• Seminarier Kommun och regiondagar 2020

  Seminarieinformation som pdf

  Fredag 20 mars

  Fredag A kl 18.35-19.40

  A1 Trygghet

  Ett tryggt samhälle – inga utanförskapsområden.

  Om gängkriminalitet. Vad kan kommunerna göra för att medverka till att motverka gängkriminalitet och radikalisering.

  Medverkan av Magnus Ranstorp, Terrorforskare vid försvarshögskolan och Andreas Carlson, riksdagsledamot

   

  A2 Vård

  Patienten i hälso- och sjukvård, sjukvårdens organisation

  ”Patienten är inte gäster i vår organisation, vi är gäster i deras liv ”. Om patienten som utvecklare av vården. Ett partnerskap mellan vården och patienten

  Medverkan av Peter Graf, VD för vårdföretaget TioHundra i Norrtälje, Anders Blank VD för LIF och Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot

   

  A3 Ekonomi

  Balans i ekonomin – förutsättningar för rätt prioriteringar

  Att göra omprioriteringar, våga förändra? Kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar. Vilka utmaningar har

  kommunsektorn , hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut på några års sikt?. Vem vågar göra det som behövs, vad är rätt prioritering?

  Medverkan av Annika Wallenskog, ekonomichef, Sverige kommuner och regioner SKR samt Bengt Germundsson, vice partiordförande och KSO Markaryds kommun och Jakob Forssmed, riksdagsledamot

  Lördag 21 mars

  Lördag B, kl 09.30-10.30
  Lördag C, kl 11.00-12.00 – Seminarier 1-8 repris av B

   

  B/C 1

  Stadsplanering för samhällsgemenskap

  Hur kan stadsplanering främja hälsa, trygghet, välbefinnande och samhällsgemenskap? Småhus, radhus, hyreshus, skyskrapor, eller bostad på landet. Ett samhälle, en stad, en bygd eller att trivas i. Små och stora kommuner. Genom ett aktivt och strategiskt samhällsplaneringsarbete motverka segregation, utanförskap och främja hälsa och samhällsgemenskap? Att få leva och bo i trivsam miljö.

  Medverkan av Larry Söder vice ordförande Civilutskottet, Annicki Oscarsson, KSO Ödeshög och Marcus Jonsson, Kommunpolitiker Sundbyberg.

   

  B/C 2

  Ofrivillig ensamhet – en folkhälsofråga

  Satsning på preventiv vård för att lösa en del av sjukvårdens och samhällets stora utmaning – ofrivillig ensamhet.

  Social tillhörighet och gemenskap är en av människans mest grundläggande behov och bristen på meningsfulla relationer kan inte ersättas med medicin. Den som känner sig ofrivilligt ensam, och som inte blir hjälpt ur det, riskerar att bli sjuk, både psykiskt och fysiskt. Detta medför ett stort mänskligt lidande och stora kostnader.

  Medverkan av Lena Alestig Thunborg/Helena Viberg, Friendliness samt Maria Nilsson, regionpolitiker västra Götaland

   

  B/C 3

  Delaktighet och trygghet – avgörande för samhällsgemenskap

  Ett tillåtande samhälle – ett samhälle för alla.Att få vara delaktig oavsett egna förutsättningar. LSS möjligheten till delaktighet – men hur blev det? Hur och på vad sätt kan vi bidra till en fungerande LSS i vår kommun?

  Medverkan av Pia Steensland, riksdagsledamot med ansvar för funktionshinderpolitiken, Mia Frisk, regionråd, region Jönköping, Christian Eberstien Kommunalråd Leurm med ansvar för LSS-frågor – Lerum årets LSS-kommun 2019

   

  B/C 4

  Köfri hälso- och sjukvård (Vård)

  I Sverige är det över 140.000 personer som har fått vänta olagligt länge på att få den vård de har rätt till. Varför klarar andra länder att hantera köerna men Sverige misslyckas (förutom en regering som inte sett problemet).

  Medverkan av repr från något grannland och Ella Bholin, vårdutvecklingsråd, Region Stockholm

   

  B/C 5

  En skola för alla elever

  En kristdemokratisk skol- och utbildningspolitik. En politik som lyfter skolresultaten som ger lärarna optimala förutsättningar att leda arbetet i klassrummet. Hur garanterar vi eleverna kunskaper och färdigheter för livet, oavsett var i landet de bor eller vilken bakgrund de har? Hur utformar vi en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter?

