• Intranät

  Klicka här för att Logga in!


  Om du har politiska eller organisatoriska förtroende-uppdrag är Navet är ett effektivt sätt att kommunicera internt och externt. 

  Navet är idag en naturlig kanal för intern/extern- kommunikation inom Kristdemokraterna. I Navet finner du informations- och diskussionsforum för medlemmar. Här kan du ta del av intern aktuell information, underlag till kampanjer, information kring kommun och landstingsarbetet, utbildningsmaterial, styrdokument mm. Med andra ord ett viktigt politiskt verktyg. Beroende på var du bor och vilka politiska uppdrag du har, finns även lokala forum.

  Ta kontakt med Helpdesk@kristdemokraterna.se för att få tillgång till Navet!

   

  hjalp_100x100Behöver du hjälp med Navet, eller partiets lokala hemsidor ?
  Skicka E-post till Helpdesk@kristdemokraterna.se

   • 6 6