• KLP

  Kommun- och landstingspolitiska rådet

  Valt av partistyrelsen den mars 2015
  KLP har till uppgift att samordna det kommun- och landstingspolitiska arbetet för partiet. Har ansvar för central utbildning av ledande kommun- och landstingspolitiker, vara en resurs för regionala råd och regionala utbildningar, samråda och utveckla kontakter med partiorganisationen, riksdagen och de kristdemokratiska departementen och presentera underlag och riktlinjer för lokala och regionala ageranden.
  Ordförande
  David Lega
  Kommunalråd, Göteborg
  Ceresplatsen 12
  417 58 Göteborg
  073-512 34 56
  david.lega@kristdemokraterna.se
  Vice ordf
  Birgitta Södertun
  Gruppledare, region Skåne
  Inriktning på hälso- sjukvård, folkhälsa och regional utveckling
  Surbrunnsgatan 13
  253 60 Ramlösa
  0768-89 01 63
  birgitta.sodertun@kristdemokraterna.se
  Övriga ledamöter
  Monica Selin
  (gruppledare i SKL-gruppen)
  Regionråd, Västra Götaland
  Inriktning på psykiatri
  Älgvägen 6, 460 20 Sjuntorp
  070-844 46 77
  monica.selin@kristdemokraterna.se
  Bengt Germundsson
  KS-ordförande, Markaryd
  Inriktning på kommunövergripande frågor, ekonomi, näringsliv
  Rishultsvägen. 15,
  287 32 Strömsnäsbruk
  070-209 04 85
  bengt.germundsson@kristdemokraterna.se
  Anna-Karin Klomp
  Landstingsråd, Uppsala län
  Inriktning på hälso- och sjukvård.
  Dimgatan 25, 754 31 Uppsala
  070-611 60 82
  anna-karin.klomp@kristdemokraterna.se
  Elisabeth Kihlström
  Landstingsråd, Värmland
  Inriktning på hälso- och sjukvård
  Kanelvägen 15,  653 51 Karlstad
  070-550 56 65
  elisabeth.kihlstrom@kristdemokraterna.se
  Andreas Sturesson  
  Kommunalråd, Jönköpings kommun
  Inriktning på Sociala och skola.
  Bergsgatan 60, 563 32 Gränna
  070-360 06 00
  andreas.sturesson@kristdemokraterna.se
  Birgitta Nordvall
  Gruppledare, Västerbotten
  Inriktning på hälso- och sjukvård
  Laxgränd 13. 904 34 Umeå
  070-278 58 10
  birgitta.nordvall@kristdemokraterna.se
  Erik Slottner
  Gruppledare Stockholms stad
  Inriktning på stadsbyggnad, bostad, äldre, utbildning och migration
  Franzéngatan 74 8 TR
  11215 Stockholm
  076-122 99 12
  erik.slottner@kristdemokraterna.se
  Ella Bohlin
  Landstingsråd Stockholms läns landsting
  Inriktning hälso- sjukvård, social och migration.
  Dalagatan 86 H, 11343 Stockholm
  070-338 52 52
  ella.bohlin@kristdemokraterna.se
  Marie Litholm
  Gruppledare, Haninge kommun
  Inriktning på barn, unga, folkhälsa, social hållbarhet och arbetsmarknad
  Annebergsvägen 30 C
  13668 Vendelsö
  070-865 46 03
  marie.litholm@kristdemokraterna.se
  Handläggare för KLP
  Tommy Bernevång Forsberg
  Box 2373, 103 18 Stockholm
  Besök: Riksgatan 2, Riksdagen
  Bostad. Parkv 44, 564 36 Bankeryd
  08-723 25 06, 076-527 25 06
  tommy@kristdemokraterna.se

  Kristdemokratisk representation inom Sveriges Kommuner och Landsting SKL

  Kristdemokraterna ingår tillsammans med övriga Allianspartier i oppositionen inom SKL. Partiets ledamöter inom de olika områdena är ”experter!” som Du som kommun- och landstingspolitiker kan vända dig till om du önskar råd och underlag för agerande.

