• Därför behöver Polisen ett eget forskningsinstitut

  9

  Mer kunskap behövs om brottsligheten ska kunna bekämpas. Därför föreslår Kristdemokraterna att Polisen ska få ett eget forskningsinstitut, skriver Andreas Carlson i Dagens samhälle.

  Poliser har länge uttryckt frustration över att den kunskap de besitter inte är känd för allmänheten eller lagstiftare. En polis sa att det tar tio år mellan att det han ser på gatan erkänns som ett samhällsproblem. Så lång tid kan det ta mellan att poliser observerar ett problem, till att exempelvis Brotts...

 • Kristdemokraternas budget med reformer och resurser för välfärd och trygghet

  1

  I ett Sverige som står inför stora utmaningar och med en pågående regeringskris är kristdemokratiska reformer angelägna. Med våra förslag får vården bättre förutsättningar att möta behoven, äldre kan känna större trygghet att de får ett bra boende och omsorg, trösklarna till arbetsmarknaden sänks och tryggheten i våra bostadsområden stärks. Med vår politik kan vi få ett samhälle som håller samman, säger Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesperson.

  Se budgetpresentationen här, sändni...

 • Fler boenden för äldre med vår budget

  9

  Byggandet av boenden för äldre behöver öka, och äldre måste ha ekonomiska möjligheter att flytta till de boenden som passar dem. Därför vill vi bland annat öka investeringsstödet för äldrebostäder, höja bostadstillägget för pensionärer och införa en äldreboendemiljard. Det skriver Jakob Forssmed i SvD.

  Läs artikeln i SvD.

  Rubrikerna om äldre som mot sin vilja lämnas i otrygghet, ensamhet och isolering kan komma att bli ännu fler när bristen på platser i särskilda boenden riskera...

 • Kristdemokraterna satsar drygt 12 miljarder på den nära vården

  1

  Primärvården måste vara basen i sjukvården och den behöver fungera väl om alla andra delar i vården ska lyckas. Idag är sjukvården alldeles för sjukhuscentrerad. Vi vill istället att den nära vården på vårdcentralerna blir den naturliga ingången till vården för fler. Men då måste primärvården byggas ut och göras mer tillgänglig. Därför föreslår vi ett primärvårdslyft på omkring 12 miljarder kronor de kommande tre åren.

  Satsningen presenterade i Rapport, 16 minuter in i sändning.

  Läs mer
 • Statens måste aktivt medverka till en förändring i vården

  9

  I dag är landstingen ansvariga för hälso- och sjukvården. Men med de problem och utmaningar som finns med kompetensförsörjning och växande köer så kan inte staten stå passiv och hoppas att 21 landsting själva kan lösa situationen. Det brådskar med nationella beslut som avsevärt förbättrar situationen i hela landet och ger en mer jämlik vård. Det skriver Acko Ankarberg Johansson i Dagens medicin

  Läs artikeln i Dagens medicin.

  Bristen på personal, och rätt utbildad personal, är sk...

 • Sara Skyttedal och David Lega – toppduo på Kristdemokraternas EP-vallista

  1
  Kristdemokraterna presenterade under fredagen sina kandidater till Europaparlamentsvalet. Den 44 namn långa listan toppas av Sara Skyttedal som första namn och David Lega som andra namn. – Jag är glad och stolt över att kunna presentera ett stark team till Europaparlamentet, säger Sofia Damm, nomineringskommitténs ordförande. Se presskonferens på SVT-Forum, kl.09:45. – Det är med stor glädje som jag presenterar nomineringskommitténs förslag till toppkandidater inför Europaparlamentsvalet. Vi ...
 • KD vill se en Alliansgemensam motion

  1

  – Idag överlämnar övergångsregeringen en övergångsbudget till riksdagen. Kristdemokraterna anser att principerna som ligger till grund för övergångsbudgeten är rimliga. Men det innebär inte att allt innehåll är bra. Budgeten innehåller fortfarande otillräckliga, onödiga eller direkt olämpliga satsningar som gjorts av den rödgröna regeringen under förra mandatperioden, säger Jakob Forssmed.

  – Samtidigt som vi har en utdragen regeringsbildningsprocess i ett svårt läge har inte verklighet...

 • En tung dag för Sverige

  1

  Idag röstade Kristdemokraterna för Ulf Kristersson som statsminister, ett förslag som dock inte gick igenom i kammaren. – Jag beklagar att Centern och Liberalerna idag har valt att rösta emot Ulf Kristersson och emot en regering som skulle kunna driva fram viktiga alliansreformer för Sverige. Kristdemokraterna kommer även i den fortsatta processen att ha som överordnat mål att få så stort genomslag för vår politik som möjligt, säger Ebba Busch Thor.

  Ebba avlade i kammaren idag en röstf...

 • Adaktusson: Alliansen och MP är inget alternativ

  8

  En alliansregering med stöd av MP är matematiskt omöjlig, eftersom S+SD fortfarande är störst. Med andra ord skulle inget förändras om Miljöpartiet stöttade Alliansen. Det skriver Lars Adaktusson i SvD inför onsdagens omröstning.

  Att ta stöd från Miljöpartiet ger inga som helst förutsättningar för en borgerlig regering som inte redan finns hos en ren Alliansregering. Det alternativet borde prövas. Det kanske faller, men det borde inte vara Allianspartier som fäller det. Det skriver La...

 • Kristdemokraterna vill ingå i Ulf Kristerssons regering

  1
  Kristdemokraterna har meddelat Ulf Kristersson att vi kommer att rösta ja till honom som statsminister och att vi vill ingå i den regering som han vill bilda – en regering som för alliansens politik och regerar i alliansens anda. Sverige behöver en ny politiskt inriktning. Vi har haft fyra år av välfärdssvek med växande vårdköer, poliskris och många äldre som nekats äldreboendeplats. Vi kommer inte att undvika att lägga fram vår politik för att andra partier kan tänkas rösta för den. Det har ...