• Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

  Kristdemokraterna har ställt krav på regeringen att implementera EU-direktivet om offentlig upphandling på ett sätt som värnar rimliga arbetsvillkor, säkerställer lika behandling av alla anbudsgivare och värnar småföretagens möjligheter att delta i upphandlingarna.

  – Det är bra att regeringen nu i förhandlingar backat rejält i förhållande till tidigare proposition. Det har möjliggjort en överenskommelse som gör att vi kan värna småföretagens möjlighet, främja goda arbetsvillkor i riskb...

 • Ny försvarsöverenskommelse klar

  Idag presenterade partierna i försvarsöverenskommelsen att man nått en ny överenskommelse där. – Ett tillskott på 500 miljoner var det vi kom överens om för 2017. Det är bra men det hade kunnat vara mer. Vi måste ha beredskap både civilt och militärt, därför är det viktigt att Försvaret inför 2018 får ett tillskott i miljardklassen” kommenterar Mikael Oscarsson.

  Lät intervjun i Svd.

 • KD: Främja bundna lån och inför bankskatt

  Bankerna ska inte premiera kunder med stora bolån. Statens bolånekrav ska riktas mot bankerna, inte mot hushållen. Och en bankskatt bör införas, kopplad till bankernas egna skulder. Det skriver Jakob Forssmed i DI.

  Trots att den svenska ekonomin är stark  ser vi stora strukturella utmaningar, bland annat på bostadsmarknaden där ett lågt utbud har gett bostadsbrist, skenande bopriser och en hög skuldsättning. Dessutom har andelen svenska bolån med rörlig ränta stigit drastiskt, från 8 ...

 • Sverige ska vara tryggt för alla

  Idag är det den internationella kvinnodagen. En dag då vi särskilt uppmärksammar de framsteg som kampen för kvinnors rättigheter gjort och det stora arbete som återstår. I år behöver vi rikta särskild uppmärksamhet åt det faktum att vad gäller kvinnors trygghet mister vi just nu några av de framsteg som skett. Det skriver Ebba Busch Thor på Aftonbladet debatt. 

  Läs artikeln på Aftonbladet debatt.

  Nästa generations unga kvinnor och män borde se ett mer jämställt samhälle, ett samhäl...
 • Satsa på ensamkommande

  Som politiker måste vi erkänna att en hel del moment har brustit i mottagandet av asylsökande och inte minst ensamkommande barn och unga. Det skriver Andreas Carlson i tidningen Dagen.

  Att tvingas bryta upp och ta sig till ett annat land för att söka skydd eller försöka möjliggöra en bättre framtid är ett stort beslut. Ännu svårare måste det vara för ensamma barn att ta dessa steg. Att lämna hem och familj bakom sig för att söka asyl i ett nytt land är upplevelser som inget barn borde ...

 • KD: Beredskapspolisen en del i polispusslet

  För att polisen ska kunna fokusera på sina kärnuppgifter krävs förbättrade arbetsvillkor och avlastning med hjälp av ordningsvakter och civilanställda. Dessutom bör beredskapspolisen återinföras för att bistå polisen. Det skriver Andreas Carlson i Altinget.

   Läs artikeln i Altinget.

  Situationen för svensk polis är mycket hårt ansträngd. Regeringen står tomhänt och vill inte benämna situationen som en poliskris. Kristdemokraterna föreslår en kraftfull och långsiktig budgetsatsning på s...

 • Vill du också ha ett friare och tryggare samhälle? Bli kristdemokrat!

  Vårt samhälle står inför stora utmaningar. För att bygga ett gott samhälle krävs goda värderingar som bygger ett samhälle underifrån. I våra politiska förslag tar vi fajten för familjen. För äldre. Fler jobb. Bättra vård. Lägre brottslighet. Vill du också ha ett samhälle där vi litar på varandra och kämpar tillsammans– bli medlem i Kristdemokraterna!

  Kristdemokraterna värnar familjen Den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen. Trygga familjer bygger ett tryggare Sverige. ...

 • Vi till höger har inte fattat cykelns storhet

  Nyligen har jag byggt om svärfars gamla 70-talsracer till en single-speed-cykel. En cykel med idealet att skära bort allt som är påhäng och oväsentligheter – som fram- och bakväxel, skärmar, stöd och pakethållare. Kvar blir det centrala; två hjul, en ram, en kedja och drev.

  Inget som rasslar, inget som krånglar. Bara ren och skär cykelglädje. Första turen med denna cykel förflyttades jag till barndomen – jag kan, det bär och det bär långt. Friheten. Möjligheterna.

  För politiska ...

 • KD: ”Så minskar vi inkomstklyftorna”

  Vår arbetsmarknad har i dag för höga trösklar och vissa grupper får allt svårare att komma in på den. Det leder till allt större klyftor i samhället. För att bryta trenden föreslår Kristdemokraterna en rad insatser.

  De senaste veckorna har OECD, Dagens Samhälle och LO alla släppt varsin rapport som utifrån olika perspektiv visar att inkomstklyftorna i svenska samhället ökar. Även om huvudskälet till att klyftorna ökar är att många fått det bättre, ser vi också att andelen låginkomstta...

 • Vi måste stå på brottsoffrens sida

  Otryggheten ökar. Var tredje kvinna känner sig så otrygga att flera av dem undviker att gå ut. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. I dag är det internationella brottsofferdagen. Vi vill stärka stödet för dem som utsatts för brott, men också få ner brottsligheten så att antalet brottsoffer blir färre. Det skriver Andreas Carlson i JP med anledning av Brottsofferdagen.

  Läs artikeln i JP.

  Det finns all anledning att i dag uppmärksamma den internationella brottsofferdagen....