• KD: ”Fortsätt twittra, fortsätt beskriv den polisiära verkligheten”

  ”Twitterkontot som delar poliskåren”. Det är rubriken på SVT:s granskning av hur polischefen i Uppsala, Jale Poljarevius, kommunicerar med allmänheten via Twitter. Hans kommunikation beskrivs som en ”vattendelare”, men SVT Nyheter Uppsala belägger över huvud taget inte det påståendet.

  Vad vi kan se finns ingen undersökning om vad poliserna i Uppsala eller i andra delar av landet tycker. Vår bestämda uppfattning när vi besökt polisen i Uppsala och på andra ställen i landet är den rakt m...

 • eHälsa – för patientens bästa

  Digitaliseringen av vården har hittills handlat om att datorisera befintliga processer och produktiviteten har sjunkit. Det krävs förändringar av både styrning och arbetssätt, enligt Acko Ankarberg Johansson, (kd).

  Allt större förhoppningar knyts till en omvälvande digitalisering inom hälso- och sjukvården. Samtidigt finns tecken på att den hittills inte enbart bidragit till en bättre sjukvård. Fråga läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal: en mer eller mindre allmän uppfattning...

 • Återta tryggheten genom nolltolerans mot brott

  Man ska kunna lita på Sverige. Oavsett var i landet man bor ska det vara en självklarhet att man kan skaffa sig ett jobb, har tillgång till välfärden och kan känna tryggheten i att polisen finns vid en sida. Så är det inte överallt i Sverige idag. Under torsdagen presenterade Kristdemokraterna vid en presskonferens en plan för hur vi ska nå denna vision.

  Sedan 2014 har andelen personer som uppger att de blivit utsatta för brott det senaste året skjutit i höjden. I den Nationella tryggh...

 • Sverige behöver en ny Mellanösternpolitik – och värma upp relationen till Israel

  Till följd av de Hamassponsrade provokationerna i Gaza, med djupt tragiska dödsfall som följd, har den nödvändiga debatten om biståndet till den Palestinska myndigheten och olika palestinska organisationer hamnat i skymundan. Debatten tog fart efter att den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, slagit fast att den bakomliggande orsaken till Förintelsen inte var antisemitism, utan judarnas eget uppträdande.

  Givet att antisemitism, terrorstöd och vägran att erkänna state...

 • Bryt utanförskapet med möjligheter till lokalt ägande i utsatta områden

  Polisen identifierar 61 områden som särskilt utsatta. Där förekommer enligt polisen offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel och ett utåtagerande missnöje mot samhället.

  Bland de boende finns många familjer som på grund av situationen i deras bostadsområde inte känner att de kan lita på Sverige. Arbetslösheten är hög och otrygghet och ekonomisk utsatthet betydligt vanligare än i andra bostadsområden. Att vända denna utveckling kräver långsikti...

 • Sjukvården ska flyttas hem till den äldre

  Trots en ekonomi i högkonjunktur, 60 miljarder i höjda skatter och ett historisk stort reformutrymme så har välfärden inte blivit bättre. Resultatet är en vård i kris där svårt sjuka inte får vård i tid, en äldreomsorg som de äldre inte vet om de kan lita på och en polis som tvingas lägga våldtäktsfall på hög. Det är ett välfärdssvek. Vi kan vända detta men det kräver att vi sätter människan i centrum och prioriterar en välfärd människor kan lita på.

  Inom poli...

 • Satsningar på vård och äldre i vårmotionen

  I vårmotionen 2018 föreslår Kristdemokraterna en mångmiljard-satsning på att stärka vården och omsorgen för de äldre. Utökade resurser för fler läkare och specialistsjuksköterskor. Vi föreslår också en satsning för att fler nyanlända ska få jobb och reformer för ökad trygghet genom en utbyggd rättskedja, reformerat Tullverk och satsningar inom LSS. Vårmotionen för 2018 i sin helhet finns att läsa här.

  Flytta vården närmare medborgarna

  a) Hemvård för äldre

  För att främja trygghet...

 • Kristdemokraterna om regeringens förslag om dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands

  Kristdemokraterna stödjer inte regeringens förslag om dubbel straffbarhet vid sexköp utomlands. Vi tycker att sexköp är oacceptabelt var det än sker. Men med tanke på den skarpa kritiken från lagrådet och andra remissinstanser, och att Polisen ser svårigheter att tillämpa lagstiftningen riskerar en lagändring enbart blir ett slag i luften.

  Det skulle vara långt mer effektivt att istället, påverka andra länder att ta efter svensk sexköpslag.

  Kristdemokraterna vill även skärpa str...

 • Du ska kunna lita på vården

  Vem du är bestämmer vilken vård du får. Så ser det ut när Cancerfonden presenterar sin årliga rapport om cancervården, vilket hände nyligen. Det är högst dödlighet bland lågutbildade män, och de som är högutbildade har en större chans att överleva sin cancersjukdom. Det här är inte en jämlik hälso- och sjukvård och det är inte den cancervård som Sverige ska ha. Du ska kunna lita på vården, vem du än är.

  Det finns tre saker som, enligt rapporten som Cancerfonden beställt, påverkar att l...

 • Äldre ska få plats på äldreboende

  Ja, de som vill och har hälsan ska självklart kunna bo kvar hemma. Men fler och fler äldre som själva upplever att de har behov av omsorg och den trygghet som ett äldreboende kan innebära blir nekade plats då de anses för friska.

  I stället erbjuds mer omfattande hemtjänst i det egna hemmet. En lösning som ofta är otillfredsställande för den äldre och dess anhöriga. Många känner sig otrygga och isolerade och blir oroliga för hur de ska klara sin vardag när deras hälsa blir sämre. Ensamh...