• Inget lagom med KD:s insats i EU-valet

  I EU-parlamentsvalet 2019 fick Kristdemokraterna det högsta valresultatet någonsin med 8,62 procent. Målsättningen, att erövra två mandat, uppnåddes. Detta samtidigt som kampanjbudgeten var liten jämfört med konkurrenternas och valorganisationen slimmad.

  Toppkandidaterna Sara Skyttedals och David Legas genomslagskraft, den provokativa och helt egenframtagna kampanjen ”Make EU lagom again”, samt det relativt tidiga förberedelsearbetet i partiorganisationen är några av de framgångsfaktor...

 • Rikstingstal 2019

  Det talade ordet gäller

  ****

  Vänner,

  Om man sår vind – så får man skörda storm.

  I januari gick fyra socialistiska och liberala partier samman och slöt en överenskommelse om att styra Sverige. Inte för att de hade en gemensam bild av vårt lands problem. Inte för att de hade en gemensam idé om vägen framåt. Utan av självuppjagad rädsla och nedärvd makthunger.

  För att komma överens kohandlade man. Inte med Sverige bästa för ögonen – utan för att få igenom prest...

 • Patienter behandlas med föråldrade metoder – regeringen anmäld

  Läkare rasar – regeringen tar inte ansvar. Patienter behandlas med föråldrade metoder, menar Läkarförbundet. Forskningen gör snabba framsteg men svenska patienter får inte ta del av dem. Så kan vi inte ha det. Vårdpersonalen får inte den vidareutbildning de behöver för att kunna ta del av nya viktiga rön och arbetssätt. Det har gått så långt att Läkarförbundet nu anmält regeringen till EU-kommissionen. (mer…)

 • Fyra vägar till integration

  Sverige har under flera år byggt upp en betydande integrationsskuld. Mottagandet har varit utformat på ett sätt som missgynnar integrationen. Segregationen och utanförskapet har frodats. Parallellsamhällen har hamnat på tillväxt. Så ska vi inte ha det.

  Det är människor som hamnar i kläm. Människor som kommit till Sverige med ambitioner och förhoppningar som istället har fastnat i arbetslöshet och förtvivlan.

  Inför Kristdemokraternas Riksting föreslår partistyrelsen att vi ska an...

 • Ett Sverige att lita på – KD:s budgetmotion 2020

  Pressmeddelande Stockholm 1 oktober 2019

  Ett Sverige att lita på – KD:s budgetmotion 2020

  Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed presenterade idag Kristdemokraternas budgetmotion 2020: Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd i fokus.

  Kristdemokraternas förslag till statsbudget innehåller stora resurstillskott till vård, omsorg, socialtjänst och rättsväsende för att säkra välfärd och trygghet för alla.

  KD genomför strukturellt riktiga reformer för att rusta Sveri...

 • Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd först

  Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd först

  123 000 sjuka människor har stått i kö olagligt länge för ett första vårdbesök eller en operation. Många äldre får inte plats på äldreboende och personalen vittnar om arbetsvillkor som är orsakar ohälsa och skadar omsorgen om de äldre. Polisen är så belastad att de inte hinner utreda brott.

  Som politiker måste man ständigt ställa sig frågan ”vad behöver Sverige?”. Det måste vara vägledande – och i det här läget måste man prior...

 • Sociala insatser mot brott

  Genom den tidigare KD-M-budgeten fick Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Sveriges domstolar stora tillskott. Men målet är inte bara att lagföra så många brottslingar som möjligt, utan att knäcka brottsligheten. Då behövs satsningar på det förebyggande arbetet. Därför presenterar KD idag en satsning på en miljard för sociala åtgärder:

  280 miljoner till psykiatriambulanser för att aktivt avlasta polisen och bemöta personer i akut psykisk kris på ett bättre sätt 110 miljoner ti...
 • Kraftfulla åtgärder mot vildsvin i Kristdemokraternas budget

  BUDGETNYHET: Vi föreslår kraftfulla åtgärder mot ett av landsbygdens allra största problem, de stora vildsvinsstammarna.

  Idag träffade Ebba Busch Thor bonden Mats Collberg, tillsammans med KD:s landsbygdspolitiske talesperson Magnus Oscarsson. Mats är en av alla bönder som drabbats hårt av vildsvinens framfart i Sverige.

  Vildsvinens antal har vuxit utom kontroll. Lantbrukare, villaägare och trafikanter känner konsekvenserna i allt större utsträckning. På flera håll på den svensk...

 • Därför lämnar vi förhandlingarna om gängkriminalitet

  Kristdemokraterna väljer att lämna förhandlingarna om åtgärder mot den grova gängkriminaliteten. Regeringen saknar viljan att gå fram i den takt som krävs för att kunna lösa det krisläge vi befinner oss i.

  Vi har utgått ifrån vad som är bäst i kampen mot gängkriminaliteten. Men tyvärr tycks regeringen tro att förhandlingarna är en upprepning av januariöverenskommelsen där alla partier ska få igenom lite av varje av partitaktiska skäl. Regeringen har helt enkelt börjat i fel ände.

  <...
 • Regeringens trolleritrick löser inte Sveriges problem

  Idag presenterar regeringen januaripartiernas första höstbudget. Men det som presenteras som stora satsningar på exempelvis välfärden är i många fall trolleritricksförsök – man hoppas att om korten blandas tillräckligt väl så kommer ingen märka att det är en illusion. De fem ”nya” välfärdsmiljarderna fanns aviserade redan i KD/M-budgeten. Regeringen talar om de äldres behov men i verkligheten har man plockat bort äldresatsningar i KD/M-budgeten, som man nu bara delvis återinför et...