• Kristdemokraternas valutvärdering av succévalet 2018

  Efter att ha varit mer eller mindre uträknade lyckades Kristdemokraterna vända opinionssiffrorna och fick 6,3 procent i riksdagsvalet, med stora framgångar även på kommun- och regionnivå. Den enskilt största framgångsfaktorn om man frågar väljarna och partimedlemmarna var partiledaren, Ebba Busch Thor. Utöver det drog även sjukvårdsfrågan starkt. Trots framgångarna lyckades inte partiet nå sin fulla potential och det finns all anledning att göra en del omtag i politiskt innehåll och profil för att KD ska landa på högre siffror.

   

  – Sjukvården var den enskilt viktigaste frågan till varför människor valde att lägga sin röst på KD. Det är samtidigt tydligt att dagens KD-väljare identifierar sig som mer höger än i tidigare val och förespråkar en stramare linje kring invandring, integration och rättspolitik. Sammanfattningsvis kan man säga att KD-väljarna gillar partiets sociala profil samtidigt som de ofta vill se en ansvarsfull migrationspolitik, en stramare integrationspolitik och en tuffare rättspolitik, säger Erik Slottner, borgarråd i Stockholm och ordförande i Kristdemokraternas valutvärderingsgrupp.

   

  För att locka fler av partiets potentiella väljare, det vill säga de väljare som övervägde KD men valde att rösta på annat parti, bör KD profilera sig mer inom rätts- och integrationsfrågor. Många av dessa väljare gillar KD men valde till slut att rösta på M eller SD. En sådan positionsförflyttning får dock inte ske på bekostnad av den sociala profil som tydligt särskiljer Kristdemokraterna från exempelvis Moderaterna och Sverigedemokraterna.

   

  Valutvärderingsgruppen kommer med en rad rekommendationer, ett axplock av dem är:

   

  • Fortsätt profilera partiet i och utveckla politikområdet sjukvård och äldrepolitik.
  • Inled ett arbete med att politikutveckla områdena skola och utbildning, integration, lag och ordning samt ekonomi.
  • Gör det möjligt att i nämnder, styrelser och utskott tillåta uppgörelser med alla partier i sakfrågor där partierna tycker lika eller står nära varandra, utan att göra avkall på kristdemokratisk värdegrund.
  • Fortsätt att sänka trösklar och ändra partiets image i syfte att få fler personer att rösta på partiet.

   

  Valutvärderingen i sin helhet finns att läsa här.