• Sexbrott bör leda till utvisning

  Kvinnors och mäns lika värde är en grundbult i det svenska samhället. Våld och kränkningar får aldrig ursäktas eller urskuldas. Ändå är det många kvinnor som bär med sig erfaren­heter av övergrepp genom hela livet – många unga tjejer som lever i rädsla över att gå till skolan – utan att samhället reagerar. Mammor och pappor lever i oro och vill skydda sina döttrar från trakasserier och ofredanden.

  Det ska råda nolltolerans mot sexualbrott, oavsett om övergreppen begås av unga män från Sve...
 • ”Regeringen möter inte de utmaningar Sverige står inför”

  Ska Sverige stå starkt behövs reformer som stärker enskilda människor, familjer och vår gemensamma trygghet. Kristdemokraternas politik fokuserar på fler jobb, pensionärernas ekonomi, satsningar på vård och omsorg, ökad valfrihet och förbättrad ekonomi för barnfamiljer och satsningar på polisen.

  Se Andreas Carlsons anförande här. (4:24 in i sändning)

  Partiledardebatt i kammaren 12 oktober, det talade ordet gäller.

  Herr/fru talman,

  Återigen visar en partiledardeb...

 • KD vill ge unga CSN-liknande startlån till bostadsköp

  Kristdemokraterna vill satsa på startlån till unga för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden. – Vi har sett att det möjliggör för yngre konsumenter med mindre medel, säger Caroline Szyber till SvD.

  Läs hela intervjun med Caroline Szyber här.

 • KD: Vi ska värna och utveckla assistansen – inte avveckla den

  Det är mycket lite som talar för att kostnadsökningen för LSS skulle bero på fusk. Regeringens direktiv till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar och den kraftiga åtstramning regeringen gör i sin budget drar undan benen för assistansen och skapar en mycket stor oro hos alla de som berörs. Det skriver Ebba Busch Thor, Emma Henriksson och David Lega i Aftonbladet.

  För bara några årtionden tillbaka hindrades personer med funktionsnedsättning från att delta i samhäl...

 • Viktigt att få åldras i trygghet

  Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Det skriver Ebba Busch Thor och Emma Henriksson i tidningen Dagen.

  Läs artikeln i Dagen.

  Att få åldras i trygghet är grundläggande i ett välfärdssamhälle. Värdighet, frihet och självbestämmande har ingen åldersgräns­.

  En sammanhållen politik för äldre handlar inte enbart om vård och omsorg. Den handlar också om hur äldre ges bäst möjligheter att fortsätta b...

 • KD: Så förlänger vi arbetslivet

  Kristdemokraterna föreslår fördubblat jobbskatteavdrag och examensbonus för personer under 25 år. Syftet är att förlänga den aktiva tiden i arbetslivet, vilket är nödvändigt med tanke på den demografiska utvecklingen. Den tid som etableringsåldern i arbetslivet kan sänkas är viktig för den enskilde, samhället i stort och pensionssystemet. Det skriver Jakob Forssmed och Aron Modig i Dagens samhälle.

  Läs artikeln i Dagens samhälle.

  Vi lever glädjande nog i genomsnitt allt längre,...

 • Familjepolitiken behöver en frihetsreform

  Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är centralt för att bygga tillit och samhällsgemenskap. Samhället är i dag inne i en värderingskris och det är föräldrarna som bäst kan förmedla goda värden till nästa generation. Det skriver Aron Modig i GP.

  Läs artikeln i GP.

  Ekonomisk utsatthet och barnfattigdom, psykisk ohälsa bland barn och unga, fallande skolresultat och ungdomsbrottslighet – många av de samhällsproblem som Sverige i dag står inför har koppling till familjer...

 • Låt närstående ta ut föräldrapenning

  Regeringen misstror föräldrarna och vill kvotera fram en politiskt korrekt idealfamilj. Vi vill öka möjligheterna att överlåta föräldrapenningdagar till närstående. Det skriver Ebba Busch Thor, Aron Modig och Emma Henriksson i Expressen.

  Läs artikeln i Expressen.

  Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är centralt för att bygga tillit och samhällsgemenskap. Samhället är inne i en värderingskris och det är föräldrarna som bäst kan förmedla goda värden till nästa generati...

 • KD: Sänk skatten för föräldrar som jobbar med 500 kr/månad

  Kristdemokraterna vill sänka skatten för arbetande föräldrar med 500 kronor i månaden. Totalt handlar det om en skattesänkning på 12 miljarder på två år. – Det är inte i första hand en reform för att man ska arbeta mer utan för att det ska löna sig att arbeta. Vi vill ju att barn växer upp i familjer där föräldrarna har ett arbete att gå till och där de kan försörja sig och sin egen familj. Det är något positivt, säger Ebba Busch Thor.

  Se inslaget i Aktuellt.

  ...
 • Fler i jobb med våra förslag

  Tudelningen på svensk arbetsmarknad riskerar att minska sammanhållningen och tilliten i samhället. Med vår jobbpolitik får fler möjlighet till en arbetsgemenskap och att bygga en tryggare framtid för sig och sin familj. Det skriver Ebba Busch-Thor, Jakob Forssmed och Désirée Pethrus i GP.

  Tudelningen på arbetsmarknaden är monumental. Den starka konjunkturen innebär goda jobbchanser för inrikes födda med god utbildning. Samtidigt bedöms nästan 75 procent av de arbetslösa utgöras av de ...