• Ange rätt serverinställning för Navet

  Följande server-adresser gäller för Kristdemokraternas intranät Navet! (anslutning till Navet)

  Direktinloggning till Navet via webbsidan
  navet.kristdemokraterna.net

  För dator och klient (Windows, Mac, Linux)
  navet.kristdemokraterna.se

  för Firstclass Go
  navet.kristdemokraterna.net

  för firstclass mobile(Gamla appen)
  Iphone:    iphone.kristdemokraterna.se
  Android:  android.kristdemokraterna.se