• Forssmed om regeringens budget: Förlorad högkonjunktur

  Vårdköerna växer och bristen på äldreomsorgsplatser tilltar, tudelningen på arbetsmarknaden fortsätter öka och pensionärerna har ingen stark röst vid regeringsbordet. Budgeten saknar viktiga reformer som bygger Sverige starkare framåt. Vi ser förlorade år för Sverige. Det är ett välfärdssvek. Vi Kristdemokrater vill återupprätta välfärdslöftet, säger Jakob Forssmed.

  Regeringens budget är ofokuserad och felprioriterad. Budgeten lovar allt åt alla men de strukturella reformerna för förändring uteblir. Vi saknar bland annat de stora satsningarna för att komma tillrätta med problemen i vården.

  Regeringen har lovat runt, men håller tunt och ägnar sig nu åt olika metoder för att dölja detta. Det är klart att det finns en del resursmässigt bra satsningar på vården. Men dels sker det sent, och dels så saknar det en idé om hur organisationen ska hanteras.

  Regeringen har dessutom ersatt kömiljarden med andra icke prestationsbaserade ersättningar till landstingen. Det är uppenbart att det var ett misstag. Det mesta som hänt på vårdens områden är att olika behandlingar och undersökningar blivit gratis, eller att det blivit gratis för vissa kategorier patienter. Det har till exempel blivit gratis för äldre att sitta allt längre på akuten och stå i allt längre vårdköer till operation.

  Ingen ansats att komma tillrätt med hur själva styrningen av vården orsakar stora kvalitetsbrister. Medan fler får vänta mer än 90 dagar faller måluppfyllelsen för vårdgarantin. En svagt uppåtgående trend för operation 2014 har förbytts till en dramatiskt fallande trend. I enskilda landsting ser det riktigt illa ut. I Blekinge har antalet första besök i specialiserad vård fallit från 92 till 78 procent på tre år.
  Kristdemokraterna har stora satsningar på vården, vi vill:
  ✔️ Skapa vårdplatser inom primärvården
  ✔️ Införa hembesök av mobila bedömningsenheter
  ✔️ Återinför patientansvarig läkare
  ✔️ Ge kommuner rätt att anställa läkare.
  ✔️ Återinföra kömiljarden
  ✔️ Flytta ansvaret för vården från landstingen till staten