• Ebba Busch Thor välkomnar besked om gemensam budget

  5

  – Vi lämnade DÖ hösten 2015 och därmed föll den. Vi har sedan dess varit tydliga med att vi bör pröva stödet för en alliansregering. Det är en central del i att respektera folkets vilja och den demokratiska ordning vi har. Finns det stöd för en alliansregering, då bör det prövas. Vi har inte ändrat vår position, vi står fast vid vad vi har sagt tidigare. Därför är det positivt att Moderaterna nu lämnar samma besked om att lägga fram en gemensam alliansbudget, säger Ebba Busch Thor med anledni...

 • Alliansen presenterar reformer för en mer likvärdig skola

  – Skolan ska ge de kunskaper och den bildning varje barn behöver. Lärarna måste få möjlighet att göra sitt jobb. Idag ägnar de hälften av sin tid åt undervisning – hälften! Därför behöver svensk skola digitaliserade och externt rättade nationella prov. Det skulle minska den administrativa bördan för Sveriges lärare, säger Ebba Busch Thor med anledning av att Alliansen presenterar kunskapsreformer för att fler ska få en bra start i livet.

  Läs mer om Alliansens skolförslag här.

  ...
 • Vi måste ta strid om Sveriges utrikespolitik

  Sveriges anseende står på spel. Tre viktiga sakfrågor illustrerar hur oförmågan att skilja mellan demokrati och diktatur har blivit den rödgröna regeringens utrikespolitiska signum: folkmordet i Mellanöstern, säkerhetsrådskampanjen och erkännandet av en palestinsk stat. Det skriver Lars Adaktusson på DN debatt.

  Läs artikeln på DN debatt. Att regeringsföreträdare i främjandet av Sverige har kontakter även med auktoritära regimer är en del av diplomati och politisk praxis. När Sveriges s...

 • ”Trygghet måste få ta större utrymme i den politiska debatten”

  Trygghetsfrågorna måste få ta större utrymme i den politiska debatten. Oavsett om det handlar om att värna vardagen från brottslighet, att känna tillit till att vården och omsorgen fungerar eller den ekonomiska tryggheten äldre människor har genom sin pension.

  Partiledardebatt i kammaren 11 januari, det talade ordet gäller.

  Herr/fru talman,

  Vi är några dagar in på det nya året. Årsskiften är en tid för både tillbakablick och framtidsspaningar. 2016 blev ett otrygghetens å...

 • KD vill höja försvarsbudgeten i år

  – Verkligheten har sprungit ikapp försvarsuppgörelsen och det krävs mer pengar för att Sverige ska kunna hantera de militära hoten. Vi vill att regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att göra en säkerhetsinventering för att se vilka åtgärder som snabbt kan stärka försvarsförmågan, säger Mikael Oscarsson på konferensen Folk och försvar.

  Lyssna på Ekot-intervjun med Mikael Oscarsson.

  Mikael Oscarsson intervjuas av TV4.

  Mikael Oscarsson kommmenterar också dagen på Folk oc...

 • ”Staten bör snarast ta över avancerade sjukvården”

  6

  Flytta ansvaret för vården från 21 landsting till en samlad statlig styrning. Detta bör göras så snart som möjligt när det gäller den avancerade sjukvården. En sådan förändring är nödvändig för att säkra likvärdig vård i hela landet, skriver Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson i SvD.

  Läs artikeln i SvD.

  Läs Dagens Medicins intervju med Ebba Busch Thor.

  Sjukvården är inte jämlik. Även om den ofta håller hög kvalitet. Men fortfarande skiftar vårdens resulta...

 • Fem myter om kvotering i föräldraförsäkringen

  Just nu sprids en lång rad myter om vad som händer utan tvångskvotering i föräldraförsäkringen. Det är tydligt att kvoteringsivrarna starkt ogillar att familjer prioriterar olika. Vi är för ett ökat jämlikt uttag, men det ska ske genom en ökad flexibilitet i stället för tvång. Det gynnar både föräldrarna och barnen, skriver Aron Modig i GP.

  Läs artikeln i GP.

  Debatten om föräldraförsäkringen präglas av att radikala vänstergrupper vill lägga sig i familjers privatliv. De gillar...

 • ”Staten bör snarast ta över avancerade sjukvården”

  Flytta ansvaret för vården från 21 landsting till en samlad statlig styrning. Detta bör göras så snart som möjligt när det gäller den avancerade sjukvården. En sådan förändring är nödvändig för att säkra likvärdig vård i hela landet, skriver Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson i SvD.

  Läs artikeln i SvD.

  Läs Dagens Medicins intervju med Ebba Busch Thor.

  Sjukvården är inte jämlik. Även om den ofta håller hög kvalitet. Men fortfarande skiftar vårdens result...

 • Irene Oskarsson: Utgå från hela landet i alla beslut

  – Vi måste sluta se städerna som norm och vidga perspektiven. En levande landsbygd stärker hela Sverige. Det är viktigt att se helheten i alla beslut som tas, hur de påverkar landsbygden måste analyseras i ett tidigt skede. Tilltron och tilliten till företag och civilsamhälle måste stärkas för att detta ska förverkligas.

  Det säger Irene Oskarsson, Kristdemokraternas representant i Parlamentariska landsbygdskommittén, i samband med att kommittén idag överlämnade slutbetänkandet ”För Sve...

 • Ge kvinnor mer makt över sitt livspussel

  2017 riskerar att bli ännu ett förlorat år för jämställdheten. Regeringen tycks tro att symbolåtgärder såsom införandet av ny jämställdhetsmyndighet och kvotering av kvinnor i börsstyrelser löser de jämställdhetsproblemen vi har i Sverige idag. Vi behöver reella jämställdhetsreformer som gör skillnad i verkligheten. Det skriver Ebba Busch Thor och Marie-Louise Forslund Mustaniemi på Expressen debatt.

  Läs artikel på Expressen debatt.  

  Det handlar om att alla oavsett kön ges li...