• KD säger nej till böneutrop

  Frågan om böneutrop har åter blossat upp. För Kristdemokraterna är religionsfriheten central. Den är grundlagsfäst och ska så förbli. Men det måste finnas en skillnad mellan vad som kan förekomma på offentliga torg och gator och det som når in i människors hem.

  Regelbundna och institutionaliserade böneutrop är en företeelse som inte är förenlig med våra värderingar. Man ska kunna nås av ett religiöst budskap ibland om man är på en offentlig plats och kan undvika det utan problem. Sverige som stat är sekulär men det svenska samhället är inte och ska heller inte vara fritt från religion.

  Religionsfriheten är långtgående och ska värnas. Därför ska det till och med vara möjligt att knacka dörr för den som vill sprida ett religiöst budskap. Men det ska vara lika tillåtet för den boende att stänga den eller inte ens öppna om han eller hon inte önskar att nås av informationen.

  Därför är det inte rimligt att tillåta återkommande och institutionaliserade böneutrop. Det muslimska böneutropet är offensivt och syftar till att manifestera en andlig överhöghet över ett område. Som böneutropen fungerar i muslimska länder är det omöjligt för boende att undvika. Vi kan under inga omständigheter acceptera böneutrop i Sverige som tränger in i människors hem och inte går att undkomma.

  En del oroar sig över att nej till böneutrop kommer att leda till regler som riktas mot kyrkklockorna. Vi menar att detta är två olika saker som av flera skäl inte går att likställa.

  Kyrkklockorna är musikaliska och sänder inte ett långtgående religiöst budskap utan markerar bara när högtider inträffar eller vid fara. Därtill åtnjuter kyrkklockorna en naturlig särställning. De har funnits i vårt land sedan urminnes tider. De har varit en naturlig del av vår kristna samhällstradition och är en sedvänja i vårt land.

  Den kristna traditionen i Sverige är ungefär tusen år. Trots det tillåter vi inte kristna samfund att återkommande sända ut böner, predikningar, lovsånger eller psalmer över högtalare in i bostadsområden. Det är en rimlig ordning och det finns ingen anledning att låta islam göra det.

  Det finns också viktiga samhällsaspekter av den här frågan som inte går att bortse ifrån. Böneutrop riskerar att leda till ökad segregation eftersom det finns en risk att där de sker kommer efterhand bara muslimer att vilja bo.

  För många är muslimska böneutrop ett störande inslag man inte vill ha och det finns säkert några som kanske är beredda att acceptera det. Men för den grupp av människor som flytt till Sverige ifrån islamistiskt förtryck är böneutropen en påminnelse om det förtrycket.

  Bönen i sig behöver inte vara förtryckande, men dess innehåll utgör en trosbekännelse och när denna proklameras via externa högtalarsystem kan det underlätta för dem som vill skapa eller upprätthålla ett förtryck. Detta är en politisk verklighet som vi måste hantera. Arbetet för att säkerställa att svenska muslimer i ro ska kunna praktisera sin tro utan förtryck och påverkan behöver stärkas.

  Kristdemokraterna är emot att tillåta institutionaliserade böneutrop. Vi arbetar för religionsfrihet, integration och sammanhållning i vårt samhälle. Att säga nej till böneutrop som regelbundet tränger in i människors hem och tillvaro är viktigt för att främja integration och undvika polarisering.

   

  Av Ebba Busch Thor

  Partiordförande (KD)

  Lars Adaktusson

  Europaparlamentariker, talesperson i integrationsfrågor (KD)