• Kristdemokraterna satsar drygt 12 miljarder på den nära vården

    Primärvården måste vara basen i sjukvården och den behöver fungera väl om alla andra delar i vården ska lyckas. Idag är sjukvården alldeles för sjukhuscentrerad. Vi vill istället att den nära vården på vårdcentralerna blir den naturliga ingången till vården för fler. Men då måste primärvården byggas ut och göras mer tillgänglig. Därför föreslår vi ett primärvårdslyft på omkring 12 miljarder kronor de kommande tre åren.

    Satsningen presenterade i Rapport, 16 minuter in i sändning.

    Den svenska sjukvården har hamnat i ett kroniskt sjukdomstillstånd med växande vårdköer, personalbrist och bristande tillgänglighet. För att bryta detta och vända den negativa utvecklingen måste vi förändra vårdens arbetssätt. Inget landsting klarar idag av att ge alla som söker vård inom det lagstadgade kravet på 7 dagar. När vårdcentralen inte kan ta emot patienter är man hänvisad till att vänta eller åka till akuten, där väntetiderna bara ökar. Omkring 20 000 personer får vänta längre än 7 dagar på att få träffa läkare på

    Därför föreslår Kristdemokraterna nu ett primärvårdslyft på ca 12 miljarder kronor de kommande tre åren. Alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt och få kontakt med den kompetens man behöver inom ett dygn.

    För att förbättra den nära vården går 9,5 miljarder till primärvården och 2,6 miljarder till hemsjukvården på tre år.