• KD föreslår avdragsgillt bosparande för unga

    Det är svårt för unga idag att ta sig sig in på bomarknaden. Höga priser och krav på insats och amortering gör att trösklarna för att kunna köpa en första bostad är hög. Kristdemokraterna föreslår därför i sin budgetmotion avdragsgillt bosparande för unga. Vi vill utreda en alternativ modell för bosparande, som kan fungera inom systemet för ISK (investeringssparkonto). Det ska möjliggöra att insättningarna kan ske i exempelvis fonder, för att öka den långsiktiga avkastningen på pengarna.

    Bosparandet ska kunna ske mellan 18 till 34 års ålder och är avdragsgillt upp till en fjärdedels prisbasbelopp, vilket innebär ca 11 200 kr per år i sparande. En person kan därmed göra avdragsgilla insättningar på drygt 180 000 kr i bosparsystemet.

    Fullt utbyggt kostar förslaget 2,2 miljarder kronor. I budgeten avsätter Kristdemokraterna 100 miljoner kr för 2018, 200 miljoner 2019 och 400 miljoner kr 2020.

    Här kan du se inslaget med Caroline Szyber som berättar om förslaget.