• Kraftfulla åtgärder mot vildsvin i Kristdemokraternas budget

  BUDGETNYHET: Vi föreslår kraftfulla åtgärder mot ett av landsbygdens allra största problem, de stora vildsvinsstammarna.

  Idag träffade Ebba Busch Thor bonden Mats Collberg, tillsammans med KD:s landsbygdspolitiske talesperson Magnus Oscarsson. Mats är en av alla bönder som drabbats hårt av vildsvinens framfart i Sverige.

  Vildsvinens antal har vuxit utom kontroll. Lantbrukare, villaägare och trafikanter känner konsekvenserna i allt större utsträckning. På flera håll på den svenska landsbygden har vildsvinens närvaro nått det olidligas gräns. Enligt en beräkning från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) uppgår kostnaderna för skadorna i jordbruket till över en miljard kronor årligen.

  Därför satsar vi 100 miljoner per år på ett vildsvinspaket, som utgörs av flera åtgärder för att förhindra vildsvinens framfart och skadeverkningar. Det innehåller bland annat:

  :heavy_check_mark: Länsstyrelserna ska sätta upp mål för antalet vildsvin som ska skjutas i de hårdast drabbade länen
  :heavy_check_mark: Utbildning av jägare och jakthundar
  :heavy_check_mark: Gratis trikintest
  :heavy_check_mark: Stängsla utsatta odlingar mot vildsvin. Även inköp av fällor bör kunna få bidrag
  :heavy_check_mark: Vi föreslår också att jägare ska kunna sälja viltkött till butiker och restauranger

  Vildsvinspaketet är en del av en större landsbygdsatsning Kristdemokraterna gör i sin budgetmotion.