• Straffa inte barnen – Nej till färre föräldradagar

  Idag presenterades utredningen om en modern föräldraförsäkring som föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

  Utredningen ”En modern föräldraförsäkring”, med förslag på förändringar i föräldraförsäkringen är ett familjefientligt förslag. Hur modernt är det att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen? ...

 • Premiepensionen görs om i nya överenskommelsen

  Det är snart 20 år sedan det svenska pensionssystemet kom på plats och sedan dess har omvärlden förändrats. Det har betydelse för pensionerna. Därför har partierna som står bakom pensionssystemet genomfört en översyn av systemets olika delar. Vår slutsats är att det i grunden är bra, men att det behöver utvecklas och moderniseras. Därför har vi tillsammans kommit överens om att renovera pensionssystemet för att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner.

  Det svenska pension...

 • Rädda Östersjön

  De återkommande algblomningarna som drabbar Östersjön sommartid är ett av tecknen på att Östersjön inte mår bra. Om vi tittar längre ner under ytan ser vi en än mer skrämmande bild. 15 procent av Östersjöns botten betraktas som död i den bemärkelsen att bara bakterier överlever där. Närmare 30 procent av havsbotten i Östersjön lider av allvarlig syrebrist.

  Den främsta orsaken till syrebrist och döda bottnar är att Östersjön lider av övergödning vilket leder till onaturligt kraftig algb...

 • Wallströms ensidighet skadar svensk utrikespolitik

  I onsdags beslutade USA:s president Donald Trump under stor uppmärksamhet att uppdra åt sitt utrikesdepartement att se över möjligheten att flytta USA:s ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem.

  Tidigare presidenter har lovat samma sak. Bill Clinton gick till och med till val 1992 på ett sådant löfte och kritiserade den då republikanske presidenten George H W Busch för att han inte agerade. Barack Obama kallade Jerusalem Israels huvudstad under sin valkampanj 2008.

  I sig ä...

 • S måste sluta slå sönder funktionshindrades liv

  Tänk dig att du får ett barn som har en svår funktionsnedsättning som är så allvarligt att det behöver vårdas dygnet runt, med några minuters mellanrum. Annars riskerar ditt barn att dö. Kanske har barnet syskon som du inte kan ge den uppmärksamhet det förtjänar. Ditt liv kommer aldrig att bli detsamma. Några föräldrar i vårt land befinner sig i en sådan situation. Andra har drabbats av sjukdom eller en olycka som förändrat livet. I dag, söndag 3/12, hålls en manifestation på Olof Palmes plat...

 • Konflikten riskerar slå ut exportföretag

  Företagande har en mycket betydelsefull roll i samhället. Det bygger i grunden på mänsklig kreativitet och därmed finns det ett egenvärde i företagsamhet, som en plattform för människor att utveckla stora och små idéer. Men företagens roll är större än så. Det är företag som skapar jobb och därmed är de grunden för välstånd och välfärd. Därför är infrastrukturen för en fungerande handel en helt avgörande fråga för företagen och i förlängningen för vårt välstånd. Den förlamande hamnkonflikten ...

 • Felaktiga incitament skapar kommunalt slöseri

  Jacob Lundberg, chefekonom på Timbro skriver på DN Debatt att det finns en stor risk att kommunalskatterna höjs de närmaste åren. Kristdemokraterna har tidigare pekat på samma sak och är bekymrade över utvecklingen eftersom kommunalskattehöjningar slår mot jobb och inte minst mot personer med låga inkomster. Den genomsnittliga kommunalskatten ökar hela tiden och har endast sjunkit vid ett tillfälle, när Göran Persson införde en skattebroms.

  Vi vill därför införa en kommunalskattebroms,...

 • Regeringen sviker Sveriges äldre

  Sverige är på många sätt ett bra land att leva och åldras i. Men vi ser nu hur utvecklingen går åt fel håll.

  Vårdköerna växer. Bristen på äldreboenden ökar. Många har också svårt att få pensionen att räcka till. Det är ett svek mot den generation som byggt vårt land. Så behöver det inte vara.

  Äldrefrågorna måste komma högre upp på dagordningen. Därför kommer vi bland annat delta på 23 äldremässor och andra evenemang runtom i landet.

  Idag är vi på äldremässan i Nässjö för...

 • Alliansen: Vi är redo att leda Sverige

  Det går på många sätt bra för Sverige i dag. Alliansregeringen förde en ansvarsfull ekonomisk politik som hanterade finanskrisen och den djupa nedgången i ekonomin. Sverige kan nu skörda frukterna av en pågående högkonjunktur i form av fler jobb och ökad tillväxt.

  Trots detta ser vi hur andelen arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden växer och hur arbetsmarknaden blir alltmer tudelad mellan inrikes och utrikes födda. Med betydande obalanser på arbetsmarknaden och bostadsmarknade...

 • Överstatlighet är inte svaret på allt

  Rätt agenda i Bryssel är en förutsättning för ett handlingskraftigt Europa. En vän av Europa ser till att samarbetet inom EU fungerar över tid. En vän av Europa ser också till att hålla tillbaka överstatlighet som hämmar snarare än gynnar. För ett starkt EU krävs rätt agenda i Bryssel.

  Ann Linde (S), EU-minister i den rödgröna regeringen, argumenterar idag på SVT Opinion, att EU behöver ägna sig mer åt social rättvisa och att EU därför måste anta den nya sociala pelaren.

  Ingen ä...