• Låt oss ställa om till sommartid – för alltid

  Hur kan vi år efter år upprätthålla en förordning – som drabbar småbarnsfamiljer, orsakar hälsoproblem för äldre och krånglar till livet för de flesta trots att den saknar större vinster?

  För det gör vi faktiskt med proceduren med att två gånger per år ändra tiden genom att ställa om klockan mellan sommartid och vintertid.

  Vi är nog många som kan vittna om hur grånaden runt ögonen på småbarnsföräldrar förgråats ytterligare en smula veckan efter en tidsomställning. Då när b...

 • Oansvarigt att ge Dan Eliasson nytt toppjobb

  Dan Eliasson får sparken som rikspolischef. Det är en svårslagen ironi att regeringen försöker lösa poliskrisen genom att sparka rikspolischefen och sätta honom på en myndighet med ansvar för ”att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser”. Problemet med att sparka Dan Eliasson är två: 1) Han borde aldrig blivit tillsatt. 2) Han borde absolut inte få ett nytt uppdrag.

  Han saknade relevant polisiär erfarenhet vid den störs...

 • Islamisterna är största hotet mot landets judar

  Hösten 1943 går larmet i den danska motståndsrörelsen. Landets judiska gemenskap skulle fråntas sina sista rättigheter och deporteras till koncentrationsläger. I ett massivt utflöde av humanitet samlar sig det danska samhället och lyckas varna och rädda nittionio procent av de danska judarna undan Förintelsen. De flesta sattes i båtar och fördes under nattens skydd till svenska stränder.

  Här kom de att möta de niohundra norska judar som fått hjälp över gränsen, och tids nog alla de som...

 • Rapport: Kommunalt skatteslöseri

  Kommunalt slöseri? – om skattehöjningar, effektivitet och kommunala prioriteringar

  Kommunalskatten nådde 2017 en ny rekordnivå. Nära en tredjedel av medborgarnas inkomst gick till att finansiera kommuner och landsting. Trots det väntas kommunsektorn visa underskott framöver. SKL beräknar att skatterna kan behöva höjas med över 2 kr fram till 2021 för att täcka behoven.

  Samtidigt ges återkommande rapporter om politiker som förverkligar det ena lyx...

 • Sänk statsbidrag för kommuner som höjer skatten

  Under Alliansregeringen sänktes skatten rejält för alla som jobbar. Samtidigt har kommuner och landsting höjt inkomstskatten för alla inkomsttagare med två kronor per intjänad hundralapp sedan millennieskiftet. Dessutom beräknar Sveriges kommuner och landsting (SKL) att skatten kommer behöva höjas med ytterligare två kronor till 2021.

  De kommunala skattehöjningarna riskerar att äta upp jobbskatteavdraget och för grupper med låga inkomster – oavsett vilken typ av inkomst detta är – är s...

 • Tullen bör få stoppa post som tros innehålla vapen

  Terrorattentat i Europa och aggressivare stämning utanför och mellan landsgränserna har blivit allt vanligare. I Sverige ser vi våldsamma uppgörelser mellan gäng i våra utsatta områden, där narkotikahandel är en av de främsta orsakerna till våldet. Narkotikan bidrar till att permanenta utanförskapet i dessa områden och leda människor till våld och kriminalitet. Vi ser även hur den globala marknaden genom internet ger tillträde för handel med narkotika och andra olagliga varor som vapen. Smugg...

 • Skolan ska vara fredad från sexuella trakasserier

  Läs mer

 • Slöseri att inte låta asylsökande arbeta

  Rickard Klerfors, från organisationen Hjärta till hjärta kräver i Aftonbladet 11/1 att hinder i vägen för asylsökandes möjligheter att arbeta undanröjs. Vi håller med. Dessvärre hindrar regeringen snabb etablering på arbetsmarknaden genom att på olika sätt motverka sysselsättning under asylprövningstiden.

  De byråkratiska hinder som finns för att få arbetstillstånd, och att få godkända ID-handlingar med bankkonto för asylsökande, måste lösas utan att det öppnar för bedrägerier eller utn...

 • Wallström en risk för Sveriges säkerhetspolitik

  På söndag inleds Folk och Försvars konferens i Sälen där svensk säkerhetspolitik diskuteras. De två viktigaste statsråden för svensk utrikes- och säkerhetspolitik, utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist, såväl som deras chef statsminister Löfven talar. Frågan är om de tycker samma sak och strävar åt samma håll.

  Enligt en mätning utförd av DN/Ipsos tror knappt hälften av Sveriges befolkning, 46 procent, att Nato skulle komma till Sveriges hjälp vid ett mil...

 • KD presenterar försvarspolitisk inriktning

  Idag presenterar Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson Kristdemokraternas försvarspolitiska linje.

  När nu alla partier har konstaterat att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas kan vi inte bara se problemen utan måste även ta ansvar för att stärka vår försvarsförmåga. Därför föreslår vi idag åtgärder för att stärka flera olika försvarsgrenar och personalförsörjning.

  Det som vi framför allt ser behov av är – att stärka marinen, flygvapnet och armén så att Sverige...