• Kommunikationer och IT

  Vi vill ha goda transport- och kommunikationsmöjligheter över hela Sverige. Vi vill förbättra människors vardag, exempelvis genom fungerande bredband på landsbygden och bättre cykelvägar i städerna.

  Kristdemokraterna föreslår:

   • Bredband för alla

  Bredband är av yttersta vikt för alla. Det behövs för att företag ska kunna verka i hela landet och för att privatpersoner ska kunna hålla kontakten med sin nära och kära. Tyvärr är tillgången till bredband mycket ojämnt fördelad i Sverige. Kristdemokraterna vill fortsätta satsningen på bredbandskoordinatorer och ändra kommunallagen så bredband kan säljas över kommungränser.

   • Framtidens järnväg

  Järnvägsresandet ökar i Sverige, främst regionalt. För att klara framtidens trafik måste underhållsskulden byggas bort, med underhåll och nya spår. Vi vill bygga nya banor för höghastighetståg på upp till 320 km/h på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Denna investering får inte tränga undan andra angelägna satsningar. Vi vill också tillåta längre och tyngre godståg för effektivare transporter.

   • Framtidens fordon

  I framtiden kommer allt fler fordon att vara självkörande och gå på el. Sverige har många företag som driver på utvecklingen, exempelvis Volvo och Scania. Men det krävs mer. Vi vill ha en strategi för både självstyrande fordon och elfordon och underlätta för bensinmacksägare att tillhandahålla el. Vi vill också skapa elmotorvägar för tyngre lastbilar.

   • Säkrare trafik genom bra utbildning och nolltolerans mot alkohol

  Kristdemokraterna vill införa alkobommar i hamnar, förbjuda “eftersupning”, alltså straffa personer som påstår sig ha druckit alkohol efter en olycka, utreda alkolås i alla nya bilar, ha alkotester för piloter och annan flygpersonal och höja straffet för grovt rattfylleri. För trafiksäkerhetens skull vill vi också ta krafttag mot de illegala körskolorna som breder ut sig i landet.

   • Gör flygtrafiken fossilfri

  Inget transportslag är så effektivt för att transportera människor snabbt över långa distanser som flyget. Vi vill stärka det svenska flygets konkurrenskraft genom att säkerställa de regionala flygplatsernas finansiering. Vi vill också att Sverige ska snabbt fram mot ett fossilfritt flyg, idag finns redan världens första stationära tankstation för bioflygbränsle i Karlstad. I stället för flygskatt bör Sverige verka internationellt för att ytterligare minska flygets klimatpåverkan på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.