• Var ska elen komma ifrån, har regeringen tänkt?

  Det låter som en magnifik ironi. Men att Sveriges klimatomställning hotas av bristen på utsläppsfri el är ett alltmer obestridligt faktum. Det är som om energiministern och miljöministern aldrig har träffat varandra. Vi har nyligen fått ytterligare exempel på hur klimatomställningen hotas av bristen på el och på fungerande elnät. Gruvjätten LKAB har presenterat planer på att utveckla koldioxidfri tillverkning av järnmalmspellets. Det kan göra Sverige världsledande inom ett stort och viktigt ...
 • Varje dag måste vara en funktionshinderdag

  Det är så viktigt att se alla människor och deras unika värde. Att se bortom funktionsnedsättningar. Att inse att alla äger den mänskliga rättigheten att ha ett självbestämmande i sitt eget liv. Men dessvärre är självbestämmandet obefintligt för många personer med funktionsnedsättning i Sverige idag. Samhällets stöd brister och detta måste uppmärksammas och bekämpas varje dag. Inte bara idag på den internationella funktionshinderdagen. Det kan vara svårt att ta in, men faktum är att en stor...
 • Pandemin har visat att det saknas nationell styrning av vården

  Pandemin har visat att sjukvårdsorganisationen fungerar dåligt, det saknas nationell styrning av sjukvården och regionerna konkurrerar med varann om provtagningsmaterial och labbkapacitet, det menar Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson i Huskvarna som är ordförande i riksdagens socialutskott.

  Lyssna på en intervju med Acko i Sveriges Radio:

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=7613300

 • Staten kan bli ensam huvudman för assistansen

  Att Kristdemokraterna har ett stort engagemang för att rädda LSS och assistansen kan ni inte ha missat om ni följer Pia Steensland, vår talesperson för funktionshinderfrågor. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att du ska har rätt att få den assistans du behöver för att leva ett liv som andra oavsett var i landet du bor. Så är det inte i dag. Stat och kommun har ett delat ansvar. Alltför ofta ser vi att det blir kommunens budget – inte personen behov – som avgör assistansens omfattn...
 • Nyhet: Forskning på kvinnovård

  Sluta undervärdera kvinnors hälsa.

  Smärta, obehag, psykiskt lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i landet. Det beror på att kvinnosjukdomar och åkommor som främst drabbar kvinnor länge varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade.

  Det innebär i praktiken att kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa inte tagits på allvar. Det är ett stort jämställdhetsproblem i Sverige.

  Visste du att ungefär 10 % av kvinnor har endometrios &#...

 • Ebba Buschs hösttal

  Vi kristdemokrater är idag ett ledande alternativ för Sveriges kvinnor. Vi har större stöd bland kvinnor än män. Allt fler svarar att Kristdemokraterna har den bästa jämställdhetspolitiken. Och frågar man kvinnor så har de ett större förtroende för kristdemokraternas ledning än vad de har för socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets. Kristdemokratisk jämställdhetspolitik behövs. Därför tänkte jag idag tala om just jämställdhet.

  För vi kristdemokrater representerar verkligh...

 • SVERIGE FÖRTJÄNAR BÄTTRE – REFORMER FÖR TRYGGHET I EN SVÅR TID 

  Läs budgeten i sin helhet här.

  Sverige befinner sig i ett bekymmersamt och osäkert läge. Vi ska  hantera den stora påverkan på vårt samhälle som Coronapandemin medfört och  samtidigt  klara av att möta de omfattande samhällsproblem som fanns före pandemin.

  Det handlar framför allt om växande vårdköer, brister inom äldreomsorgen, stigande arbetslöshet som riskerar att bita sig fast och den djupt oroande brottsutvecklingen.

  För att klara av att möta dessa samhällsproblem kr...

 • Presskonferens: Vård i tid – inför nationell vårdförmedling

  VÅRD I TID – INFÖR EN NATIONELL VÅRDFÖRMEDLING

  Vården i Sverige högklassig, men alla får inte ta del av den bästa vården. Väntetider skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet man bor.

  Sverige hade rekordlånga vårdköer redan innan Corona. Tiotusentals operationer har sedan skjutits upp under krisen. Och nu blir inte ens hälften av alla operationer utförda i tid. 157 968 patienter har stått olagligt länge i vårdkö.

  Aldrig förr har så många väntat på vård. Den stress...

 • Presskonferens: Tillbaka till jobbet

  Mellan mars och augusti i år skrev 384 000 personer in sig som arbetslösa i Sverige. Läget är alarmerande. Därför lägger KD nu ett förslag som kan ge 86 000 nya jobb på kort tid. För att stimulera till anställningar föreslår KD ett tillfälligt stöd till alla som nyanställer personer som idag varit arbetslösa 1-6 månader under senaste halvåret. Hela arbetsgivaravgiften, inom vissa gränser. Förslaget skulle kunna träda i kraft redan 1 oktober.

  Läs mer om förslaget här.

  ...
 • Operation rättvisa – sätt stopp för ungdomsbrottsligheten

  Gång på gång har regeringen lovat att tvinga tillbaka våldet, krossa gängen och stoppa nyrekryteringen, men utan synbara resultat. Tvärtom eskalerar den grova kriminaliteten. Gängen tillåts nu ta kontroll över territorium – till och med genom vägspärrar – på en nivå som aldrig tidigare skådats. Men det är inte bara den organiserade brottsligheten som är systemhotande. Även det meningslösa våldet tillåts sprida en förlamande skräck i samhället. Skolungdomar blir rånade. Flickor och pojkar blir...