• Öppet brev till partiledarna om mäns våld mot kvinnor

  Mäns våld mot kvinnor har ännu en gång hamnat i fokus, nu utifrån den tragiska bakgrunden fem kvinnor mördats de senaste tre veckorna av män som de haft en relation med. Att flera partiledare och politiska företrädare uppmärksammar detta är naturligtvis bra. Att jämställdhetsministern meddelat att hon ska bjuda in partiledarna till gemensamma samtal är också bra. Men vad som verkligen behövs är konkret handling och det behövs nu. (mer…)

 • Ebbas tal på kommundagarna 16/4

  (Det talade ordet gäller, du kan även se talet i efterhand på Facebook)

  Vänner,

  För nästan exakt ett år sedan var tanken att vi skulle träffas allihop på Kommun- och regiondagar – på en båt i Östersjön.

  Det känns långt bort nu  – tiden då det kändes självklart att samla över tusen personer i hytter, välfyllda konferensrum och runt glada festbord.

  Men trots en skakig början för det svenska vaccinationsprogrammet kan vi känna förtröstan om att vi kommer –...

 • Rapport: Århundradets vårdreform

  Länk till rapporten i slutet av texten. Vid en presskonferens idag kl 11.00 presenterade vår partiledare Ebba Busch och partiets sjukvårdspolitiska talesperson Acko Ankarberg Johansson en ny sjukvårdspolitisk rapport. Vi presenterade den största sjukvårdsreformen i Sverige på 160 år. Vi kommer, när vi hamnar i regeringsställning, att skrota regionernas ansvar för vården.

  Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård i tid. Tillgängligheten är svensk sjukvårds s...

 • Lansering av jämställdhetspolitisk rapport

  Läs rapporten i sin helhet här.

  Jämställdhet på riktigt – politik för verklighetens kvinnor Grunden för kristdemokratisk jämställdhetspolitik

  Grunden för den kristdemokratiska politiken är den kristna människosynen. Denna människosyn utgår från att människan till sin natur är rationell eller förnuftig, vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan ont och gott. Hon är moraliskt medveten och råder över sina egna handlingar. Det gör henne moraliskt ansvarig. Värdet ger henne rät...

 • KD, M och V: 4,35 miljarder till äldreomsorgen

  Äldre ska ha det bättre. Regeringen har länge behandlat äldreomsorgen styvmoderligt. Vi har en bra äldreomsorg i Sverige, men det finns brister som måste åtgärdas omgående. Därför har vi tagit initiativ till att använda mer pengar till svensk äldreomsorg. Bakom förslaget står KD, M och V. Vi kristdemokrater samarbetar med alla partier för att genomföra vår politik.

  Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver liggande budget. Vi gör detta genom ett utskot...

 • Extra skrivelse till regeringen den 5 januari angående hanteringen av Covid-19

  Frågor samt inspel till regeringen med anledning av hanteringen av utbrottet av Covid-19

  Då inga nya partiledarmöten är inbokade vill jag å Kristdemokraternas vägnar framföra nedan frågor och inspel.

  Krav på tydlig plan med åtgärder Läget avseende smittspridning och belastning på sjukvården är nu återigen i ett mycket allvarligt läge. Flera regioner har aktiverat krislägesavtal och kurvorna i antal inlagda covid-patienter pekar brant uppåt. Den sedan i våras hårt ansträngda sjukvårdspe...

 • Skrivelse angående lagrådsremissen för Covid-19-lag

  Till Socialdepartementet Regeringskansliet

  Med anledning av lagrådsremissen för Covid-19-lag (pandemilag) och Lagrådets yttrande över densamma vidhåller Kristdemokraterna tidigare meddelade ståndpunkter och utvecklar i denna skrivelse konkreta krav inför regeringens arbete med färdigställande av proposition till riksdagen.

  Vi anser att det med tanke på det exceptionella läge Sverige och världen befinner sig i är motiverat att införa en lag som ger regeringen möjlighet att agera ...

 • Extra skrivelse till regeringen med anledning av Sveriges hantering av utbrottet av Covid-19

  Frågor samt inspel till regeringen med anledning av hanteringen av utbrottet av Covid-19

  Jag vill å Kristdemokraternas vägnar tacka för partiledarsamtalens återupptagande under sen höst. Då inga nya möten är inbokade vill jag framföra nedan frågor och inspel.

  Uppföljning av regionernas genomförande av vaccinering Det tydligt utpekade ansvaret för genomförandet av vaccinering av regionerna innebär att var och en av landets 21 regioner nu har ett viktigt ansvar att genomföra den viktiga ...

 • Presskonferens med anledning av coronakommissionen

  Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, vårdpolitiska talesperson Acko Ankarberg Johansson samt förste-vice partiledare Jakob Forssmed håller pressträff med anledning av Coronakommissionens kritik mot regeringens hantering av den pågående pandemin. På presskonferensen presenteras bland annat ett PM med Kristdemokraternas skrivelser till regeringen om Covid-19, en sammanfattning av de förslag och frågor som KD ställt till regeringen under 2020 med anledning av utbrottet av Covid-19.

  ...

 • Ebbas jultal

  Vänner. Adventstid är här och julfriden kommer oss allt närmare. Det är naturligt att i december blicka tillbaka över året som gått och reflektera. Det skulle jag också vilja göra idag. Använda detta tal till att få dela med mig av mina tankar kring den värld som nu är i förändring – snarare än dagspolitiken.

   

  Det jag speciellt slagits av i år och fortsätter slås av är styrkan i vår samhällsgemenskap. Vi håller ihop. Vi skyddar varandra. Vi löser problem – till...