• KD vill att regeringen betonar det kristna kulturarvet

    Kristdemokraterna vill lyfta fram den kristna etiken och traditionen som ett kulturarv när regeringen antar en ny lagstiftning.
    – Den kristna etiken och de kristna värdena som vi har är själva grunden för vårt samhällsbygge, tillsammans med västerländsk humanism. Kyrkans och den kristna trons roll i Sveriges historia gäller inte en specifik sektor av samhället, utan det var den livsåskådning som präglade allt; konst, kultur, utbildning, sjukvård, politik och så vidare.
    Det säger Roland Utbult i en intervju i tidningen Dagen. Läs artikeln här.