• Internet ska inte vara ett laglöst land

  Det kan inte vara så att en uppsättning värderingar gäller i det verkliga livet. Och en annan uppsättning värderingar gäller på nätet. Det skriver Ebba Busch Thor på Expressen debatt.

  Läs hela artiklen på Expressen debatt.

  ”Så ful. Ta livet av dig!” Elaka ord och i vissa fall direkta hot förföljer barn och unga även efter skoldagens slut, även inom hemmets trygga väggar genom smartphones vida möjligheter. Mobbingen upphör aldrig. Den sätter sina spår.

  FN:s deklaration om barnens rättigheter tillkom för 27 år sedan och det är därför vi i dag firar den internationella barndagen. Barnen är framtiden, därför är helt avgörande för ett samhälle att vuxenvärlden skapar de bästa förutsättningarna för barns och ungas utveckling och möjligheter att känna tilltro inför framtiden och tillit till sina medmänniskor.

  En av de mest avgörande frågorna i att skapa ett gott samhälle för unga och ett samhälle som präglas av tillit och tilltro, är att aldrig kapitulera inför den mobbning som många barn och unga utsätts för.

  Människor som blivit utsatta för mobbning kan få svårt att lita på andra, rädsla och oro gror, självförtroendet dalar och tar åtskilliga år att återbygga – om det ens går. Mobbingen föder psykisk ohälsa och somliga drabbas av självmordstankar och för en del blir de verklighet. Berättelserna om hur mobbingen präglar ett liv är lika många som de som utsatts för trakasserierna, hoten och hatet.

  Förr kunde loven och helgerna vara fristäder från mobbingen för utsatta barn och unga – i dag kan mobbning, trakasserier och hat florera dygnet runt. Är det inte i skolan, på fritidsgården eller lekplatsen som barn och unga utsätts, så är det på internet och i sociala medier. I värsta fall överallt, hela tiden. I dag har mobbingen flyttat in i de utsatta barnens egna rum, genom de sociala medierna.

  I veckan presenterade Sveriges Radio en undersökning som visade att 60 procent av landets högstadieelever inte duschar efter idrottslektionerna i skolan. Bakom siffrorna i statistiken finns åtskilliga pojkar och flickor som är rädda för att bli filmade, fotograferade, uthängda på nätet och mobbade.

  Även Skolinspektionen presenterade en rapport under den gångna veckan (Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet) där det konstaterades att skolor behöver förbättra sitt arbete mot kränkningar på nätet. I denna rapport framkom att en tredjedel av eleverna på de undersökta 24 skolorna uppgav att det sker kränkningar på nätet varje månad.

  Enligt organisationen Friends nätrapport för 2016 har var tredje flicka och var fjärde pojke utsatts för sexuella trakasserier på nätet det senaste året. En tredjedel av de unga har utsatts för nätkränkningar det senaste året, åtta procent av tjejerna och fem procent av killarna har utsatts för mobbning via mobil, dator eller surfplatta det senaste året.

  Olika undersökningar ger olika procenttal men speglar samma samhällsfenomen – utsatthet, kränkningar och mobbning. Procentsatserna är viktiga för att se omfattningen av det som sker, men det är i grunden inte krassa siffror det handlar om – det är människor. Bakom varje procentsats finns åtskilliga pojkar och flickor som är rädda, oroliga och ledsna, som inget hellre vill än att bli fri från hånet och sina plågoandar.

  Kampen mot mobbning måste föras på olika håll. Föräldrar har sitt ansvar, föreningar och civilsamhället sitt, och vi politiker vårt. Det finns ingen universallösning mot mobbning, men det ger oss inte anledning att ge upp kampen mot det. Tvärt om.

  Vi kristdemokrater vill skärpa lagstiftningen för ärekränkning på nätet, skärpa reglerna om olaga hot och likaså lagen mot kränkande fotografering. Dessutom vill vi införa en specialenhet inom polisen som arbetar mot näthat och nättrakasserier och höja kompetensen inom polisen inom detta område.

  Skolans ansvar att arbeta mot kränkande behandling och motverka mobbning är redan i dag tydligt. Men många skolor brister trots det i både sitt förebyggande arbete som i uppföljning och åtgärder mot mobbning och kränkningar på nätet.

  Vi kristdemokrater satsar rejält för att förstärka elevhälsan genom fler kuratorer.

  En hel generation upplever internet som ett laglöst land. Det kan inte vara så att en uppsättning värderingar gäller i det verkliga livet. Och en annan uppsättning värderingar gäller på nätet. Att man tilltalar människor ett sätt öga mot öga. Och ett annat sätt bakom en skärm. Den mobbning och de trakasserier som tillåts fortsätta utan åtgärd förmedlar till hela den unga generationen att vuxenvärlden sviker. Det är helt oacceptabelt.