• Jord- och skogsbruk

  Kristdemokraterna styrs av förvaltartanken. Detta innebär att människan ska nyttja jordens resurser varsamt, efter behov. Naturens värde kan inte bara räknas i vad den ger i produktion. Inte minst för vår rekreation är den ovärderlig.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Öka självförsörjningen

  Sverige är idag allt för beroende av import för vår livsmedelsförsörjning. Vi behöver öka produktionen även i fredstid. För att åstadkomma detta måste lönsamheten i det svenska jordbruket stärkas.

  • Stoppa överanvändningen av antibiotika!

  Två tredjedelar av all antibiotika som används i världen ges till djur. Detta påskyndar utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier, vilket leder till att antibiotikabehandling av människor inte längre fungerar. Tiotals miljoner människor kommer dö i sjukdomar som idag kan behandlas.

  • Minska regelkrånglet

  Idag vaknar många svenska bönder med frågan ”Vilken regel kommer jag bryta mot idag?” Så kan vi inte ha det. Det behövs färre men tydliga regler för jordbruksnäringen.

  • Bättre livsbetingelser på landsbygden

  Vardagen måste fungera även på landsbygden. Då behövs inte minst fungerande bredband och tillgång till både offentlig service. Som medborgare ska man också kunna lita på att polisen ingriper mot och utreder brott som begås, även på landsbygden. Näringslivets villkor på landsbygden behöver stärkas.

  • Värna äganderätten

  Ansvarsfullt brukande av skog och andra resurser har skapat många av de natur- och kulturvärden som finns idag. Idag hotas äganderätten, inte minst av skogen. Kristdemokraterna vill stå upp för fortsatt enskilt ägande och brukande av skogen under frihet och ansvar.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/httpd/vhosts/kristdemokraterna.se/httpdocs/application/wp-content/themes/wasabiweb/page.php on line 98