• Forssmed om regeringens budget: Förlorade år skadar tilliten

  När man läser budgetpropositionen måste man fråga sig om regeringen gett upp. Den står handfallen inför jobbutmaningen. Reformerna uteblir. Det här skadar tilliten – det viktigaste smörjmedlet i ekonomin. Nu krävs stora reformer för jobben. För tillgänglighet och jämlikhet i vården och för en hållbar personalsituation. För valfrihet och värdighet i äldreomsorgen.

  Det sa Jakob Forssmed i budgetdebatten.

  Se anförandet här. (3:02 in i sändning)

  Herr talman,

  Sveriges ...

 • ”Sverige ska ta emot fler kvotflyktingar”

  Sverige har för avsikt att öka antalet kvotflyktingar successivt upp till 5  000 personer senast 2018. Vi kommer nu att ­inleda ökningen av vidarebosättningskvoten med 1  500 platser 2017. Det skriver Aron Modig tillsammans med representanter för regeringen och Alliansen.

  Världen plågas i dag av många svåra konflikter och kriser. Det är en ytterst allvarlig situation som påverkar miljontals människor, men också länder och regioner. Antalet människor på flykt överskrider nu 65 miljoner...

 • Människor ska inte reduceras till kön

  Kvinnor tar mer och mer plats i svenskt näringsliv. Detta är inte på grund av kvotering – utan för att fler kvinnor utbildar sig, klättrar i karriären och tar blir redo för styrelseuppdrag. Det skriver Ebba Busch Thor i Expressen.

  Regeringens förslag att kvotera in kvinnor i svenska bolagsstyrelser är en björntjänst för de kvinnor som utbildat sig, kämpat sig fram och i dag konkurrerar med män om styrelseposter i näringslivet.

  Vi kvinnor har arbetat för att få ta vår plats; arb...

 • Stoppa Nord Stream 2

  Ytterligare en gasledning planeras att byggas i Östersjön. Om Nord Stream 2 byggs kommer Europas beroende av rysk gas öka och ge Ryssland en än större kapacitet att utöva påtryckningar mot bland annat Ukraina och Polen. Med tanke på den politiska utvecklingen i Ryssland innebär det en betydande säkerhetspolitisk risk om projektet fullföljs. Det skriver Ebba Busch Thor, Mikael Oscarsson och Penilla Gunther på SvD Debatt.

  Läs artiklen på SvD Debatt.

  När USA:s vicepresident Joe ...

 • Lars Adaktusson släpper rapport om subsidiaritet

  Idag har Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson släppt en rapport, som behandlar frågan om hur han röstat i olika frågor i Europaparlamentet det gångna året. Subsidiaritet innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå och är en av Kristdemokraternas ideologiska grundpelare.

  – Det är en sammanställning av några av de viktigaste voteringarna med subsidiaritetsbäring under mitt andra år som Europaparlamentariker. Kristdemokraterna lovade väljarna...

 • Religionsfrihet viktigt i nyanländas orientering

  Religionsfriheten är en värdemätare på hur vår demokrati mår. Det skriver riksdagsledamoten Sofia Damm i Expressen.

  Ingenting är så farligt för en demokrati som människors likgiltighet. Likgiltighet skapar utrymme för ondska. Och ondskan finns alltid och lurpassar på tillfällen. Det är allas vår demokratiska plikt att aldrig glömma den ondska som gastkramade vårt Europa under nazismen och kommunismen. Vi får inte tro att vi som lever och verkar här dag har så mycket förstånd att fram...

 • Hög tid för ett brett värderingsamtal i hela samhället

  Idag är det 12 år sedan Allianssamarbetet presenterades. När vi nu blickar framåt måste frågorna om vilka värden som ska prägla vårt samhälle ges en mer central plats. Idédebatten får inte försummas. Det skriver Ebba Busch Thor på DN debatt.

  Läs artikeln på DN debatt.

  En sommar har passerat där vi åter har kunnat läsa nyheter om sexuella ofredanden på festivaler och badhus, om bilar som satts i brand och fortsatta hot och angrepp mot blåljuspersonal. Handlingar och beteenden s...

 • ”Bryt passiviteten under asyltiden”

  – De som söker asyl i Sverige ­hamnar ­oftast i en lång period av väntan och passivitet. För en bättre integration krävs en snabbare väg in i samhället. Därför vill vi införa svenskundervisning från dag ett, samhällsinformation om lagar och värderingar och krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande, skriver Ebba Busch Thor, Desirée Pethrus och Aron Modig i Svenska Dagbladet.

  Sverige är ett land att vara stolt över. ­Tilliten mellan människor är i ett internationellt perspektiv h...

 • Magnus Oscarsson: ”Regeringen bör byta ut utredare Charlotta Riberdahl”

  – Mitt förtroende för regeringens utredare av skogsvårdslagstiftningen, Charlotta Riberdahl, är helt borta. Jag kan inte se hur hon kan sitta kvar som utredare.

  Det säger Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och Kristdemokraternas jordbruks- och landsbygdspolitiske talesperson, med anledning av Charlotta Riberdahls uttalande där hon ifrågasätter om privatpersoner bör äga skog.

  Magnus Oscarsson tycker inte att lan...

 • Busch Thor: Därför går jag i Pride-tåget

  Det har varit en sommar där nyheter om vansinnesdåd och terrorattentat kommit i tät följd. Oavsett om det är ensamvargar eller terrorceller så vill de med våldets makt sätta skräck i människor och begränsa vår frihet och vårt sätt att leva våra liv. Attentatet i Orlando i maj hade samma motiv. Måltavlan den gången var HBTQ-personer. Mitt personliga politiska engagemang är aldrig så starkt som när det gäller att värna om alla människors rätt till liv, frihet och värdighet. Det skriver Ebba Bus...