• KD vill stärka apotekens roll för att avlasta sjukvården.

  Låg tillgänglighet och växande vårdköer gör att många vänder sig till sjukhusens akutmottagningar. Akuten upplevs helt enkelt som den enda möjligheten att få vård snabbt. Vi vill utöka och förstärka apotekens roll i vårdkedjan. På så sätt kan primärvården och därmed även akuten avlastas, skriver Emma Henriksson (KD) och Ella Bohlin (KD).

  Krafttag krävs för att korta de växande vårdköerna och stärka vården. Kristdemokraterna har tidigare presenterat flera förslag. Vi vill bland annat återinföra kömiljarden, förstärka vårdgarantin och satsa tre miljarder per år för att förstärka primärvården. Men mer krävs. Därför presenterar vi nu en reform som förstärker apotekens roll i vårdkedjan.

  Alla personer har rätt till en god vård i tid. Oavsett var i landet de bor. Men nu växer vårdköerna. Patienter får inte alltid tillgång till den vård som de behöver, när de behöver den. Köerna till operation eller åtgärd inom den specialiserade vården har ökat med över 50 procent. I juli 2017 hade över 38 500 personer väntat i mer än 90 dagar. Motsvarande siffra i juli 2014 var 19 600. Sedan 2010 har den genomsnittliga väntetiden på akutmottagningarna ökat med hela 40 minuter.

  Läs artikeln på DN Debatt här:

  Primärvården har också många gånger för låg tillgänglighet, vilket gör att många vänder sig till sjukhusens akutmottagning även för åkommor som egentligen inte kräver akut sjukhusvård. Akuten upplevs helt enkelt som den enda möjligheten att få vård snabbt eller att få vård på obekväm tid så som kvällar och helger.

  Ska vi lyckas göra den vardagsnära vården mer tillgänglig för inte minst familjer och äldre samt avlasta primär- och sjukhusvård ytterligare behöver vi även involvera apoteken i arbetet. Apoteken och dess högutbildade personal är en viktig men underutnyttjad resurs inom hälso- och sjukvården. Genom att utöka och förstärka apotekens roll i vårdkedjan kan primärvården och därmed även akuten avlastas. Vårdinsatserna kan då riktas mot de patienter som har störst vårdbehov.

  Vid en uppföljning av en grupp astmapatienter i Danmark som haft läkemedelssamtal hos apoteket visade det sig att antalet läkarbesök minskade med 16 procent på ett år jämfört med de som inte fick läkemedelssamtal.

  Varje dag besöker drygt 325.000 personer ett av 1.400 apotek i Sverige. Apotekspersonal träffar därmed patienterna från hälso- och sjukvården oftare än vårdpersonalen. Dessutom har drygt 91 procent av befolkningen mindre än tio minuter till närmsta apotek.

  På apoteken arbetar högskoleutbildade farmaceuter (apotekare och receptarier) med omfattande kunskap i bland annat farmakologi och människans fysiologi. De kontrollerar recept och läkemedelskombinationer. Farmaceuten ser även till att kunderna förstår hur deras läkemedel ska tas. Men apoteken skulle kunna bidra med betydligt mer.

  Varje år blir 35.000 äldre så sjuka av sina läkemedel att det krävs sjukhusvård, enligt siffror från Socialstyrelsen. Mellan 6 till 16 procent av alla som läggs in på sjukhus gör det på grund av läkemedelsrelaterade problem och undvikbara läkemedelsproblem orsakar årligen hundratals dödsfall. Det är främst äldre och personer med kronisk sjukdom som drabbas hårdast. Utöver det mänskliga lidandet som inte kan mätas i pengar, uppskattas de relaterade samhällskostnaderna till 20 miljarder per år.

  I jämförelse med många andra europeiska länder har svenska apotek en mycket begränsad roll i vårdkedjan. I exempelvis Irland, England, Frankrike och Danmark har apoteken en mycket tydligare och inkluderad roll. I dessa länder ligger ett större fokus på stöd och information genom rådgivning, läkemedelsgenomgångar och hälsosamtal.

  I Danmark erbjuder apoteken exempelvis läkemedelssamtal till personer som nyinsjuknat i en kronisk sjukdom. Vid en uppföljning av en grupp astmapatienter i Danmark som haft läkemedelssamtal hos apoteket visade det sig att antalet läkarbesök minskade med 16 procent på ett år jämfört med de som inte fick läkemedelssamtal. Andra studier visar även att akutinläggningar kan undvikas och att stora summor sparas när apoteken får en större möjlighet att avlasta hälso- och sjukvården.

  För att förstärka vården anser vi att apoteken med dess goda tillgänglighet, generösa öppettider och högutbildade personal bör få en utökad roll i vårdkedjan. Kristdemokraterna föreslår därför följande reformer för att utöka apoteks roll för att bättre främja egenvård och hälsoförebyggande insatser:

  • Ge farmaceuter möjlighet att genomföra strukturerade läkemedelssamtal även med personer som nyinsjuknat i kronisk sjukdom.
  • Låt apoteken ta del av provsvar från sjukvården som är relevanta för läkemedelsbehandlingen. Apoteken bör även få utökade möjligheter att utföra enklare laboratorieverksamhet så som allergitester, blodsockerkontroll och blodtrycksmätningar.
  • Ge farmaceuter möjlighet att erbjuda hälsofrämjande och coachande samtal för att hjälpa personer att sluta röka, hantera stress, minska alkoholkonsumtionen eller gå ner i vikt.
  • Inför en ny kategori av läkemedel – ett så kallat farmaceutsortiment. Utvalda läkemedel som i dag är receptbelagda blir receptfria under förutsättning att de säljs bakom disk på apotek och tillsammans med rådgivning av farmaceut. Farmaceutsortimentet skulle kunna innehålla exempelvis salvor vid ögoninflammation och eksem, potensläkemedel eller högre styrkor av läkemedel som i dag är receptfria endast i lägre styrkor.

  Genom att förstärka apotekens roll i vårdkedjan kan vi minska det lidande som framför allt många äldre och personer med kronisk sjukdom i dag behöver genomgå på grund av problem kopplade till sin läkemedelsbehandling. Samtidigt som både primärvården och akuten får välbehövlig avlastning. Vårdköerna kommer minska och tillgängligheten inom vården kommer öka.

  Vi kristdemokrater vet hur en negativ utveckling inom vården kan vändas, vi har gjort det förr. När alliansen styrde halverade vi vårdköerna. Alla har rätt till en god vård i tid. Kristdemokraterna är fast beslutna att göra de reformer som krävs för att nå dit.