• Överstatlighet är inte svaret på allt

  Rätt agenda i Bryssel är en förutsättning för ett handlingskraftigt Europa. En vän av Europa ser till att samarbetet inom EU fungerar över tid. En vän av Europa ser också till att hålla tillbaka överstatlighet som hämmar snarare än gynnar. För ett starkt EU krävs rätt agenda i Bryssel.

  Ann Linde (S), EU-minister i den rödgröna regeringen, argumenterar idag på SVT Opinion, att EU behöver ägna sig mer åt social rättvisa och att EU därför måste anta den nya sociala pelaren.

  Ingen ä...

 • Återupprätta tryggheten

  Häromdagen aviserade statsminister Stefan Löfven nyheten att han ska göra en miniturné i verkligheten under tre dagar. Förra veckan besökte han vår hemstad Uppsala och Gottsunda på temat brott och polisens verksamhet. Det är bra att statsministern tar sig från Rosenbad och tar in det som sker i vårt land, det borde tillhöra jobbet varje vecka. Men han har framför allt ett ansvar att agera.Om resan i Sverige får Stefan Löfven att bättre förstå hur den ökande otryggheten i vissa delar av vårt l...

 • Porta de som hotar från våra sjukhus

  ”Man ska ”plocka” personalen. Det är dödshot. Den kvinnliga personalen får höra att de är horor och slampor och ska bli våldtagna”. Orden är Marie Jensens, säkerhetssamordnare på Skånes universitetssjukhus och kommer från en artikel i Kvällsposten om det hot kriminella gäng utgör på sjukhus runt om i Sverige.

  Det är en historia ...

 • Vi tar ansvar för sjukvården

  I måndagskvällens partiledardebatt i TV 4 och jag och Isabella Lövin (MP) kommer att duellera om varsitt favoritämne. Flygskatt och vårdköer. Miljöpartiet gillar flygskatt. Kristdemokraterna ogillar vårdköer. Inom svensk sjukvård har vi vårdgaranti. Ingen ska behöva vänta mer än 90 dagar på vård. I september 2017 uppgick antalet personer som väntat i mer än tre månader på sitt första besök inom specialiserad vård till 84 440 personer. För tre år sedan var antalet personer i den kön 47 445.

 • Jonas Sjöstedt är medansvarig för LSS-krisen

  Skenhelighet är vad Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet ägnar sig åt när de försöker ge sken av att vilja lösa LSS-krisen. Vänsterpartiet stödjer regeringens budget. Därmed är de medansvariga för den nedmontering som nu pågår inom LSS. Det är ohederligt när Vänsterpartiet tar åt sig äran för delar av regeringens budget men inte tror att de bär ansvar för den helhet som är resultatet. Sjöstedt slår sig för bröstet över att ha förmått regeringen att stärka t.ex förlossningsvården. Det han undvike...

 • Rikstinget har röstat fram partistyrelsen för 2017-2019

  Under lördagen har Kristdemokraternas riksting röstat fram partistyrelsen för perioden 2017-2019.

  Ebba Busch Thor, partiledare Jakob Forssmed, 1:e vice ordförande Lars Adaktusson, 2:a vice ordförande

  Ordinarie ledamöter: Andreas Carlson David Lega Annika Eclund Sofia Damm Caroline Szyber Ella Bohlin Mikael Oscarsson Liza Maria Norlin Bengt Germundsson Anders Sellström Aron Modig Lars Thunberg Monica Selin Sara Skyttedal

  Ersättare: Conny Brännberg Gudrun Brunegård Per Land...

 • Stoppa hot och våld på skolor i utanförskapsområden

  Den svenska skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och förbereda barn och unga för livet. För många barn och unga ger skolgången just detta. Men skolan har också under en lång rad av år dragits med vikande resultat och ökad otrygghet.

  Orsakerna till de fallande skolresultaten är många, framför allt att eleverna i alltför hög grad lämnats åt sitt eget lärande. En stökig skolmiljö, mobbning, hot och till och med våld är också en starkt bidragande orsak till att elever lär sig mindr...

 • Socialdemokraterna sviker vården

  Skillnaden mellan att kapa vårdköer och skapa vårdköer är numera ett (s) i både bokstavlig och bildlig mening. Trots en högkonjunktur och höjda skatter har köerna till vården blivit längre sedan Stefan Löfvén tillträde.

  Det är uppenbart att det spelar roll vem som har ansvar för sjukvården i Sverige. När Göran Hägglund hade ansvaret blev köerna kortare och resultaten i vården förbättrades. Sedan 2014 har det vänt. Idag har vi en situation där människor inte får vård i tid.

  I aug...

 • Förbrukad vid 50 år – det är rent slöseri

  ”Alla vill ha en 35-åring. Vi får kuppa in 43-åringarna.” Så sade rekryteringschefen Sara Sterner till Svenska Dagbladet för några år sedan om hur hennes rekryteringsföretag försökte få sina kunder att överväga att anställa personer över 40. I samma intervju sade hon att kunderna är ”livrädda” för en femtioåring.

  Det är inte fel att företag vill anställa yngre personer. Men vi begår som samhälle ett stort misstag om vi betraktar personer i övre medelåldern och äldre som förbrukade på ar...
 • Abortlagen kan behöva ses över

  Den medicinska utvecklingen gör stora framsteg. Möjligheten att rädda för tidigt födda barn har därmed förbättrats. Men det medför även att det inte längre finns någon marginal mellan gränsen för när tillstånd kan ges för sena aborter och när det går att rädda för tidigt nyfödda till livet. Detta dilemma har lyfts från både läkare och barnmorskor.

  Barnläkare har ställts inför valet att rädda foster som överlever en sen abort eller lämna det att dö. Trots att det enligt lagen är ett bar...