• Nyhet: Forskning på kvinnovård

  Sluta undervärdera kvinnors hälsa.

  Smärta, obehag, psykiskt lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i landet. Det beror på att kvinnosjukdomar och åkommor som främst drabbar kvinnor länge varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade.

  Det innebär i praktiken att kvinnors fysiska problem, välmående och hälsa inte tagits på allvar. Det är ett stort jämställdhetsproblem i Sverige.

  Visste du att ungefär 10 % av kvinnor har endometrios &#...

 • Ebba Buschs hösttal

  Vi kristdemokrater är idag ett ledande alternativ för Sveriges kvinnor. Vi har större stöd bland kvinnor än män. Allt fler svarar att Kristdemokraterna har den bästa jämställdhetspolitiken. Och frågar man kvinnor så har de ett större förtroende för kristdemokraternas ledning än vad de har för socialdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets. Kristdemokratisk jämställdhetspolitik behövs. Därför tänkte jag idag tala om just jämställdhet.

  För vi kristdemokrater representerar verkligh...

 • SVERIGE FÖRTJÄNAR BÄTTRE – REFORMER FÖR TRYGGHET I EN SVÅR TID 

  Läs budgeten i sin helhet här.

  Sverige befinner sig i ett bekymmersamt och osäkert läge. Vi ska  hantera den stora påverkan på vårt samhälle som Coronapandemin medfört och  samtidigt  klara av att möta de omfattande samhällsproblem som fanns före pandemin.

  Det handlar framför allt om växande vårdköer, brister inom äldreomsorgen, stigande arbetslöshet som riskerar att bita sig fast och den djupt oroande brottsutvecklingen.

  För att klara av att möta dessa samhällsproblem kr...

 • Presskonferens: Vård i tid – inför nationell vårdförmedling

  VÅRD I TID – INFÖR EN NATIONELL VÅRDFÖRMEDLING

  Vården i Sverige högklassig, men alla får inte ta del av den bästa vården. Väntetider skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet man bor.

  Sverige hade rekordlånga vårdköer redan innan Corona. Tiotusentals operationer har sedan skjutits upp under krisen. Och nu blir inte ens hälften av alla operationer utförda i tid. 157 968 patienter har stått olagligt länge i vårdkö.

  Aldrig förr har så många väntat på vård. Den stress...

 • Presskonferens: Tillbaka till jobbet

  Mellan mars och augusti i år skrev 384 000 personer in sig som arbetslösa i Sverige. Läget är alarmerande. Därför lägger KD nu ett förslag som kan ge 86 000 nya jobb på kort tid. För att stimulera till anställningar föreslår KD ett tillfälligt stöd till alla som nyanställer personer som idag varit arbetslösa 1-6 månader under senaste halvåret. Hela arbetsgivaravgiften, inom vissa gränser. Förslaget skulle kunna träda i kraft redan 1 oktober.

  Läs mer om förslaget här.

  ...
 • Operation rättvisa – sätt stopp för ungdomsbrottsligheten

  Gång på gång har regeringen lovat att tvinga tillbaka våldet, krossa gängen och stoppa nyrekryteringen, men utan synbara resultat. Tvärtom eskalerar den grova kriminaliteten. Gängen tillåts nu ta kontroll över territorium – till och med genom vägspärrar – på en nivå som aldrig tidigare skådats. Men det är inte bara den organiserade brottsligheten som är systemhotande. Även det meningslösa våldet tillåts sprida en förlamande skräck i samhället. Skolungdomar blir rånade. Flickor och pojkar blir...

 • Ebba Buschs sommartal 2020

  Här kan du se Ebba Buschs sommartal i sin helhet. Talet finns även i textformat här.

 • Sverige ska fungera

  En politik som tar oss genom krisen

  Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Idag har Kristdemokraterna presenterat en budget för att ta Sverige genom krisen.

  Det är stora satsningar på personal i vård och omsorg som behöver fler kollegor och bättre villkor. Satsningar som skyddar jobben och värnar svenska företag som riskerar att gå under. Det är en budget som stöttar civilsamhället och föreningsverige som gör stora insatser und...

 • Åtgärder för civilsamhället i coronakrisen

  Civilsamhällets gemenskaper – föreningar, organisationer, trossamfund, sociala företag spelar en stor roll för vårt samhälle och i kristider blir detta särskilt tydligt. Då växer behoven av insatser och gemensamma krafter. De offentliga åtgärder och rekommendationer som vidtagits för att minska smittspridningen av coronaviruset har inneburit en ökad isolering, ensamhet och risk för utsatthet innanför hemmets väggar. Barnens rätt i samhället (BRIS) har sett en kraftig ökning i antalet samtal. ...

 • Akut vårdförstärkning – mer personal i vården nu!

  Larmrapporterna från sjukvårdspersonalen fortsätter. De berättar om tolv timmar långa arbetsdagar med otillräcklig skyddsutrustning, visir som smiter åt hårt och lämnar märken efter arbetspassets slut. Arbetssituationen skapar otillräcklighet, oro och ångest. För att inte tala om ren utmattning. Det finns kunnig sjukvårdspersonal som arbetar på andra håll än på Sveriges sjukhus som skulle kunna göra stor nytta i den vårdkris vi befinner oss i. De borde kunna rekryteras tillbaka till sjukvårde...