• KD vill se en Alliansgemensam motion

    – Idag överlämnar övergångsregeringen en övergångsbudget till riksdagen. Kristdemokraterna anser att principerna som ligger till grund för övergångsbudgeten är rimliga. Men det innebär inte att allt innehåll är bra. Budgeten innehåller fortfarande otillräckliga, onödiga eller direkt olämpliga satsningar som gjorts av den rödgröna regeringen under förra mandatperioden, säger Jakob Forssmed.

    – Samtidigt som vi har en utdragen regeringsbildningsprocess i ett svårt läge har inte verklighetens problem och utmaningar stannat av, utan har i vissa fall förvärrats. Kristdemokraternas menar därför att riksdagen bör agera även i avsaknad av en ny regering. Även om vi har en övergångsregering så har vi inte en övergångsriksdag, utan en nyvald riksdag med fulla befogenheter och fullt ansvar för politiken. Det är också riksdagen, inte regeringen, som äger finansmakten. Därför vill Kristdemokraterna att Alliansen ska lägga fram en gemensam budgetmotion i riksdagen för att möjliggöra ett påbörjat reformarbete i Sverige. Vi anser att vi bör göra vad vi kan för att få goda reformer och rätt resurser på plats så snart det är möjligt.

    – Alliansen har en diger reformagenda för att komma tillrätta med de stora reformbehov som finns på arbetsmarknaden, inom hälso- och sjukvården, inom äldreomsorgen och för att tryggheten ska stärkas i samhället. Många reformer kommer ta tid att genomföra. En del behöver omfattande beredning. Men en del kan påbörjas redan nu. Det är angeläget att dessa reformer sjösätts så snart som möjligt.