• Beslut om ny budget för Sverige

  Idag tar riksdagen beslut om en ny budget för Sverige – med stor sannolikhet en KD-M budget med alliansens reformagenda som bas. Det är en budget för en välfärd och trygghet som människor kan lita på. Vi vill sänka skatten för pensionärer och löntagare, vi satsar på att korta vårdköerna, öka tillgängligheten på vårdcentralerna och för 10 000 fler polisanställda.

  Vi har lovat att i alla lägen driva våra förslag och att lägga fram den politik som vore bäst för S...

 • Skyttedal och Lega toppar Kristdemokraternas EP-lista

  Idag fastställde Kristdemokraternas partifullmäktige kandidatlistan till Europaparlamentet. Sara Skyttedal och David Lega bildar toppduo.

  – Sara Skyttedal och David Lega utgör en stark toppduo som kan bidra till att ge Kristdemokraterna två mandat i europaparlamentsvalet i maj. De är goda representanter för en kristdemokratisk EU-politik för ett smalt och spetsigt EU, säger Ebba Busch Thor.

  – Jag är otroligt glad över förtroendet att få toppa listan till Europaparlamentet. Jag v...

 • Ebba Busch Thor hösttalar

  Ebba Busch Thor talar till partifullmäktige 30 november 2018. Det talade ordet gäller.

  Se talet här.

  Idag kommer mitt tal att handla om vår Europapolitik. Hur vi ser på regeringsfrågan. Men också om kristdemokratins framtid.

  Men först vill jag passa på att tacka alla de medlemmar och förtroendevalda som kämpade för valvinst under den här hösten. Tack för allt det som ni gjorde!

  Jag har sett att en och annan journalist har beskrivit Kristdemokraternas valframgång so...

 • Därför behöver Polisen ett eget forskningsinstitut

  Mer kunskap behövs om brottsligheten ska kunna bekämpas. Därför föreslår Kristdemokraterna att Polisen ska få ett eget forskningsinstitut, skriver Andreas Carlson i Dagens samhälle.

  Poliser har länge uttryckt frustration över att den kunskap de besitter inte är känd för allmänheten eller lagstiftare. En polis sa att det tar tio år mellan att det han ser på gatan erkänns som ett samhällsproblem. Så lång tid kan det ta mellan att poliser observerar ett problem, till att exempelvis Brotts...

 • Kristdemokraternas budget med reformer och resurser för välfärd och trygghet

  I ett Sverige som står inför stora utmaningar och med en pågående regeringskris är kristdemokratiska reformer angelägna. Med våra förslag får vården bättre förutsättningar att möta behoven, äldre kan känna större trygghet att de får ett bra boende och omsorg, trösklarna till arbetsmarknaden sänks och tryggheten i våra bostadsområden stärks. Med vår politik kan vi få ett samhälle som håller samman, säger Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesperson.

  Se budgetpresentationen här, sändni...

 • Fler boenden för äldre med vår budget

  Byggandet av boenden för äldre behöver öka, och äldre måste ha ekonomiska möjligheter att flytta till de boenden som passar dem. Därför vill vi bland annat öka investeringsstödet för äldrebostäder, höja bostadstillägget för pensionärer och införa en äldreboendemiljard. Det skriver Jakob Forssmed i SvD.

  Läs artikeln i SvD.

  Rubrikerna om äldre som mot sin vilja lämnas i otrygghet, ensamhet och isolering kan komma att bli ännu fler när bristen på platser i särskilda boenden riskera...

 • Kristdemokraterna satsar drygt 12 miljarder på den nära vården

  Primärvården måste vara basen i sjukvården och den behöver fungera väl om alla andra delar i vården ska lyckas. Idag är sjukvården alldeles för sjukhuscentrerad. Vi vill istället att den nära vården på vårdcentralerna blir den naturliga ingången till vården för fler. Men då måste primärvården byggas ut och göras mer tillgänglig. Därför föreslår vi ett primärvårdslyft på omkring 12 miljarder kronor de kommande tre åren.

  Satsningen presenterade i Rapport, 16 minuter in i sändning.

  Läs mer
 • Statens måste aktivt medverka till en förändring i vården

  I dag är landstingen ansvariga för hälso- och sjukvården. Men med de problem och utmaningar som finns med kompetensförsörjning och växande köer så kan inte staten stå passiv och hoppas att 21 landsting själva kan lösa situationen. Det brådskar med nationella beslut som avsevärt förbättrar situationen i hela landet och ger en mer jämlik vård. Det skriver Acko Ankarberg Johansson i Dagens medicin

  Läs artikeln i Dagens medicin.

  Bristen på personal, och rätt utbildad personal, är sk...

 • Sara Skyttedal och David Lega – toppduo på Kristdemokraternas EP-vallista

  Kristdemokraterna presenterade under fredagen sina kandidater till Europaparlamentsvalet. Den 44 namn långa listan toppas av Sara Skyttedal som första namn och David Lega som andra namn. – Jag är glad och stolt över att kunna presentera ett stark team till Europaparlamentet, säger Sofia Damm, nomineringskommitténs ordförande. Se presskonferens på SVT-Forum, kl.09:45. – Det är med stor glädje som jag presenterar nomineringskommitténs förslag till toppkandidater inför Europaparlamentsvalet. Vi ...
 • KD vill se en Alliansgemensam motion

  – Idag överlämnar övergångsregeringen en övergångsbudget till riksdagen. Kristdemokraterna anser att principerna som ligger till grund för övergångsbudgeten är rimliga. Men det innebär inte att allt innehåll är bra. Budgeten innehåller fortfarande otillräckliga, onödiga eller direkt olämpliga satsningar som gjorts av den rödgröna regeringen under förra mandatperioden, säger Jakob Forssmed.

  – Samtidigt som vi har en utdragen regeringsbildningsprocess i ett svårt läge har inte verklighet...