• Inloggningsproblem – Klienten för dator

  Flera saker kan vara orsaken till att man inte kan genomföra en lyckad inloggning.
  Säkerställ alltid först att internet finns för datorn du ansluter med!

  Felmeddelande  ”Det finns ingen server med det namnet på nätverket”

    Åtgärd: Kontrollera att rätt serveradress angiven, vilket är: navet.kristdemokraterna.se

   

  En orsak kan vara en brandvägg i dator eller router/server eller antivirusprogram blockerar programmet för internetåtkomst. I första hand får man se över dessa inställningar i datorn som hanterar säkerhet, och lyfta blockeringen för Firstclass-programmet. Kontakta helpdesk (Navet) i fall du behöver hjälp med brandväggs-inställningarna. Det kan även bero på extern brandvägg, om man sitter på ett nätverk som tillhandahåller internet. T.ex. kommunhus, bibliotek, företag; skolor. I dessa fall bör man kontakta IT-ansvarige på plats i den mån det är möjligt. Där dom får se över i fall programmet är spärrat hos dom. Det kan dock vara att lokala säkerhetsregler inte tillåter att Firstclass(Navet) används i deras nätverk. Vid dessa fall testa att logga via vår hemsida istället, eller prova att logga när du är ansluten hemma eller via annat nätverk.

  1 Dubbelklicka på Navet-ikonen och därefter klicka på Avancerat och sedan på Ställ in och fyll i
  Under raden för server ange: navet.kristdemokraterna.se
  20110118_175525_0 20110118_175612_1

  När korrekt serveradress är inskriven under Server, tryck på Spara
  Logga därefter in med dina användaruppgifter.

  20110118_175721_2

  Skylt om ”automatisk registrering” kommer upp
  Att det kommer upp en skylt/fönster som heter ”automatisk registrering”  innebär att att man angivit felaktiga inloggningsuppgifter. Prova olika uppgifter till du kommer in. Om inte kontakta Helpdesk så ger vi dig ett nytt tillfälligt lösenord och ditt användarnamn.

  Automatisk registrering och automatisk inloggning.  
  Gör så här för att kringgå den automatiska inloggning.

  1) Stäng tillfälligt av internetuppkopplingen genom att antingen dra ur internetsladden till datorn eller internetsladden till routern.
  2) Logga in och klicka på ”felmeddelanderutans Stäng ned, alternativt avbrytknapp”.
  3) Klicka på avancerat, och sedan på Ställ in.
  4) Ta bort den ibockning som finns i rutan för automatisk inloggning. tryck sedan på spara.
  5) Stoppa i internetsladden igen, och logga in igen.
  6) Om du fortfarande inte kommer in, (ring Helpdesk på 08-723 25 55)

  Klicka här för för att logga in via vår hemsida.