• Lansering av jämställdhetspolitisk rapport

  Läs rapporten i sin helhet här.

  Jämställdhet på riktigt – politik för verklighetens kvinnor Grunden för kristdemokratisk jämställdhetspolitik

  Grunden för den kristdemokratiska politiken är den kristna människosynen. Denna människosyn utgår från att människan till sin natur är rationell eller förnuftig, vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan ont och gott. Hon är moraliskt medveten och råder över sina egna handlingar. Det gör henne moraliskt ansvarig. Värdet ger henne rät...

 • KD, M och V: 4,35 miljarder till äldreomsorgen

  Äldre ska ha det bättre. Regeringen har länge behandlat äldreomsorgen styvmoderligt. Vi har en bra äldreomsorg i Sverige, men det finns brister som måste åtgärdas omgående. Därför har vi tagit initiativ till att använda mer pengar till svensk äldreomsorg. Bakom förslaget står KD, M och V. Vi kristdemokrater samarbetar med alla partier för att genomföra vår politik.

  Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver liggande budget. Vi gör detta genom ett utskot...

 • Extra skrivelse till regeringen den 5 januari angående hanteringen av Covid-19

  Frågor samt inspel till regeringen med anledning av hanteringen av utbrottet av Covid-19

  Då inga nya partiledarmöten är inbokade vill jag å Kristdemokraternas vägnar framföra nedan frågor och inspel.

  Krav på tydlig plan med åtgärder Läget avseende smittspridning och belastning på sjukvården är nu återigen i ett mycket allvarligt läge. Flera regioner har aktiverat krislägesavtal och kurvorna i antal inlagda covid-patienter pekar brant uppåt. Den sedan i våras hårt ansträngda sjukvårdspe...

 • Skrivelse angående lagrådsremissen för Covid-19-lag

  Till Socialdepartementet Regeringskansliet

  Med anledning av lagrådsremissen för Covid-19-lag (pandemilag) och Lagrådets yttrande över densamma vidhåller Kristdemokraterna tidigare meddelade ståndpunkter och utvecklar i denna skrivelse konkreta krav inför regeringens arbete med färdigställande av proposition till riksdagen.

  Vi anser att det med tanke på det exceptionella läge Sverige och världen befinner sig i är motiverat att införa en lag som ger regeringen möjlighet att agera ...

 • Extra skrivelse till regeringen med anledning av Sveriges hantering av utbrottet av Covid-19

  Frågor samt inspel till regeringen med anledning av hanteringen av utbrottet av Covid-19

  Jag vill å Kristdemokraternas vägnar tacka för partiledarsamtalens återupptagande under sen höst. Då inga nya möten är inbokade vill jag framföra nedan frågor och inspel.

  Uppföljning av regionernas genomförande av vaccinering Det tydligt utpekade ansvaret för genomförandet av vaccinering av regionerna innebär att var och en av landets 21 regioner nu har ett viktigt ansvar att genomföra den viktiga ...

 • Presskonferens med anledning av coronakommissionen

  Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, vårdpolitiska talesperson Acko Ankarberg Johansson samt förste-vice partiledare Jakob Forssmed håller pressträff med anledning av Coronakommissionens kritik mot regeringens hantering av den pågående pandemin. På presskonferensen presenteras bland annat ett PM med Kristdemokraternas skrivelser till regeringen om Covid-19, en sammanfattning av de förslag och frågor som KD ställt till regeringen under 2020 med anledning av utbrottet av Covid-19.

  ...

 • Ebbas jultal

  Vänner. Adventstid är här och julfriden kommer oss allt närmare. Det är naturligt att i december blicka tillbaka över året som gått och reflektera. Det skulle jag också vilja göra idag. Använda detta tal till att få dela med mig av mina tankar kring den värld som nu är i förändring – snarare än dagspolitiken.

   

  Det jag speciellt slagits av i år och fortsätter slås av är styrkan i vår samhällsgemenskap. Vi håller ihop. Vi skyddar varandra. Vi löser problem – till...

 • Var ska elen komma ifrån, har regeringen tänkt?

  Det låter som en magnifik ironi. Men att Sveriges klimatomställning hotas av bristen på utsläppsfri el är ett alltmer obestridligt faktum. Det är som om energiministern och miljöministern aldrig har träffat varandra. Vi har nyligen fått ytterligare exempel på hur klimatomställningen hotas av bristen på el och på fungerande elnät. Gruvjätten LKAB har presenterat planer på att utveckla koldioxidfri tillverkning av järnmalmspellets. Det kan göra Sverige världsledande inom ett stort och viktigt ...
 • Varje dag måste vara en funktionshinderdag

  Det är så viktigt att se alla människor och deras unika värde. Att se bortom funktionsnedsättningar. Att inse att alla äger den mänskliga rättigheten att ha ett självbestämmande i sitt eget liv. Men dessvärre är självbestämmandet obefintligt för många personer med funktionsnedsättning i Sverige idag. Samhällets stöd brister och detta måste uppmärksammas och bekämpas varje dag. Inte bara idag på den internationella funktionshinderdagen. Det kan vara svårt att ta in, men faktum är att en stor...
 • Pandemin har visat att det saknas nationell styrning av vården

  Pandemin har visat att sjukvårdsorganisationen fungerar dåligt, det saknas nationell styrning av sjukvården och regionerna konkurrerar med varann om provtagningsmaterial och labbkapacitet, det menar Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson i Huskvarna som är ordförande i riksdagens socialutskott.

  Lyssna på en intervju med Acko i Sveriges Radio:

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=7613300