• KD vill se Alexander Stubb som ny ordförande för EU-kommissionen

    Kristdemokraterna nominerar finländaren Alexander Stubb till spetskandidat (huvudkandidat) för partigruppen EPP som ny ordförande för EU-kommissionen.

    – I en värld där grundläggande värderingar ifrågasätts står Alexander Stubb upp för de värden som har skapat välstånd och fred i Europa. EU ska vara en värdegemenskap där demokrati, frihet, rättsstatens principer, respekt för de mänskliga rättigheterna och marknadsekonomin utgör grunden för samarbetet. Samtidigt värnar han om medlemsländernas suveränitet och han säger nej till överstatlighet och klåfingrighet, säger partiledare Ebba Busch Thor.

    Stubb har gedigen erfarenhet av både EU-arbetet och nationell politik. Förnärvarande är han ledig från sitt jobb som vice vd för Europeiska investeringsbanken. Hans bakgrund som statsminister, finansminister, utrikesminister samt ledamot i Europaparlamentet gör honom till den mest lämpade kandidaten att leda Kommissionen och föra EU i rätt riktning. Av dessa anledningar ställer Kristdemokraterna sig bakom Alexander Stubbs kandidatur.

    På EPP:s kongress i Helsingfors 8 november kommer partigruppens spetskandidat att utses. Europaparlamentsvalet hålls sedan i maj och den nya Kommissionen tillträder i november.