• KD: Så förbättrar vi ekonomin för pensionärerna

  Vi föreslår nu att taket för pensionärernas bostadstillägg höjs kraftigt. Tillsammans med höjd nivå för tillägget och slopad pensionärsskatt skulle det ge en välbehövlig ekonomisk förbättring för våra äldre. Det skriver Ebba Busch Thor i SvD.

  Sällan får bristerna i välfärden så stora konsekvenser som när de drabbar våra äldre. Äldre får ofta vänta längre när vårdköerna växer. Äldre nekas plats när bristen på äldre­boenden ökar. Och många äldre upplever också en ekonomisk otrygghet när pensionen inte räcker till i slutet av månaden.

  Att den äldre generationen som byggt vårt samhälle inte ska få den vård, omsorg och ekonomiska trygghet som de behöver, är inget­ annat än ett välfärdssvek. Ett svek som regeringen Löfven varken ser eller vill åt­gärda.
  Äldre har halkat efter i inkomstutveckling. Mellan år 2000 och 2015 ökade den genomsnittliga nettoinkomsten för en person som är 40–45 år gammal med 150 000 kronor medan den för en 80–84-åring ökade med unge­fär hälften, 77 000 kronor.

  Det är bra att de som är yngre har jobb och tjänar pengar. Men det är inte bra att de äldre halkar efter. När många hushåll som är yngre får ökade inkomster stiger priserna i sam­hället och när de äldre inte hänger med i inkomst­utvecklingen räcker deras inkoms­ter inte lika långt.

  Kristdemokraterna anser att det nu är dags att prioritera pensionärerna. Vi vill att hela skillnaden i beskattning av förvärvsinkomst och pensionsinkomst ska slopas. Med alliansregeringen sänkte vi skatten fem gånger för pensionärerna, med tonvikt på de sämst ställda pensionärerna. Men vi behöver göra mer och slopa pensionärsskatten helt, och likställa skatt på pension och lön.

  För seniorer som jobbar ska det också ­finnas dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder så att det ska löna sig extra mycket att jobba för äldre. För seniorernas arbetsgivare föreslår vi sänkt särskild löneskatt för seniorer som Socialdemokraterna och Miljöpartiet olyckligt nog införde 2015 på 6,15 procent av arbetsgivarnas lönekostnad.

  Samtidigt som hushållens inkomster har ökat, ränteläget varit lågt och bostadsbristen varit stor har bostadspriserna gått upp kraftigt. Även hyrorna har gått upp om än i lägre takt.

  Trots det har taket för vad en pensionär kan erhålla i bostadstillägg stått still sedan 2007. Det uppgår till 5 090 kronor för ensam­stående och 2 545 kronor för sammanboende. Tyvärr täcker inte dessa pengar längre på långa vägar de verkliga boendekostnaderna som pensionärer möter på bostadsmarknaden.

  En statlig utredning har 2015 föreslagit en höjning av taket för bostadstillägget så att pensionärer ska kunna klara sitt boende på ålderns höst. Det är ett rimligt förslag.

  Utredningen konstaterade att hälften av de seniorer som bor i flerbostadshus saknar hiss och bland dem som har hiss finns det ändå trappsteg i entrén. Äldre måste kunna efterfråga ett boende som passar dem och den situa­tion de är i rent fysiskt. Det medför per defi­nition att äldres boende måste få kosta mer. Trots det hade 2015 endast 30 procent av kvinnor som fyllt 75 år råd att bo i en ny­producerad etta. Och då är den inte anpassad för äldre.

  Kristdemokraterna föreslår nu och kommer att finansiera i sin budget att taket för bostadstillägget för pensionärer höjs kraftigt. Från dagens 5 090 kronor för ensamboende och 2 545 kronor för sammanboende till 7 500 kronor för ensamboende och 3 750 kronor för sammanboende.

  Detta ska läggas till vårt befintliga förslag om att höja nivån i bostadstillägget med 300 kronor för sammanboende och 500 kronor för ensamboende.

  Kristdemokraterna föreslår detta inte minst för att förbättra de äldres ekonomiska situation och valmöjlighet i boendet. Många äldre vill gärna flytta till trygghetsboende ­eller senior­boende när man passerat 75-årsåldern. Det är bra boenden för äldre med viss service som gör tillvaron enklare och ett ­socialt innehåll som gör livet mer harmoniskt. Men det är också dyrare än vanligt ­boende.

  Om fler äldre har råd att flytta till trygghetsboende förbättras trygghet och livskvalitet. Men troligtvis innebär det också att de be­höver flytta till särskilt boende senare, vilket även kan betyda lägre kostnader för kommunerna på sikt.

  Vi kristdemokrater anser att förstärkning av ekonomin för äldre är en viktig reform. Slopad pensionärsskatt, höjt bostadstillägg och väsentligt högre tak skulle öka den ekonomiska tryggheten och möjliggöra för fler att kunna komma till ett trygghetsboende.

  Vår välfärd har vi byggt upp tillsammans. Över tid har det blivit till ett underförstått löfte. Ett löfte som säger att om du gör din del, arbetar efter förmåga, betalar skatt och gör rätt för dig, då kan du lita på att välfärden finns den dag du behöver. En god sjukvård, värdig omsorg och ekonomisk trygghet.

  Sveriges äldre förtjänar ett obrutet välfärdslöfte. En pension att leva på. En välfärd att lita till. Men för det krävs en alliansregering med en stark röst för de äldre. Vi krist­demokrater har varit, är och kommer fortsätta vara de äldres röst. De äldre ska åter ha en röst vid regeringsbordet.