• Kriminalpolitiskt handlingsprogram

  Kristdemokraterna vill reformera straffrätten. Förra året var ett svart rekordår för skjutningar. Det skedde i genomsnitt en skjutning om dagen och ett skjutvapenmord i veckan. Situationen är oerhört allvarlig.

  Det grova och dödliga våldet och gängens till synes ostoppbara framfart är det absolut svåraste samhällsproblemet vi har att bekämpa. I nuläget saknar Sverige helt enkelt de verktyg som behövs. Samtidigt är det vår uppgift är att visa att de här spiralerna kan brytas.

  Kristdemokraterna har tagit fram ett omfattande rättspolitiskt handlingsprogram för att kunna möta den grova brottsligheten. Här är förslagen som vi idag presenterar i DN:

  • Avskaffa presumtionen mot fängelse
  • Höj lägsta och högsta möjliga fängelsestraffet
  • Förändra mängd- och ungdomsrabatten
  • Höj straffet för utpressning
  • Höj straffet för övergrepp i rättssak
  • Fem års fängelse för vapenbrott

  Programmet innehåller också stora och uthålliga satsningar på hela rättsväsendet och rejäla förebyggande insatser. Kriminaliteten måste både bekämpas och förebyggas.

  Medborgarna ska kunna lita på rättssamhället. Brottsoffren ska kunna lita på att deras intressen väger tyngst.

  Sverige behöver en ny rättspolitik!

  Läs mer i Dagens Nyheter

  Läs programmet i sin helhet här (PDF)