• Sverige ska fungera

  En politik som tar oss genom krisen

  Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Idag har Kristdemokraterna presenterat en budget för att ta Sverige genom krisen.

  Det är stora satsningar på personal i vård och omsorg som behöver fler kollegor och bättre villkor. Satsningar som skyddar jobben och värnar svenska företag som riskerar att gå under. Det är en budget som stöttar civilsamhället och föreningsverige som gör stora insatser und...

 • Åtgärder för civilsamhället i coronakrisen

  Civilsamhällets gemenskaper – föreningar, organisationer, trossamfund, sociala företag spelar en stor roll för vårt samhälle och i kristider blir detta särskilt tydligt. Då växer behoven av insatser och gemensamma krafter. De offentliga åtgärder och rekommendationer som vidtagits för att minska smittspridningen av coronaviruset har inneburit en ökad isolering, ensamhet och risk för utsatthet innanför hemmets väggar. Barnens rätt i samhället (BRIS) har sett en kraftig ökning i antalet samtal. ...

 • Akut vårdförstärkning – mer personal i vården nu!

  Larmrapporterna från sjukvårdspersonalen fortsätter. De berättar om tolv timmar långa arbetsdagar med otillräcklig skyddsutrustning, visir som smiter åt hårt och lämnar märken efter arbetspassets slut. Arbetssituationen skapar otillräcklighet, oro och ångest. För att inte tala om ren utmattning. Det finns kunnig sjukvårdspersonal som arbetar på andra håll än på Sveriges sjukhus som skulle kunna göra stor nytta i den vårdkris vi befinner oss i. De borde kunna rekryteras tillbaka till sjukvårde...

 • Småhus för verklighetens folk

  Vi kan konstatera att en stor majoritet av svenskarna vill äga sitt boende. Det visar alla undersökningar. De flesta av dem vill också – förr eller senare i livet – bo i ett småhus i någon form. Trots det ser vi att småhusbyggandet inte alls möter dessa behov. Vi kristdemokrater tror att det personliga ägandet ger ökat inflytande över det egna livet, att det främjar ett ansvarfullt förvaltarskap och bidrar till ett starkare samhälle. Hela Sverige ska leva och vi kristdemokrater driver den bos...

 • Tio åtgärder för att rädda jobben

  Krisen i Coronaepidemins spår saknar motstycke. När land efter land vidtar drastiska åtgärder i syfte att begränsa smittspridningen blir effekterna på den globala ekonomin förödande. I Sverige är vi mitt i en ekonomisk kris vars enorma hastighet bara motsvaras av dess djup.

  Människor ser sina livsverk smälta ihop framför sina ögon. Många står utanför trygghetssystemen. En hotande massarbetslöshet riskerar att föra med sig otrygghet och allvarliga hälsokonsekvenser: psykisk och fysisk o...

 • Fler åtgärder för att rädda jobben

  Sverige kan stå inför en mycket allvarlig ekonomisk situation. Under mars har över 18 000 personer varslats om uppsägning. Arbetsförmedlingen rapporterar att antalet varsel ökade i rekordhög takt under förra veckan.

  Därför presenterar Kristdemokraterna idag flera åtgärder för att rädda jobben:

  ✔️ Hjälp företagen att behålla personal genom att utöka permitteringsmöjligheterna

  ✔️ Vid permittering på 80–90 procent enligt vårt förslag minskar arbe...

 • Krisåtgärder för småföretagare

  Regeringen har föreslagit en rad åtgärder i den extra ändringsbudget som nu presenterats med anledning av Corona-krisen. Det är bra och kraftfulla åtgärder som kommer göra skillnad för företag och anställda. Men redan nu ser vi också att åtgärderna från staten och från myndigheter som Riksbanken riskerar att inte nå fram till de mindre företag som nu drabbas oerhört hårt av krisen. Därför behöver förslagen kompletteras och ändras – och det skyndsamt.

  Kristdemokraterna föreslår följande...

 • Statens muskler kan stoppa massvarsel

  Vi behöver kraftigare ekonomiska stöd för att företag ska kunna övervintra en kortare period och Sverige ska kunna undvika massvarsel och uppsägningar.

  (mer…)

 • Kristdemokraternas Kommun- och regionpolitiska dagar ställs in.

  Kristdemokraterna har beslutat att ställa in nästa veckas planerade Kommun- och regionpolitiska dagar med hänsyn till risken för spridning av det nya Coronaviruset Covid-19. Beslutet har fattats i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

  Kristdemokraternas kommun- och regionpolitiska dagar var planerade att hållas från fredagen den 20 till lördagen den 21 mars ombord på Viking Line Cinderella, som abonnerats helt för mötet. Närmare 800 partiaktiva var...

 • Frågor och svar angående Kommun- och regionpolitiska dagarna

  BAKGRUND

  Varför har kommundagarna ställts in?

  Kristdemokraterna har beslutat att ställa in nästa veckas planerade Kommun- och regiondagar med anledning av besked från regeringen om att samtliga folksamlingar med fler än 500 deltagare ska ställas in.

  Kristdemokraternas kommun- och regiondagar var planerade att hållas från fredagen den 20 till lördagen den 21 mars ombord på Viking Line Cinderella, som abonnerats helt för mötet. Närmare 800 partiaktiva var anmälda till evene...