• Krisåtgärder för småföretagare

  Regeringen har föreslagit en rad åtgärder i den extra ändringsbudget som nu presenterats med anledning av Corona-krisen. Det är bra och kraftfulla åtgärder som kommer göra skillnad för företag och anställda. Men redan nu ser vi också att åtgärderna från staten och från myndigheter som Riksbanken riskerar att inte nå fram till de mindre företag som nu drabbas oerhört hårt av krisen. Därför behöver förslagen kompletteras och ändras – och det skyndsamt.

  Kristdemokraterna föreslår följande åtgärder:

  1. Statliga kreditgarantier för Riksbankens lån till företagare
  2. Förändringar av korttidsarbete – småföretagare måste omfattas
  3. Slopa företrädaransvaret för småföretagare
  4. Se över räntekostnader för företag som skjuter upp skatteinbetalningar
  5. Utöka möjligheten att pausa företaget för att få a-kassa
  6. Stoppa kravet på att ha ”vidtagit andra åtgärder innan”

  Mer detaljerad information om åtgärderna finns här.