• Jonas Sjöstedt är medansvarig för LSS-krisen

  Skenhelighet är vad Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet ägnar sig åt när de försöker ge sken av att vilja lösa LSS-krisen. Vänsterpartiet stödjer regeringens budget. Därmed är de medansvariga för den nedmontering som nu pågår inom LSS. Det är ohederligt när Vänsterpartiet tar åt sig äran för delar av regeringens budget men inte tror att de bär ansvar för den helhet som är resultatet. Sjöstedt slår sig för bröstet över att ha förmått regeringen att stärka t.ex förlossningsvården. Det han undviker att säga är att regeringens budget i praktiken sänker schablonersättningen för LSS eftersom deras uppräkning med 1,5% inte ens täcker löneökningar för assistenterna.

  Varför kämpade inte Vänsterpartiet mer för LSS i budgetarbetet? Deras utspel om blocköverskridande samtal är bara skenmanövrar för att rikta ljuset bort från sitt eget ansvar.

  Kristdemokraterna har i flera instanser betonat det omänskliga i att regeringen nedmonterar LSS för att spara pengar. Det behövs resurser men det behövs också ändring i lagen. Vi avsätter 3,3 miljarder de kommande åren för att täcka lönekostnaderna och för att fler ska kunna ha assistansersättning. Vi driver i utskottet på för att lagen ska ändras så att vi kan återställa intentionen i det som är vår viktigaste frihetsreform. För rätten att leva och inte bara överleva. Vi samtalar gärna, men det vore klädsamt om Vänsterpartiet erkänner att de är medskyldiga till den pågående LSS-krisen.

  Emma Henriksson (KD)
  Ordförande i riksdagens socialutskott

  Ovan är replik till Vänsterpartiets inlägg i LSS-debatten i Aftonbladet.