• SVERIGE FÖRTJÄNAR BÄTTRE – REFORMER FÖR TRYGGHET I EN SVÅR TID 

  Läs budgeten i sin helhet här.

  Sverige befinner sig i ett bekymmersamt och osäkert läge. Vi ska  hantera den stora påverkan på vårt samhälle som Coronapandemin medfört och  samtidigt  klara av att möta de omfattande samhällsproblem som fanns före pandemin.

  Det handlar framför allt om växande vårdköer, brister inom äldreomsorgen, stigande arbetslöshet som riskerar att bita sig fast och den djupt oroande brottsutvecklingen.

  För att klara av att möta dessa samhällsproblem kr...

 • Presskonferens: Vård i tid – inför nationell vårdförmedling

  VÅRD I TID – INFÖR EN NATIONELL VÅRDFÖRMEDLING

  Vården i Sverige högklassig, men alla får inte ta del av den bästa vården. Väntetider skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet man bor.

  Sverige hade rekordlånga vårdköer redan innan Corona. Tiotusentals operationer har sedan skjutits upp under krisen. Och nu blir inte ens hälften av alla operationer utförda i tid. 157 968 patienter har stått olagligt länge i vårdkö.

  Aldrig förr har så många väntat på vård. Den stress...

 • Presskonferens: Tillbaka till jobbet

  Mellan mars och augusti i år skrev 384 000 personer in sig som arbetslösa i Sverige. Läget är alarmerande. Därför lägger KD nu ett förslag som kan ge 86 000 nya jobb på kort tid. För att stimulera till anställningar föreslår KD ett tillfälligt stöd till alla som nyanställer personer som idag varit arbetslösa 1-6 månader under senaste halvåret. Hela arbetsgivaravgiften, inom vissa gränser. Förslaget skulle kunna träda i kraft redan 1 oktober.

  Läs mer om förslaget här.

  ...
 • Operation rättvisa – sätt stopp för ungdomsbrottsligheten

  Gång på gång har regeringen lovat att tvinga tillbaka våldet, krossa gängen och stoppa nyrekryteringen, men utan synbara resultat. Tvärtom eskalerar den grova kriminaliteten. Gängen tillåts nu ta kontroll över territorium – till och med genom vägspärrar – på en nivå som aldrig tidigare skådats. Men det är inte bara den organiserade brottsligheten som är systemhotande. Även det meningslösa våldet tillåts sprida en förlamande skräck i samhället. Skolungdomar blir rånade. Flickor och pojkar blir...

 • Ebba Buschs sommartal 2020

  Här kan du se Ebba Buschs sommartal i sin helhet. Talet finns även i textformat här.

 • Sverige ska fungera

  En politik som tar oss genom krisen

  Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Idag har Kristdemokraterna presenterat en budget för att ta Sverige genom krisen.

  Det är stora satsningar på personal i vård och omsorg som behöver fler kollegor och bättre villkor. Satsningar som skyddar jobben och värnar svenska företag som riskerar att gå under. Det är en budget som stöttar civilsamhället och föreningsverige som gör stora insatser und...

 • Åtgärder för civilsamhället i coronakrisen

  Civilsamhällets gemenskaper – föreningar, organisationer, trossamfund, sociala företag spelar en stor roll för vårt samhälle och i kristider blir detta särskilt tydligt. Då växer behoven av insatser och gemensamma krafter. De offentliga åtgärder och rekommendationer som vidtagits för att minska smittspridningen av coronaviruset har inneburit en ökad isolering, ensamhet och risk för utsatthet innanför hemmets väggar. Barnens rätt i samhället (BRIS) har sett en kraftig ökning i antalet samtal. ...

 • Akut vårdförstärkning – mer personal i vården nu!

  Larmrapporterna från sjukvårdspersonalen fortsätter. De berättar om tolv timmar långa arbetsdagar med otillräcklig skyddsutrustning, visir som smiter åt hårt och lämnar märken efter arbetspassets slut. Arbetssituationen skapar otillräcklighet, oro och ångest. För att inte tala om ren utmattning. Det finns kunnig sjukvårdspersonal som arbetar på andra håll än på Sveriges sjukhus som skulle kunna göra stor nytta i den vårdkris vi befinner oss i. De borde kunna rekryteras tillbaka till sjukvårde...

 • Småhus för verklighetens folk

  Vi kan konstatera att en stor majoritet av svenskarna vill äga sitt boende. Det visar alla undersökningar. De flesta av dem vill också – förr eller senare i livet – bo i ett småhus i någon form. Trots det ser vi att småhusbyggandet inte alls möter dessa behov. Vi kristdemokrater tror att det personliga ägandet ger ökat inflytande över det egna livet, att det främjar ett ansvarfullt förvaltarskap och bidrar till ett starkare samhälle. Hela Sverige ska leva och vi kristdemokrater driver den bos...

 • Tio åtgärder för att rädda jobben

  Krisen i Coronaepidemins spår saknar motstycke. När land efter land vidtar drastiska åtgärder i syfte att begränsa smittspridningen blir effekterna på den globala ekonomin förödande. I Sverige är vi mitt i en ekonomisk kris vars enorma hastighet bara motsvaras av dess djup.

  Människor ser sina livsverk smälta ihop framför sina ögon. Många står utanför trygghetssystemen. En hotande massarbetslöshet riskerar att föra med sig otrygghet och allvarliga hälsokonsekvenser: psykisk och fysisk o...