• Fem myter om kvotering i föräldraförsäkringen

  Just nu sprids en lång rad myter om vad som händer utan tvångskvotering i föräldraförsäkringen. Det är tydligt att kvoteringsivrarna starkt ogillar att familjer prioriterar olika. Vi är för ett ökat jämlikt uttag, men det ska ske genom en ökad flexibilitet i stället för tvång. Det gynnar både föräldrarna och barnen, skriver Aron Modig i GP.

  Läs artikeln i GP.

  Debatten om föräldraförsäkringen präglas av att radikala vänstergrupper vill lägga sig i familjers privatliv. De gillar...

 • ”Staten bör snarast ta över avancerade sjukvården”

  Flytta ansvaret för vården från 21 landsting till en samlad statlig styrning. Detta bör göras så snart som möjligt när det gäller den avancerade sjukvården. En sådan förändring är nödvändig för att säkra likvärdig vård i hela landet, skriver Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson i SvD.

  Läs artikeln i SvD.

  Läs Dagens Medicins intervju med Ebba Busch Thor.

  Sjukvården är inte jämlik. Även om den ofta håller hög kvalitet. Men fortfarande skiftar vårdens result...

 • Irene Oskarsson: Utgå från hela landet i alla beslut

  – Vi måste sluta se städerna som norm och vidga perspektiven. En levande landsbygd stärker hela Sverige. Det är viktigt att se helheten i alla beslut som tas, hur de påverkar landsbygden måste analyseras i ett tidigt skede. Tilltron och tilliten till företag och civilsamhälle måste stärkas för att detta ska förverkligas.

  Det säger Irene Oskarsson, Kristdemokraternas representant i Parlamentariska landsbygdskommittén, i samband med att kommittén idag överlämnade slutbetänkandet ”För Sve...

 • Ge kvinnor mer makt över sitt livspussel

  2017 riskerar att bli ännu ett förlorat år för jämställdheten. Regeringen tycks tro att symbolåtgärder såsom införandet av ny jämställdhetsmyndighet och kvotering av kvinnor i börsstyrelser löser de jämställdhetsproblemen vi har i Sverige idag. Vi behöver reella jämställdhetsreformer som gör skillnad i verkligheten. Det skriver Ebba Busch Thor och Marie-Louise Forslund Mustaniemi på Expressen debatt.

  Läs artikel på Expressen debatt.  

  Det handlar om att alla oavsett kön ges li...

 • Försämrat säkerhetsläge kräver att försvarsbeslutet görs om

  Säkerhetsläget har försämrats kraftigt och Sveriges beredskap för att möta ett ryskt angrepp är oroväckande låg. Detta innebär att 2015 års försvarsbeslut måste uppdateras och vi uppmanar regeringen att samla partierna för diskussioner redan nu i januari, skriver partiledaren Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson på DN debatt.

  Läs artikel på DN debatt.

  Läs Mikael Oscarssons kommentar kring försvarsdiskussionen på Folk och försvar.

  Det svenska försvarets viktigaste uppgift ...

 • Så kan vi stärka kvinnors pensioner

  Kvinnor har ofta lägre pension än män. Enligt Pensionsmyndigheten är skillnaden i genomsnitt mellan 17 och 27 procent, beroende på om man räknar med bostadstillägg, tjänstepension och änkepension. I första hand beror skillnaden på att kvinnor finns i andra yrken än män, där löneläget är sämre. Men faktorer som ofrivilligt deltidsarbete, lägre intjänad tjänstepension och att fler kvinnor går i pension tidigare spelar in.

  Läs debattartikel på SvD debatt

  Skillnaden kommer också av ...

 • Julintervju med Ebba Busch Thor

  Ebba Busch Thor intervjuas av Expressen. Det blir ett samtal om 2016, året då Kristdemokraterna presenterat mycket ny politik. Om populism och de verkliga problem som människor möter i sin vardag. Livet som mamma och partiledare. Sjukdomen i familjen som satte livet i gungning och hoppet om fred i Syrien. I julklapp vill hon ge papparkakor till Stefan Löfven. – Äter man pepparkakor så blir man snäll, och över julen kanske regeringen kan tänka om och bli lite snällare i frågan om LSS.

  L...

 • KD: LO vägrar vara en del av lösningen

  Tudelningen på svensk arbetsmarknad är monumental. Allt fler arbetslösa befinner sig allt längre från arbetsmarknaden, ofta handlar det om utrikes födda med bristande utbildningsbakgrund. Dagens besked om att samtalen mellan LO och Svenskt Näringsliv, om enklare vägar in på arbetsmarknaden, har brutit samman är därför allvarligt. Att LO tycks välja att hålla fast vid traditionen från 90-talet, som dåvarande ordförande Bertil Jonsson slog fast, att ”stå i vägen för allt tal om flexibilitet” få...

 • Ta bort skillnad i beskattning mellan pensionärer och löntagare

  Skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare riskerar att minska tilliten och ställa grupper mot varandra. Nu att det är dags att slopa den så kallade pensionärsskatten. Det skriver Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed.

  Läs artikeln i SvD.

  Sammanhållning och tillit är grundläggande för samhället. Tilliten byggs stark i gemenskaper. Men tilliten stärks också av förtroende för gemensamma institutioner och genom att det offentliga klarar sitt uppdrag på ett sätt som skapar leg...

 • Nu måste vi fullfölja den nya kursen för skolan

  De uppmuntrande resultaten som nu börjar komma visar att vi långsamt börjat styra skutan åt rätt håll. Den nya kursen måste vi fullfölja genom fortsatt arbete för starkare stöd till elever och lärare och arbetsro i skolan. Det skriver Ebba Busch Thor och Annika Eclund på Aftonbladet debatt.

  Läs artikeln på Aftonbladet debatt.

  I dag publicerades Pisa-undersökningen som utvärderar 15-åringars kunskaper världen över. När den senaste utvärderingen kom ...