• Kommunikationer och IT

  Vi vill ha goda transport- och kommunikationsmöjligheter över hela Sverige. Vi vill förbättra människors vardag, exempelvis genom fungerande bredband på landsbygden och bättre cykelvägar i städerna.

  Kristdemokraterna föreslår:

   • Bredband för alla

  Bredband är av yttersta vikt för alla. Det behövs för att företag ska kunna verka i hela landet och för att privatpersoner ska kunna hålla kontakten med sin nära och kära. Tyvärr är tillgången till bredband mycket ojämnt fördelad i Sverige. Kristdemokraterna vill fortsätta satsningen på bredbandskoordinatorer och ändra kommunallagen så bredband kan säljas över kommungränser.

   • Framtidens järnväg

  Järnvägsresandet ökar i Sverige, främst regionalt. För att klara framtidens trafik vill vi prioritera en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i det svenska järnvägsnätet. Vi vill också tillåta längre och tyngre godståg för effektivare transporter.

   • Framtidens fordon

  I framtiden kommer allt fler fordon att vara självkörande och gå på el. Sverige har många företag som driver på utvecklingen, exempelvis Volvo och Scania. Men det krävs mer. Vi vill ha en strategi för både självstyrande fordon och elfordon och stärka laddningsinfrastrukturen för både personbilar och lastbilar. Vi vill också skapa elmotorvägar för lastbilar.

   • Säkrare trafik genom bra utbildning och nolltolerans mot alkohol

  Kristdemokraterna vill införa alkobommar i hamnar, förbjuda “eftersupning”, alltså straffa personer som påstår sig ha druckit alkohol efter en olycka, utreda alkolås i alla nya bilar, ha alkotester för piloter och annan flygpersonal och höja straffet för grovt rattfylleri. För trafiksäkerhetens skull vill vi också ta krafttag mot de illegala körskolorna som breder ut sig i landet.

   • Gör flygtrafiken fossilfri

  Flyget i Sverige ska vara klimatneutralt senast 2040. Satsningar ska genomföras på biobränsle för flyget och på elflyg. Klimatstyrande start- och landningsavgifter ska införas. Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle. De regionala flygplatserna ska värnas. Kommuner och regioner bör ha möjlighet att upphandla regional flygtrafik.