  Förbundsstyrelsen
  Ordinarie: Monica Selin  (gruppledare)
  Regionråd, Västra Götalandsregionen
  Älgvägen 6, 460 20 Sjuntorp, 070-844 46 77
  e-post monica.selin@kristdemokraterna.se

  Beredningen för samhällsbyggnadsfrågor
  Ersättare: Bengt Germundsson  (bitr gruppledare)
  KS-ordförande Markaryds kommun
  Rishultsv. 25, 287 32 Strömsnäsbruk, 070-209 04 85
  e-post bengt.germundsson@kristdemokraterna.se
  Sjukvårdsdelegationen
  Ersättare: Mia Frisk
  Regionråd, Region Jönköpings län
  Ekevägen 4 A, 560 27 Tenhult, 070-699 40 17
  e-post mia.frisk@kristdemokraterna.se

  Beredningen för primärvård och äldreomsorg
  Ersättare: Gudrun Brunegård
  Landstingsråd, Kalmar läns landsting
  Kungsg 24, 598 35 Vimmerby, 070-581 52 78
  e-post gudrun.brunegard@kristdemokraterna.se

  Beredningen för socialpolitik och individomsorg
  Ersättare: David Lega
  Kommunalråd, Göteborgs stad
  Ceresplatsen 12, 417 58 Göteborg, 073-512 34 56
  e-post david.lega@kristdemokraterna.se
  Beredningen för utbildningsfrågor
  Ersättare: Lennart Bondeson
  Kommunalråd, Örebro kommun
  Djäknegatan 13, 702 20  Örebro, 070-326 24 08
  e-post lennart.bondeson@kristdemokraterna.se
  Beredningen för demokratifrågor
  Ersättare: Lars Thunberg
  Kommunalråd, Helsingborgs kommun
  Örbyvägen 20, 255 92  Helsingborg, 070-628 43 10
  e-post lars.thunberg@kristdemokraterna.se
  Beredningen för tillväxt och regional utveckling
  Ersättare: Birgitta Södertun
  Regionråd Region Skåne
  Surbrunnsgatan 13, 253 60 Ramlösa, 0768-89 01 63
  e-post birgitta.sodertun@kristdemokraterna.se
  Beredningen för kultur och fritid
  Ersättare: Conny Brännberg
  Västra Götalandsregionen
  Barkvägen 1 E, 541 64 Skövde, 0703-41 05 65
  e-post conny.brannberg@kristdemokraterna.se
  Beredningen för internationella frågor
  Ersättare: Erik Slottner
  Gruppledare, Stockholms stad
  Franzéngatan 74 8 TR, 112 15 Stockholm, 076-122 99 12
  e-post erik.slottner@kristdemokraterna.se
  Beredningen för digitalisering
  Ersättare: Camilla Brodin
  Kommunalråd Täby kommun
  Näktergalsvägen 22,18761 Täby, 070-723 25 07
   e-post camilla@kristdemokraterna.se
  Programberedning för klimatfrågor
  Ordinarie: Liza-Maria Norlin
  Gruppledare Sundsvalls kommun
  Krönvägen 31 C, 856 44 Sundsvall , 070-394 16 13
  e-post liza-maria.norlin@kristdemokraterna.se
  Programberedningen Barn och Ungas hälsa
  Ordinarie: Marie Litholm
  Gruppledare, Haninge kommun
  Annebergsv 30 C 13668 Vendelsö, 073-941 30 42
  e-post marie.litholm@kristdemokraterna.se
  Programberedningen styrning av offentligt finansierad verksamhet
  Ordinarie: Anders Sellström
  Umeå kommun
  Norra Ersmarksgatan 50 903 44 Umeå, 070-540 12 12
  e-post anders.sellstrom@kristdemokraterna.se
  EUs regionkommitté
  Ersättare: Birgitta Sacredeus
  Landstingsråd, Dalarna.
  Älvgatan 28 A, 792 32 Mora, 070-573 34 47
  e-postbigitta.sacredeus@kristdemokraterna.se
  SKL repr Europarådet 
  Ersättare: Ella Bohlin
  Landstingsråd, Stockholms läns landsting
  Dalagatan 86 H, 113 43 Stockholm
  070-338 52 52
  e-post ella.bohlin@kristdemokraterna.se
  Patientskadenämnden
  Ersättare: Birgitta Nordvall
  Landstingsråd, Västerbottens läns landsting
  Villav. 6, 922 32 Vindeln
  070-278 58 10
  e-post birgitta.nordvall@kristdemokraterna.se
  Svenskt Vatten AB styrelse
  Ordinarie Liza Maria Norlin
  Svensk Kollektivtrafik AB styrelse
  Ersättare Eva Johnsson
  Gruppledare, Landstinget Kronoberg
  Vederslöv Prästgård, 355 94 Vederslöv, 070-377 71 71
  e-post eva.johnsson@kristdemokraterna.se
  Kommuninvest styrelse
  Ersättare Bo Rudolfsson
  KS-ordförande Laxå kommun
  Rättarstigen 18, 695 32 Laxå, 070-580 93 92
  e-post bo.rudolfsson@kristdemokraterna.se