• Tio åtgärder för att rädda jobben

  Krisen i Coronaepidemins spår saknar motstycke. När land efter land vidtar drastiska åtgärder i syfte att begränsa smittspridningen blir effekterna på den globala ekonomin förödande. I Sverige är vi mitt i en ekonomisk kris vars enorma hastighet bara motsvaras av dess djup.

  Människor ser sina livsverk smälta ihop framför sina ögon. Många står utanför trygghetssystemen. En hotande massarbetslöshet riskerar att föra med sig otrygghet och allvarliga hälsokonsekvenser: psykisk och fysisk o...

 • Fler åtgärder för att rädda jobben

  Sverige kan stå inför en mycket allvarlig ekonomisk situation. Under mars har över 18 000 personer varslats om uppsägning. Arbetsförmedlingen rapporterar att antalet varsel ökade i rekordhög takt under förra veckan.

  Därför presenterar Kristdemokraterna idag flera åtgärder för att rädda jobben:

  ✔️ Hjälp företagen att behålla personal genom att utöka permitteringsmöjligheterna

  ✔️ Vid permittering på 80–90 procent enligt vårt förslag minskar arbe...

 • Krisåtgärder för småföretagare

  Regeringen har föreslagit en rad åtgärder i den extra ändringsbudget som nu presenterats med anledning av Corona-krisen. Det är bra och kraftfulla åtgärder som kommer göra skillnad för företag och anställda. Men redan nu ser vi också att åtgärderna från staten och från myndigheter som Riksbanken riskerar att inte nå fram till de mindre företag som nu drabbas oerhört hårt av krisen. Därför behöver förslagen kompletteras och ändras – och det skyndsamt.

  Kristdemokraterna föreslår följande...

 • Statens muskler kan stoppa massvarsel

  Vi behöver kraftigare ekonomiska stöd för att företag ska kunna övervintra en kortare period och Sverige ska kunna undvika massvarsel och uppsägningar.

  (mer…)

 • Kristdemokraternas Kommun- och regionpolitiska dagar ställs in.

  Kristdemokraterna har beslutat att ställa in nästa veckas planerade Kommun- och regionpolitiska dagar med hänsyn till risken för spridning av det nya Coronaviruset Covid-19. Beslutet har fattats i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

  Kristdemokraternas kommun- och regionpolitiska dagar var planerade att hållas från fredagen den 20 till lördagen den 21 mars ombord på Viking Line Cinderella, som abonnerats helt för mötet. Närmare 800 partiaktiva var...

 • God vård i hela landet – staten ska bestämma vilka sjukhus som byggs

  Det finns stora investeringsbehov i sjukhus och vårdinrättningar i Sverige. Redan beslutade investeringar uppskattas uppgå till omkring 100 miljarder kronor.

  Vilka sjukhus som byggs och för vilka ändamål påverkar inte bara sjukvården i den egna regionen utan även i omkringliggande regioner – ibland sjukvården i hela landet.

  Trots ökande behov av samverkan finns idag ingen gemensam planering av investeringar, ens för helt nya stora sjukhus. Besluten fattas enskilt på landstingsni...

 • Den som kan arbeta, ska inte gå på bidrag

  Under flera års tid har Sverige haft en migrationsnivå som överstiger våra integrationsmöjligheter. Det har byggt upp till en stor integrationsskuld. Den här skulden tar sig i uttryck i ökade samhällsklyftor. Vi har omkring 60 utsatta områden i Sverige, och samhället håller inte ihop. Barnrån, skjutningar, sprängningar, segregerade områden och tilltagande arbetslöshet. Den här utvecklingen behöver brytas. Nu. (mer…)

 • 7,5 miljarder till välfärden under 2020

  Den svenska välfärden är satt under hård press och det behövs nu ett omedelbart tillskott av ytterligare resurser. Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har därför kommit överens om en extra ändringsbudget för att stärka den svenska välfärden. Den extra ändringsbudgeten går utöver de ytterligare tillskott som regeringen aviserat. Sammantaget innebär det att de generella statsbidragen till välfärden ökar med 7,5 miljarder kronor under 2020.

  Förslaget till extra ändringsbudge...

 • Nej till EU-lag om minimilöner

  Såväl arbetsmarknadens parter i Sverige som de svenska politiska partierna är eniga om att EU inte bör lagstifta om en europeisk minimilön via direktiv. Istället bör det aviserade förslaget från EU-kommissionen om EU-reglering av minimilöner ske i form av en så kallad rådsrekommendation.

  I veckan står det nu klart att den största partigruppen i Europaparlamentet, kristdemokratiska EPP, efter förslag från Kristdemokraterna, ställer sig bakom den svenska positionen i frågan.

  ̵...

 • Nya namn i vår riksdagsgrupp

  Under våren kommer tre kristdemokratiska riksdagsledamöter att vara tjänstlediga. Detta medför att tre ersättare tar plats i riksdagen, och att det blir nya företrädare i några av riksdagsgruppens funktioner.

  Andreas Carlson, vice ordförande i Justitieutskottet tillika kristdemokratisk gruppledare i riksdagen, är föräldraledig fram till och med den 17 mars. Ersättare på Carlsons riksdagsmandat är Mattias Ingeson, Eksjö. Vice gruppledare Camilla Brodin, Näringsutskottet, leder riksdagsg...