• KD: Stärkt EU ger tryggare Europa

  Är Brexit början på slutet för EU eller startskottet för mer samarbete? När Romfördraget nu fyller 60 år är det aktuella frågor. Vår mening är att samarbetet inom EU:s kärnområden måste utökas, exempelvis krävs utökat samarbete mot terrorangrepp. Men vi är också beredda att återföra makt till medlemsstaterna. Det skriver Lars Adaktusson, Sofia Damm och Désirée Pethrus i Dagens samhälle. Lördagen den 25 mars möts EU:s stats- och regeringschefer i Rom för att fira 60-årsdagen och undertecknandet...
 • Larry Söder om 3:12-regler: Bra att regeringen lyssnat på vår kritik!

  – Vi är glada att regeringen hörsammat vår kritik av 3:12-reglerna och nu backar på ett antal punkter. Dock innebär förslaget fortfarande en ökad skattebörda för företagen, vilket vi är kritiska till, säger Larry Söder Kristdemokraternas skattepolitiska talesperson.

  – Vi kristdemokrater vet att det är småföretagen som skapar jobben. Ska Sverige kunna hantera arbetsmarknadens stora utmaning, där stora grupper stängs ute, är de små företagen en nyckel. Vi vill därför att småföretagen ska...

 • KD stöttar upphandlingsförslag: ”Acceptabel kompromiss”

  Förslaget om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar röstades ner i riksdagen i november. Men nu får regeringen stöd från KD. – Vi har höjt nivån på när man måste förhandla om arbetsrättsliga villkor. Det gör att de mindre företagen och familjeföretag som kanske inte har kollektivavtal kan undantas. Här tycker vi att vi nått en kompromiss som är acceptabel, säger Désirée Pethrus till Altinget.

  – Vi vet ju att Sverige kommer åka på böter om vi inte implementerar det här direktivet och ...

 • Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

  Kristdemokraterna har ställt krav på regeringen att implementera EU-direktivet om offentlig upphandling på ett sätt som värnar rimliga arbetsvillkor, säkerställer lika behandling av alla anbudsgivare och värnar småföretagens möjligheter att delta i upphandlingarna.

  – Det är bra att regeringen nu i förhandlingar backat rejält i förhållande till tidigare proposition. Det har möjliggjort en överenskommelse som gör att vi kan värna småföretagens möjlighet, främja goda arbetsvillkor i riskb...

 • Ny försvarsöverenskommelse klar

  Idag presenterade partierna i försvarsöverenskommelsen att man nått en ny överenskommelse där. – Ett tillskott på 500 miljoner var det vi kom överens om för 2017. Det är bra men det hade kunnat vara mer. Vi måste ha beredskap både civilt och militärt, därför är det viktigt att Försvaret inför 2018 får ett tillskott i miljardklassen” kommenterar Mikael Oscarsson.

  Lät intervjun i Svd.

 • KD: Främja bundna lån och inför bankskatt

  Bankerna ska inte premiera kunder med stora bolån. Statens bolånekrav ska riktas mot bankerna, inte mot hushållen. Och en bankskatt bör införas, kopplad till bankernas egna skulder. Det skriver Jakob Forssmed i DI.

  Trots att den svenska ekonomin är stark  ser vi stora strukturella utmaningar, bland annat på bostadsmarknaden där ett lågt utbud har gett bostadsbrist, skenande bopriser och en hög skuldsättning. Dessutom har andelen svenska bolån med rörlig ränta stigit drastiskt, från 8 ...

 • Sverige ska vara tryggt för alla

  Idag är det den internationella kvinnodagen. En dag då vi särskilt uppmärksammar de framsteg som kampen för kvinnors rättigheter gjort och det stora arbete som återstår. I år behöver vi rikta särskild uppmärksamhet åt det faktum att vad gäller kvinnors trygghet mister vi just nu några av de framsteg som skett. Det skriver Ebba Busch Thor på Aftonbladet debatt. 

  Läs artikeln på Aftonbladet debatt.

  Nästa generations unga kvinnor och män borde se ett mer jämställt samhälle, ett samhäl...
 • Satsa på ensamkommande

  Som politiker måste vi erkänna att en hel del moment har brustit i mottagandet av asylsökande och inte minst ensamkommande barn och unga. Det skriver Andreas Carlson i tidningen Dagen.

  Att tvingas bryta upp och ta sig till ett annat land för att söka skydd eller försöka möjliggöra en bättre framtid är ett stort beslut. Ännu svårare måste det vara för ensamma barn att ta dessa steg. Att lämna hem och familj bakom sig för att söka asyl i ett nytt land är upplevelser som inget barn borde ...

 • KD: Beredskapspolisen en del i polispusslet

  För att polisen ska kunna fokusera på sina kärnuppgifter krävs förbättrade arbetsvillkor och avlastning med hjälp av ordningsvakter och civilanställda. Dessutom bör beredskapspolisen återinföras för att bistå polisen. Det skriver Andreas Carlson i Altinget.

   Läs artikeln i Altinget.

  Situationen för svensk polis är mycket hårt ansträngd. Regeringen står tomhänt och vill inte benämna situationen som en poliskris. Kristdemokraterna föreslår en kraftfull och långsiktig budgetsatsning på s...

 • Vill du också ha ett friare och tryggare samhälle? Bli kristdemokrat!

  Vårt samhälle står inför stora utmaningar. För att bygga ett gott samhälle krävs goda värderingar som bygger ett samhälle underifrån. I våra politiska förslag tar vi fajten för familjen. För äldre. Fler jobb. Bättra vård. Lägre brottslighet. Vill du också ha ett samhälle där vi litar på varandra och kämpar tillsammans– bli medlem i Kristdemokraterna!

  Kristdemokraterna värnar familjen Den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen. Trygga familjer bygger ett tryggare Sverige. ...