• KD, M och V: 4,35 miljarder till äldreomsorgen

  Äldre ska ha det bättre. Regeringen har länge behandlat äldreomsorgen styvmoderligt. Vi har en bra äldreomsorg i Sverige, men det finns brister som måste åtgärdas omgående. Därför har vi tagit initiativ till att använda mer pengar till svensk äldreomsorg. Bakom förslaget står KD, M och V. Vi kristdemokrater samarbetar med alla partier för att genomföra vår politik.

  Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver liggande budget. Vi gör detta genom ett utskottsinitiativ till ändring i statens budget för 2021. Genom förslaget kan vi få

  • Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet inom äldreomsorgen
  • Ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen
  • Ökade möjligheter till tryggt boende för äldre

  Det kallar vi kristdemokrater äldrefokus.

  Läs mer i vårt gemensamma pressmeddelande:

  KD.nu/prm210225