• Bryt utanförskapet med möjligheter till lokalt ägande i utsatta områden

  Polisen identifierar 61 områden som särskilt utsatta. Där förekommer enligt polisen offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel och ett utåtagerande missnöje mot samhället.

  Bland de boende finns många familjer som på grund av situationen i deras bostadsområde inte känner att de kan lita på Sverige. Arbetslösheten är hög och otrygghet och ekonomisk utsatthet betydligt vanligare än i andra bostadsområden. Att vända denna utveckling kräver långsikti...

 • Sjukvården ska flyttas hem till den äldre

  Trots en ekonomi i högkonjunktur, 60 miljarder i höjda skatter och ett historisk stort reformutrymme så har välfärden inte blivit bättre. Resultatet är en vård i kris där svårt sjuka inte får vård i tid, en äldreomsorg som de äldre inte vet om de kan lita på och en polis som tvingas lägga våldtäktsfall på hög. Det är ett välfärdssvek. Vi kan vända detta men det kräver att vi sätter människan i centrum och prioriterar en välfärd människor kan lita på.

  Inom poli...

 • Satsningar på vård och äldre i vårmotionen

  I vårmotionen 2018 föreslår Kristdemokraterna en mångmiljard-satsning på att stärka vården och omsorgen för de äldre. Utökade resurser för fler läkare och specialistsjuksköterskor. Vi föreslår också en satsning för att fler nyanlända ska få jobb och reformer för ökad trygghet genom en utbyggd rättskedja, reformerat Tullverk och satsningar inom LSS. Vårmotionen för 2018 i sin helhet finns att läsa här.

  Flytta vården närmare medborgarna

  a) Hemvård för äldre

  För att främja trygghet...

 • Kristdemokraterna om regeringens förslag om dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands

  Kristdemokraterna stödjer inte regeringens förslag om dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands. Vi tycker att sexköp är oacceptabelt var det än sker. Men med tanke på den skarpa kritiken från lagrådet och andra remissinstanser, och att Polisen ser svårigheter att tillämpa lagstiftningen riskerar en lagändring enbart blir ett slag i luften.

  Det skulle vara långt mer effektivt att istället, påverka andra länder att ta efter svensk sexköpslag.

  Kristdemokraterna vill även skärpa str...

 • Du ska kunna lita på vården

  Vem du är bestämmer vilken vård du får. Så ser det ut när Cancerfonden presenterar sin årliga rapport om cancervården, vilket hände nyligen. Det är högst dödlighet bland lågutbildade män, och de som är högutbildade har en större chans att överleva sin cancersjukdom. Det här är inte en jämlik hälso- och sjukvård och det är inte den cancervård som Sverige ska ha. Du ska kunna lita på vården, vem du än är.

  Det finns tre saker som, enligt rapporten som Cancerfonden beställt, påverkar att l...

 • Äldre ska få plats på äldreboende

  Ja, de som vill och har hälsan ska självklart kunna bo kvar hemma. Men fler och fler äldre som själva upplever att de har behov av omsorg och den trygghet som ett äldreboende kan innebära blir nekade plats då de anses för friska.

  I stället erbjuds mer omfattande hemtjänst i det egna hemmet. En lösning som ofta är otillfredsställande för den äldre och dess anhöriga. Många känner sig otrygga och isolerade och blir oroliga för hur de ska klara sin vardag när deras hälsa blir sämre. Ensamh...

 • KD säger nej till böneutrop

  Frågan om böneutrop har åter blossat upp. För Kristdemokraterna är religionsfriheten central. Den är grundlagsfäst och ska så förbli. Men det måste finnas en skillnad mellan vad som kan förekomma på offentliga torg och gator och det som når in i människors hem.

  Regelbundna och institutionaliserade böneutrop är en företeelse som inte är förenlig med våra värderingar. Man ska kunna nås av ett religiöst budskap ibland om man är på en offentlig plats och kan undvika det utan problem. Sveri...

 • Frontpersoner bildar starkt lag inför valet

  Inför valet 2018 kommer fem personer att agera frontpersoner med ansvar för varsitt politiskt område tillsammans med partiledare Ebba Busch Thor. De fem är Jakob Forssmed, Lars Adaktusson, Acko Ankarberg Johansson, Andreas Carlson och Caroline Szyber.

  – De här fem personerna har ett särskilt ansvar att lyfta politikområden som vi kristdemokrater tycker är viktiga för Sverige, och även att fortsätta utveckla politiken, säger Ebba Busch Thor.

  Frontperson äldre. Jakob Forssme...

 • Vårt välfärdslöfte – Du ska kunna lita på Sverige!

  Ebba Busch Thor talar på Kommun- och landstingspolitiska dagarna 2018.

  Det talade ordet gäller.

  Visst är det roligt att få vara här i Jönköping. Vilket jobb ni har gjort lokalt. En varmt applåd till Stina Sinclair och Albin Björhag som dragit ett jättelass, och till alla lokala volontärer.

  Småland är ju ett kristdemokratiskt kärnland. Och ibland kan man ju undra om vi kristdemokrater inte är ute efter att göra hela Sverige lite mer småländskt.

  ”Inför vår herre är v...

 • Kristdemokraterna presenterar reformer för att lösa vårdkrisen

  Sjukvården behöver inte bara mer pengar utan också en rad strukturreformer. Svenska läkare träffar lägst antal patienter per år i hela OECD: bara en tredjedel av genomsnittet och tvingas till mycket administration. Vi vill införa standardiserade journalsystem och ha fler sekreterare som stöttar läkarna, skriver Ebba Busch Thor och Acko Ankarberg Johansson på DN-debatt.

  Läs artikeln i DN.

  Den svenska sjukvården rankas som en av världens allra bästa när det kommer till re...