• 7,5 miljarder till välfärden under 2020

  Den svenska välfärden är satt under hård press och det behövs nu ett omedelbart tillskott av ytterligare resurser. Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har därför kommit överens om en extra ändringsbudget för att stärka den svenska välfärden. Den extra ändringsbudgeten går utöver de ytterligare tillskott som regeringen aviserat. Sammantaget innebär det att de generella statsbidragen till välfärden ökar med 7,5 miljarder kronor under 2020.

  Förslaget till extra ändringsbudge...

 • Nej till EU-lag om minimilöner

  Såväl arbetsmarknadens parter i Sverige som de svenska politiska partierna är eniga om att EU inte bör lagstifta om en europeisk minimilön via direktiv. Istället bör det aviserade förslaget från EU-kommissionen om EU-reglering av minimilöner ske i form av en så kallad rådsrekommendation.

  I veckan står det nu klart att den största partigruppen i Europaparlamentet, kristdemokratiska EPP, efter förslag från Kristdemokraterna, ställer sig bakom den svenska positionen i frågan.

  ̵...

 • Nya namn i vår riksdagsgrupp

  Under våren kommer tre kristdemokratiska riksdagsledamöter att vara tjänstlediga. Detta medför att tre ersättare tar plats i riksdagen, och att det blir nya företrädare i några av riksdagsgruppens funktioner.

  Andreas Carlson, vice ordförande i Justitieutskottet tillika kristdemokratisk gruppledare i riksdagen, är föräldraledig fram till och med den 17 mars. Ersättare på Carlsons riksdagsmandat är Mattias Ingeson, Eksjö. Vice gruppledare Camilla Brodin, Näringsutskottet, leder riksdagsg...

 • Inget lagom med KD:s insats i EU-valet

  I EU-parlamentsvalet 2019 fick Kristdemokraterna det högsta valresultatet någonsin med 8,62 procent. Målsättningen, att erövra två mandat, uppnåddes. Detta samtidigt som kampanjbudgeten var liten jämfört med konkurrenternas och valorganisationen slimmad.

  Toppkandidaterna Sara Skyttedals och David Legas genomslagskraft, den provokativa och helt egenframtagna kampanjen ”Make EU lagom again”, samt det relativt tidiga förberedelsearbetet i partiorganisationen är några av de framgångsfaktor...

 • Rikstingstal 2019

  Det talade ordet gäller

  ****

  Vänner,

  Om man sår vind – så får man skörda storm.

  I januari gick fyra socialistiska och liberala partier samman och slöt en överenskommelse om att styra Sverige. Inte för att de hade en gemensam bild av vårt lands problem. Inte för att de hade en gemensam idé om vägen framåt. Utan av självuppjagad rädsla och nedärvd makthunger.

  För att komma överens kohandlade man. Inte med Sverige bästa för ögonen – utan för att få igenom prest...

 • Patienter behandlas med föråldrade metoder – regeringen anmäld

  Läkare rasar – regeringen tar inte ansvar. Patienter behandlas med föråldrade metoder, menar Läkarförbundet. Forskningen gör snabba framsteg men svenska patienter får inte ta del av dem. Så kan vi inte ha det. Vårdpersonalen får inte den vidareutbildning de behöver för att kunna ta del av nya viktiga rön och arbetssätt. Det har gått så långt att Läkarförbundet nu anmält regeringen till EU-kommissionen. (mer…)

 • Fyra vägar till integration

  Sverige har under flera år byggt upp en betydande integrationsskuld. Mottagandet har varit utformat på ett sätt som missgynnar integrationen. Segregationen och utanförskapet har frodats. Parallellsamhällen har hamnat på tillväxt. Så ska vi inte ha det.

  Det är människor som hamnar i kläm. Människor som kommit till Sverige med ambitioner och förhoppningar som istället har fastnat i arbetslöshet och förtvivlan.

  Inför Kristdemokraternas Riksting föreslår partistyrelsen att vi ska an...

 • Ett Sverige att lita på – KD:s budgetmotion 2020

  Pressmeddelande Stockholm 1 oktober 2019

  Ett Sverige att lita på – KD:s budgetmotion 2020

  Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed presenterade idag Kristdemokraternas budgetmotion 2020: Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd i fokus.

  Kristdemokraternas förslag till statsbudget innehåller stora resurstillskott till vård, omsorg, socialtjänst och rättsväsende för att säkra välfärd och trygghet för alla.

  KD genomför strukturellt riktiga reformer för att rusta Sveri...

 • Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd först

  Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd först

  123 000 sjuka människor har stått i kö olagligt länge för ett första vårdbesök eller en operation. Många äldre får inte plats på äldreboende och personalen vittnar om arbetsvillkor som är orsakar ohälsa och skadar omsorgen om de äldre. Polisen är så belastad att de inte hinner utreda brott.

  Som politiker måste man ständigt ställa sig frågan ”vad behöver Sverige?”. Det måste vara vägledande – och i det här läget måste man prior...

 • Sociala insatser mot brott

  Genom den tidigare KD-M-budgeten fick Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Sveriges domstolar stora tillskott. Men målet är inte bara att lagföra så många brottslingar som möjligt, utan att knäcka brottsligheten. Då behövs satsningar på det förebyggande arbetet. Därför presenterar KD idag en satsning på en miljard för sociala åtgärder:

  280 miljoner till psykiatriambulanser för att aktivt avlasta polisen och bemöta personer i akut psykisk kris på ett bättre sätt 110 miljoner ti...