  Medverkan av Marlene Jörhag, kommunalråd Örebro, Jonas Segersam, kommunalråd Uppsala och Gudrun Brunegård, riksdagsledamot

   

  B/C 6

  Framtidens transporter – grönare och smartare.

  Hela Sverige ska leva – hur skapar vi en fungerande infrastruktur i hela Sverige? Längre och tyngre lastbilar – lågt hängande frukter i klimatarbetet. Hur får vi klimatsmarta och miljövänliga transportlösningar? Vilken är kommunen och regionens roll?

  Medverkan av Jerker Sjögren, Jesjo Konsult, Magnus Jacobsson, vice ordf Riksdagens Trafikutskott och Anders Josephsson, Transportföretagen.

   

  B/C 7

  Budget för prioriteringar för samhällsgemenskap

  Budgeten det viktiga verktyget. Att kunna läsa en budget. Veta vad som hänger samman, hur kostnader påverkar varandra. Det bästa sättet att motverka slösri och klara prioriteringarna för en trygg välfärd, och ett Sverige att lita på.

  Medverkan av Bengt Germundsson KSO Markaryd och Anders Andersson, regionråd och fd LSO Kalmar län och Elisabeths Lann, kommunalråd Göteborg

   

  B/C 8

  Bra näringsliv för samhällsgemenskap

  Hur kan näringslivet ges bra förutsättningar, kommunen goda möjligheter till expansion och tillsammans samhällsgemenskap för god välfärd – en kommun att lita på en kommun som tar ansvar för jobben och välfärden.

  Medverkan av Jakob Steinstö, Projektledare, Svenskt Näringsliv

  (kommunrankning) och Camilla Brodin, riksdagsledamot.

   

  Nr 9-11, Lördag B kl 09.30-10.30

  B 9

  Engagemang för nya medlemmar

  Hur fångar vi upp och ger nya medlemmar möjlighet att engagera sig i partiet. Finns det plats? Exempel från Årets Partiavdelning och från ett medlemsprojekt i Borås. Hur gör andra organisationer, vad kan vi dra nytta av för Kristdemokraterna.

  Medverkan av Göran Sydhage, VD för Motorförarnas riksförbund MHF, Ella Kardemark, Årets partiavdelning samt Niklas Arvidsson, ordf KD Borås.

   

  B 10

  Lyckad kampanj

  Att lyckas i kampanjande. Vad är gångbart för en lyckad kampanj, hur kan vi tänka nytt och använda nya verktyg i partiarbetet. Vi går vidare i konceptet med nya kampanjperioder .

  Medverkan av Jakob Hallman, regional ombudsman. Ronja Strid, regional ombudsman och Erik Sjöstedt, kampanjstrateg.

   

  C 11

  Kommunerna, regnbågsflaggan och pride

  Frågor om när och hur regnbågsflaggan ska hissas och hur kommunens stöd till pridefirande ska se ut får ofta stor uppmärksamhet och kan ibland upplevas som svåra. Vad som inte får lika mycket uppmärksamhet är frågan om hur kommuner kan stötta hbt+personers organisering och inkludering i samhället när pride är slut för året. På detta seminarium lyfter vi alla tre frågor både de mindre men svåra om flaggor och pride samt den större men ofta glömda om resten av året.

  Medverkan och arrangör. Öppna Kristdemokrater, bl.a Magnus Kolsjö, ordförande.

   

  Nr 9-11, Lördag C kl 11.00-12.00

  C 9

  Vad är en nyhet?

  Kan vi påverka vad som skall bli en nyhet?

  knep och knåp eller en tydlig strategi.

  Medverkan av Per Gudmundsson presschef

   

  C 10

  Att jobba med sociala media

  Att bli bättre på att nå nya grupper. Vilka algoritmer är viktiga att tänka på. Sociala mediekampanj, vad är det, hur gör man?

  Medverkan av Sabina Bernhardsson, sociala media och Erik Sjöstedt, kampanjstrateg

   

  C 11

  Barn i kläm – Våld i samkönade relationer

  Vad händer barnet som är utsatt för våld i en samkönad familj? Vem lyssnar på barnet? Har socialtjänsten och skolan kunskap och resurser för att förstå och hjälpa barnet som hamnat i kläm. Idag saknas denna kunskap i de flesta kommuner och barns rättigheter berövas när de lever i en regnbågsfamilj och blir utsatta.

  Medverkan och arrangör. Öppna Kristdemokrater, bl.a Magnus Kolsjö, ordförande.

  KDU-special
  B/C 12

  KDU – speciellt för unga kristdemokrater, men också för andra intresserade.

  Ungdomsförbundet arrangerar specialseminarium för KDU-are.