• Inget barn under 18 år ska räknas som gift

  Minst 132 bortgifta barn har kommit till Sverige. Vissa har placerats på samma boenden som deras vuxna män. Detta är inte acceptabelt! Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Det skriver Jakob Forssmed, tf partiledare, tillsammans alliansens övriga partiledare.

  Läs artikeln i Expressen.

  I Sverige ska var och en vara garanterad friheten att själv få forma sitt liv. Tryggheten ska gälla alla. Ingen får ta sig rätten att inskränka en annan människas frihet.

  Vår sammanhållning bygger på en värdegrund för hur vi ska bete oss mot varandra. Det gäller lika mycket för de som är födda och uppvuxna här, som för de som precis har kommit hit. Men i dag finns det områden i Sverige där svensk lag är satt på undantag och rättssamhället har trängts tillbaka. Det är inte acceptabelt oavsett om det gäller tryggheten på gatorna eller i hemmet.

  Att exempelvis gifta bort sin dotter mot hennes vilja och att ta framtiden ifrån sin egen dotter – det får vi aldrig acceptera.

  Alliansregeringen tog initiativ till en rad åtgärder för att förhindra äktenskapstvång, bland annat skärptes de dåvarande reglerna till att även innefatta situationer där den unges utsatthet utnyttjas utan att det nödvändigtvis förekommer tvång. Det innebär att även press från föräldrar eller släktingar nu omfattas av strafflagstiftningen. Det blev straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Alliansregeringen tog dessutom bort möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig.

  I fjol aktualiserades faktumet att det – trots ny lagstiftning – finns svagheter i regelverket. Totalförbudet mot barnäktenskap gäller för personer som har anknytning till Sverige, oavsett om äktenskapet ingås här eller utomlands. Däremot täcker förbudet inte äktenskap som ingåtts utomlands och där ingen av parterna har svensk anknytning när vigseln skedde. Många flyktingbarn som gifts bort i hemlandet har därför ansetts fortfarande vara gifta när de sökt asyl här i Sverige. Det är oacceptabelt.

  Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv och det ska gälla alla barn.

  I mars 2016 informerade Migrationsverket om 132 identifierade fall där bortgifta barn kommit till Sverige. Det konstaterades också att det finns ett stort mörkertal. Dessa barn har i en del fall placerats på samma boenden som vuxna män de är gifta med.

  Trots att det gått snart ett år sedan Migrationsverket rapporterade om detta har regeringen inte agerat. Det är skamligt.

  Dessa flickor förtjänar bättre. Det ska inte råda någon tvekan. Barnäktenskap ska vara förbjudet i Sverige. Barn som kommer hit ska vara garanterade att få sina rättigheter försvarade. Det är inte acceptabelt med brister i likvärdigheten mellan landets kommuner när det gäller socialtjänstens skydd mot barnäktenskap.

  I dag deltar representanter för våra partier i ett möte med regeringen för att diskutera frågan. Men att bara diskutera räcker inte. Vi är beredda att medverka till att ett lagförslag snabbt kan passera riksdagen som innebär att inget barn under 18 år ska kunna räknas som gift i Sverige, oavsett om det fanns anknytning till Sverige eller inte då äktenskapet ingicks. Likaså ska äktenskap som ingåtts under tvång aldrig erkännas. Vi har redan tagit initiativ till lagstiftning direkt i riksdagen och är redo att fullfölja om inte regeringen tar sitt ansvar. I Sverige ska trygghet, jämställdhet och rätten att själv välja gälla alla.

  Anna Kinberg Batra (M) partiledare
  Annie Lööf (C) partiledare
  Jan Björklund (L) partiledare
  Jakob Forssmed (KD) tf partiledare