• Abortlagen kan behöva ses över

  Den medicinska utvecklingen gör stora framsteg. Möjligheten att rädda för tidigt födda barn har därmed förbättrats. Men det medför även att det inte längre finns någon marginal mellan gränsen för när tillstånd kan ges för sena aborter och när det går att rädda för tidigt nyfödda till livet. Detta dilemma har lyfts från både läkare och barnmorskor.

  Barnläkare har ställts inför valet att rädda foster som överlever en sen abort eller lämna det att dö. Trots att det enligt lagen är ett bar...

 • Vi måste vända välfärdssveket till välfärdslöftet

  Vi vill ha ett samhälle där polisen kommer när man ringer efter hjälp och att man kan komma i kontakt med sjukvården och få den bästa vården när det behövs. Tyvärr ser det inte ut så i dag. Det är stora skillnader både i landet som helhet och inom Malmö. Ett löfte vänds till ett svek när det inte fungerar – ett välfärdssvek. Vi måste vända den negativa utvecklingen när vi ser den bre ut sig. Oavsett var du bor ska du ha tillgång till god vård och fungerande polis. Det är dags att återupprätta...

 • Busch Thor: Löfven måste ge ett svar om välfärdssveket

  I morgon möts alla partiledare i debatt i SVT:s ”Agenda”. Då vill jag att Stefan Löfven svarar på vad han tänker göra för att få ett slut på välfärdssveket inom vården. Vårdköerna växer, det saknas vårdplatser, förlossningsvården är i kris och väntetiderna på akuten långa.

  Det tillhör samhällets mest grundläggande funktioner att man ska kunna få en god vård den dagen man blir sjuk. Svenskarna betalar hög skatt och borde kunna räkna med att pengarna går till en välfärd man k...

 • Välfärdslöftet – budget för vård, omsorg och trygghet

  Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet. Idag presenterar vi ”Välfärdslöftet – en budget för vård, omsorg och trygghet”. I vårt förslag till budget höjs anslagen till sjukhusvården, primärvården och äldreomsorgen kraftigt. Våra reformer syftar till att skapa drivkrafter och möjligheter för kommuner och landsting att förbättra vården och omsorgen samt korta köerna genom fler platser på sjukhus och vårdboenden. Vi vill också påbörja en stor reform där staten tar huvudansvar för sjukv...

 • Busch Thor: Vi kan inte tiga stilla när nazisterna marscherar på våra gator

  Det måste bli tydligt från samhällets sida att våldsbejakande kriminella organisationer, vare sig det handlar om nazister, jihadister eller vänsterextremister inte kommer att accepteras, det säger Ebba Busch Thor om NMR:s demonstration i Göteborg på lördag.

  Vi vill kriminalisera samröre med eller deltagande i kriminell organisation. När nazister som hetsar mot andra folkgrupper och manar till våld och mord marscherandes på våra gator så kan vi inte tiga stilla. Våldsbejakande organisat...

 • KD föreslår avdragsgillt bosparande för unga

  Det är svårt för unga idag att ta sig sig in på bomarknaden. Höga priser och krav på insats och amortering gör att trösklarna för att kunna köpa en första bostad är hög. Kristdemokraterna föreslår därför i sin budgetmotion avdragsgillt bosparande för unga. Vi vill utreda en alternativ modell för bosparande, som kan fungera inom systemet för ISK (investeringssparkonto). Det ska möjliggöra att insättningarna kan ske i exempelvis fonder, för att öka den långsiktiga avkastningen på pengarna.

  ...
 • Det behövs större satsningar på familjen

  Politikernas uppgift är att se till att ge föräldrar förutsättningarna att få ihop livspusslet och möjligheten att kunna finnas där för sina barn. Därför vill vi införa en flexibel föräldraförsäkring, skriver Ebba Busch Thor.

  Familjen är samhällets viktigaste gemenskap. Det är i familjen som barn först blir älskade och sedda. Det är i familjen som barn prövar gränser och lär sig goda värderingar.

  Det finns ingen bättre förebyggande insats, ingen bättre stödresurs och ingen bättr...

 • KD föreslår sänkt skatt för alla

  Vi föreslår sänkt skatt för alla – de som arbetar, de som gått i pension och de som har andra inkomster såsom föräldraförsäkring eller aktivitetsersättning. Med lite mer pengar i plånboken ökar vi tryggheten och ger människor större frihet.

  Barnfamiljer och pensionärer har halkat efter ekonomiskt och därför genomför vi även andra kraftfulla skattesänkningar för dessa grupper. För barnfamiljer föreslår vi sänkt skatt med 1000 kronor per månad. Vi slopar också helt pensionärsskatten så a...

 • KD vill satsa mer på assistansersättning

  Kristdemokraterna vill lägga totalt tre miljarder mer än regeringen på personlig assistans de kommande tre åren.

  -Skälet till att vi gör detta är att det sker ett enormt svek mot de mest svaga. Vi vill att regeringen så snart det går ändrar lagstiftningen om assistans, för att inte fler än de som redan har fått assistans indragen ska råka ut för samma sak, säger Emma Henriksson.

  Antalet personer som får statlig assistans minskar och fler än tidigare får avslag första gången de a...

 • Tryggare förlossning

  Idag har Ebba Busch Thor presenterat en satsning på förlossningsvården. Krisen inom förlossningsvården har blivit djupare. Idag vet många kvinnor inte ifall det finns en plats på BB. Så kan vi inte ha det. Varje födande kvinna ska vara trygg med att hon får plats på BB, och att det finns en barnmorska tillgänglig för förlossningen.

  Det finns stora skillnader i vårdens kvalitet. En kvinna som riskerar att föda ett för tidigt fött barn i Uppsala kan behöva åka t...