 7 dygn. Fler vårdcentraler behöver kunna ha öppet kvällar och helger. Utökade öppettider och ökad medicinsk bredd ska avlasta de överbelastade akutmottagningarna.

  10 000 fler poliser – trygghet oavsett var du bor
  Senast 2025 ska Sverige ha 30 000 poliser. Det innebär ett närmande till EU:s genomsnitt. Det föreslås också en resursförstärkning för polisens utrustning och övningsmöjligheter i budgeten.

  Slopad pensionärsskatt
  Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och arbetstagare under 65 år slopas helt i ett fullt finansierat förslag från den 1 januari 2018.

  Här kan du läsa mer om de olika förslagen:

  Stärkt skyddsnät för barn

  Trygg vård nära dig – 3 miljarder för mer tillgänglig primärvård

  30 000 poliser till 2025 och högre lön

  Slopad pensionärsskatt

  Bättre utrustning till polisen vid terrordåd