• Höj straffen för sexualbrott

  Sex månader. Så länge fick en utredning om våldtäkt på ett barn vänta hos polisen på grund av resursbrist. Det kunde GP nyligen rapportera om. Så långt har poliskrisen gått, att det inte finns tid och resurser att utreda våldtäkter på 13-åringar. Det är skrämmande och det måste få ett slut. Att en 13-årig flicka själv uppges ha undrat varför det tagit så lång tid att utreda våldtäkten hon utsatts för, är verkligt hjärtskärande.

  Att polisen under så lång tid har varit underfinansierad o...

 • Fyra förlorade år för vården

  Ikväll debatterar jag med sjukvårdsminister Annika Strandhäll om vårdens framtid i Svt:s Aktuellt. Strandhäll brukar kalla de växande köerna i sjukvården för en ”utmaning”.

  Ordet utmaning är numera en sliten eufemism som sägs istället för att direkt erkänna att vi har en kris i svensk sjukvård. Stefan Löfven hade kanske sagt ”det är inte ok”.

  Det är två alternativ för vårdens framtid som möts. Det är socialdemokraterna vars bästa och enda politik är mer pengar till kommuner och...

 • Säkra våra äldres brandskydd

  Varje år omkommer 110 människor i samband med bränder i Sverige. Bland dem är äldre överrepresenterade, i synnerhet gruppen som är äldre än 80 år.

  Äldre är utsatta då de på grund av bristande rörlighet kanske saknar möjlighet att själva ta sig ut ur ett brinnande rum eller hus. I en del fall spelar också demens en roll som försvårar utrymning. Äldres boendemiljö varierar också kraftigt med brandskydd som många gånger är bristande.

  Beroende på om ett särskilt boende är byggt elle...

 • Låt oss ställa om till sommartid – för alltid

  Hur kan vi år efter år upprätthålla en förordning – som drabbar småbarnsfamiljer, orsakar hälsoproblem för äldre och krånglar till livet för de flesta trots att den saknar större vinster?

  För det gör vi faktiskt med proceduren med att två gånger per år ändra tiden genom att ställa om klockan mellan sommartid och vintertid.

  Vi är nog många som kan vittna om hur grånaden runt ögonen på småbarnsföräldrar förgråats ytterligare en smula veckan efter en tidsomställning. Då när b...

 • Oansvarigt att ge Dan Eliasson nytt toppjobb

  Dan Eliasson får sparken som rikspolischef. Det är en svårslagen ironi att regeringen försöker lösa poliskrisen genom att sparka rikspolischefen och sätta honom på en myndighet med ansvar för ”att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser”. Problemet med att sparka Dan Eliasson är två: 1) Han borde aldrig blivit tillsatt. 2) Han borde absolut inte få ett nytt uppdrag.

  Han saknade relevant polisiär erfarenhet vid den störs...

 • Islamisterna är största hotet mot landets judar

  Hösten 1943 går larmet i den danska motståndsrörelsen. Landets judiska gemenskap skulle fråntas sina sista rättigheter och deporteras till koncentrationsläger. I ett massivt utflöde av humanitet samlar sig det danska samhället och lyckas varna och rädda nittionio procent av de danska judarna undan Förintelsen. De flesta sattes i båtar och fördes under nattens skydd till svenska stränder.

  Här kom de att möta de niohundra norska judar som fått hjälp över gränsen, och tids nog alla de som...

 • Rapport: Kommunalt skatteslöseri

  Kommunalt slöseri? – om skattehöjningar, effektivitet och kommunala prioriteringar

  Kommunalskatten nådde 2017 en ny rekordnivå. Nära en tredjedel av medborgarnas inkomst gick till att finansiera kommuner och landsting. Trots det väntas kommunsektorn visa underskott framöver. SKL beräknar att skatterna kan behöva höjas med över 2 kr fram till 2021 för att täcka behoven.

  Samtidigt ges återkommande rapporter om politiker som förverkligar det ena lyx...

 • Sänk statsbidrag för kommuner som höjer skatten

  Under Alliansregeringen sänktes skatten rejält för alla som jobbar. Samtidigt har kommuner och landsting höjt inkomstskatten för alla inkomsttagare med två kronor per intjänad hundralapp sedan millennieskiftet. Dessutom beräknar Sveriges kommuner och landsting (SKL) att skatten kommer behöva höjas med ytterligare två kronor till 2021.

  De kommunala skattehöjningarna riskerar att äta upp jobbskatteavdraget och för grupper med låga inkomster – oavsett vilken typ av inkomst detta är – är s...

 • Tullen bör få stoppa post som tros innehålla vapen

  Terrorattentat i Europa och aggressivare stämning utanför och mellan landsgränserna har blivit allt vanligare. I Sverige ser vi våldsamma uppgörelser mellan gäng i våra utsatta områden, där narkotikahandel är en av de främsta orsakerna till våldet. Narkotikan bidrar till att permanenta utanförskapet i dessa områden och leda människor till våld och kriminalitet. Vi ser även hur den globala marknaden genom internet ger tillträde för handel med narkotika och andra olagliga varor som vapen. Smugg...

 • Skolan ska vara fredad från sexuella trakasserier

  Läs mer