• Inloggningsproblem – Firstclass Go

  Orsaker:

  Serveradress
  Felaktig eller ej inskriven serveradress, resulterar i felmeddelandet: ”Hittade ingen server med det angivna värdnamnet”.
  Åtgärd: Kontrollera att rätt serveradress angiven, vilket är: navet.kristdemokraterna.net

  Internetuppkoppling
  Tillse även att internet är tillgänglig från den mobila enheten. (Fungerande internetuppkoppling krävs för Navet Go)

  Inloggningsuppgifter
  Inloggningsuppgifterna felaktiga, antingen användarnamn eller lösenord. Resulterar i en blank sida i webbläsare och inget felmeddelande visas. Kan bero på att det begärts ett byte av lösenordet av servern för det aktuella kontot. Ett byte måste då göras när man väl är inloggad. Om man ej kan blogga in för att göra bytet, är klienten för dator nödvändigt för att göra bytet av lösenordet. Kontakta Helpdesk för Navet för hjälp med bytet av lösenord elleranvändarnamn.

  Kontakta Helpdesk för Navet om det ändå inte fungerar för vidare felsökning.

  Kontakta Helpdesk
  helpdesk@kristdemokraterna.se