• Kristdemokraterna: Fidesz bör uteslutas ur EPP

  8

  På fredagsförmiddagen fattade Kristdemokraternas verkställande utskott beslut om att partiet skall verka för att det ungerska regeringspartiet Fidesz bör uteslutas ur EPP.

  EPP är det Kristdemokratiska europapartiet, som Kristdemokraterna tillhör, men där även Fidesz är medlemmar.

  ”Vi anser inte att Fidesz hör hemma i EPP och menar att de bör uteslutas”, säger Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren.

  Bakgrunden är en negativ utveckling i Ungern som pågått under lång tid. Det rör rättsstatens utveckling och demokratins spelregler. Situationens allvar inskärptes ytterligare när den prestigefyllda tankesmedjan Freedom House nyligen rankade Ungern som ”delvis fritt”, vilket är en status som inget tidigare EU-land fått.

  Det pågår också på goda grunder ett så kallat artikel 7-förfarande mot Ungern, som är initierat mot bakgrund av brott mot EU:s värderingar.

  ”EPP är den största europapartiet. Det är naturligt att det finns lite olika åsikter i en organisation där 80 partier finns representerade, men det måste finnas en värdegemenskap kring de grundläggande principerna för en demokratisk rättsstat. Tyvärr ser vi att Fidesz inte längre kan sägas uppfylla detta fullt ut. Då hör de inte hemma i EPP”, säger Kristdemokraternas förstanamn inför det stundande EU-valet, Sara Skyttedal.

  ”För oss kristdemokrater är de mänskliga fri-och rättigheterna inte förhandlingsbara. De måste respekteras av och i EU: s alla medlemsstater. Därför finns det ingen plats för Fidesz och Orbán i EPP”, säger David Lega, som står på plats nummer två på Kristdemokraterna EU-valsedel.