• Kristdemokraterna om regeringens förslag om dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands

    Kristdemokraterna stödjer inte regeringens förslag om dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands. Vi tycker att sexköp är oacceptabelt var det än sker. Men med tanke på den skarpa kritiken från lagrådet och andra remissinstanser, och att Polisen ser svårigheter att tillämpa lagstiftningen riskerar en lagändring enbart blir ett slag i luften.

    Det skulle vara långt mer effektivt att istället, påverka andra länder att ta efter svensk sexköpslag.

    Kristdemokraterna vill även skärpa straffen för sexualbrott i Sverige där vi kan lagföra gärningsmän.