• KD föreslår äldreboendemiljard

  125 av landets kommuner saknar idag platser inom särskilt boende. Och allt fler kommuner uppger att de inte kommer klara att täcka behovet under de kommande två åren. Detta innebär att kommunerna tvingas göra allt tuffare biståndsbedömningar och många äldre leva i en otrygg tillvaro. Nu måste vi öka byggtakten och därför föreslår Kristdemokraterna idag en äldreboendemiljard.

  Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att den som fyllt 85 år ska ha lagstadgad rätt att få flytta till ett äldreboende när personen själv bedömer att behovet finns. För att öka antalet särskilda boende föreslår vi flera åtgärder, bland annat:

  • Äldreboendemiljard. Kommuner som klarar att anvisa platser inom tre månader får en stimulans som beräknas på kommunens andel av landets alla 85-åringar som får plats inom tre månader. Om man misslyckas med mer än 15% så blir man helt lottlös.
  • 150 miljoner kronor mer i vår budget än regeringen varje år för att fler särskilda boenden bostäder ska byggas genom ett förhöjt investeringsstöd. Stödet kan också gå till trygghetsboende.
  • Höj vitesbelopp för kommunerna som inte klarar att leverera särskilt boende i tid. De kan idag bli allt mellan 10 000 kronor och 1 miljon kronor. Den lägre gränsen behöver höjas.

  Läs mer om förslagen här.