• Inloggningsproblem – Webbsidan

  Direkt anslutning till Navet via Webb: navet.kristdemokraterna.net

  Olika orsaker till att man inte kan genomföra en lyckad inloggning.

  Orsaker:

  Inloggningsuppgifterna felaktiga, antingen användarnamn eller lösenord. Resulterar i en blank sida i webbläsare. Inget felmeddelande visas.
  Kan bero på att det begärts ett byte av lösenordet av servern för det aktuella kontot. Ett byte måste då göras när man väl är inloggad.
  Lättast är att använda klienten för dator för att göra bytet av lösenordet. Kontakta Helpdesk för Navet för hjälp med bytet av lösenord eller
  användarnamn.

  Sidan kan inte visas

  Kan bero på att internetuppkopplingen inte fungerar för den aktuella webbläsaren eller datorn. Tillse att internet finns och att ingen
  brandvägg hindrar surfningen från datorn. Kontakta Helpdesk för Navet om det ändå inte fungerar för vidare felsökning.

  Kontakta Helpdesk
  helpdesk@kristdemokraterna.se