• KD: Så förlänger vi arbetslivet

  Kristdemokraterna föreslår fördubblat jobbskatteavdrag och examensbonus för personer under 25 år. Syftet är att förlänga den aktiva tiden i arbetslivet, vilket är nödvändigt med tanke på den demografiska utvecklingen. Den tid som etableringsåldern i arbetslivet kan sänkas är viktig för den enskilde, samhället i stort och pensionssystemet. Det skriver Jakob Forssmed och Aron Modig i Dagens samhälle.

  Läs artikeln i Dagens samhälle.

  Vi lever glädjande nog i genomsnitt allt längre,...

 • Familjepolitiken behöver en frihetsreform

  Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är centralt för att bygga tillit och samhällsgemenskap. Samhället är i dag inne i en värderingskris och det är föräldrarna som bäst kan förmedla goda värden till nästa generation. Det skriver Aron Modig i GP.

  Läs artikeln i GP.

  Ekonomisk utsatthet och barnfattigdom, psykisk ohälsa bland barn och unga, fallande skolresultat och ungdomsbrottslighet – många av de samhällsproblem som Sverige i dag står inför har koppling till familjer...

 • Låt närstående ta ut föräldrapenning

  Regeringen misstror föräldrarna och vill kvotera fram en politiskt korrekt idealfamilj. Vi vill öka möjligheterna att överlåta föräldrapenningdagar till närstående. Det skriver Ebba Busch Thor, Aron Modig och Emma Henriksson i Expressen.

  Läs artikeln i Expressen.

  Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är centralt för att bygga tillit och samhällsgemenskap. Samhället är inne i en värderingskris och det är föräldrarna som bäst kan förmedla goda värden till nästa generati...

 • KD: Sänk skatten för föräldrar som jobbar med 500 kr/månad

  Kristdemokraterna vill sänka skatten för arbetande föräldrar med 500 kronor i månaden. Totalt handlar det om en skattesänkning på 12 miljarder på två år. – Det är inte i första hand en reform för att man ska arbeta mer utan för att det ska löna sig att arbeta. Vi vill ju att barn växer upp i familjer där föräldrarna har ett arbete att gå till och där de kan försörja sig och sin egen familj. Det är något positivt, säger Ebba Busch Thor.

  Se inslaget i Aktuellt.

  ...
 • Fler i jobb med våra förslag

  Tudelningen på svensk arbetsmarknad riskerar att minska sammanhållningen och tilliten i samhället. Med vår jobbpolitik får fler möjlighet till en arbetsgemenskap och att bygga en tryggare framtid för sig och sin familj. Det skriver Ebba Busch-Thor, Jakob Forssmed och Désirée Pethrus i GP.

  Tudelningen på arbetsmarknaden är monumental. Den starka konjunkturen innebär goda jobbchanser för inrikes födda med god utbildning. Samtidigt bedöms nästan 75 procent av de arbetslösa utgöras av de ...

 • Budget för ökad tillit: Vi satsar på barnfamiljer, pensionärer och centrala välfärdsfunktioner

  – Vi ser hur barnfamiljer och pensionärer halkat efter ekonomiskt jämfört med andra och därför föreslår vi nu märkbara förbättringar av deras ekonomi. Vi tar krafttag mot tudelningen på arbetsmarknaden genom skattesänkningar för dem som går från bidrag till arbete. Tilliten till polisens förmåga har minskat och såväl vården som äldrevården står inför utmaningar som vi nu tar ansvar för att hantera. Det säger partiordförande Ebba Busch Thor med anledning av att Kristdemokraterna presenterar si...

 • Vi satsar fem miljarder på pensionärernas ekonomi

  Vi vill i vår budgetmotion förbättra pensionärernas ekonomi och de äldres möjligheter på arbetsmarknaden. Därtill föreslår vi en rad reformer för att förbättra äldreomsorgen. Ekonomiskt utsatta äldre behöver förbättringar, men blir utan i regeringens budget. Det skriver Ebba Busch Thor (KD) och Jakob Forssmed på DN debatt.

  Läs artikel på DN debatt.

  Sverige ska vara ett land där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. Det gäller inte minst för äldre. Regeringens budget styr...

 • Kristdemokraterna lanserar ett krispaket för svensk polis

  Kristdemokraterna vill se löneökningar till poliser i yttre tjänst med 1 000 kronor i månaden. – Svensk polis mår inte bra. Vi måste få stopp på utvecklingen där så många slutar, säger Andreas Carlson till Aftonbladet.

  Läs hela intervjun med Andreas Carlson här.

 • Ebba Busch Thor: Vi applicerar kristdemokrati på fler områden

  – Vi har applicerat kristdemokratin på nya områden. I en tid då värden som byggt Sverige, och behövs för att bygga vidare så, starkt utmanas på olika områden då är det viktigt att vi inte begränsar vår egen ideologi och värderingar till några få områden utan applicerar det på fler områden. Men vi kommer inte att lämna vår huvudutgångspunkt att stå upp för frihet och samhällets allra mest utsatta. Det kommer man höra betydligt mer från Kristdemokraterna.

  Det sa Ebba Busch Thor då hon in...

 • Hög tid att reformera vården på riktigt

  Istället för låtsasdebatt behövs realistiska förslag som möter vårdens verkliga utmaningar. I vårt budgetalternativ avsätter vi 1,1 miljarder kronor för att utveckla arbetet med vårdserviceteam, skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson i Expressen.

  Läs artikeln i Expressen.

  Alla ska kunna känna tillit till att vården och omsorgen fungerar när de behöver den. Vi har i Sverige en sjukvård att vara stolta över.

  Undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, terapeuter, läkars...