• Hjälp spelmarknadens offer

  Under årets första veckor kan det vara svårt att få pengarna att räcka till. Familjer som annars har det ekonomiskt tufft har det ofta extra knapert när julens utgifter är betalda. Spelbolagen snappar inte sällan upp människors ekonomiska utsatthet med lockelser om snabba spel med kort tid mellan insats och utfall. Vi efterlyser kraftiga insatser mot spelberoendet, skriver Roland Utbult i Dagen. 

  Läs artikel i Dagen.

  Nya spelare frestas med gratis­spel och gåvor samtidigt som gamla spelare övertygas om nya insatser för att återfå det som gått förlorat.

  Kändisar gör här och var reklam för spelandet vilket i sin tur leder till glansspridning och att spelandet kan ses som berättigat.

  Spelberoendet förstör människors liv och slår sönder familjer. Folkhälsomyndigheten beräknar att ungefär 171 000 personer, varav 82 000 barn, lever tillsammans med någon som har spelproblem.

  Cirka var femte person uppger att de har någon i sin nära omgivning som har spelproblem. Den oreglerade marknaden växer samtidigt om spelberoendet ökar.

  Kristdemokraterna menar att det är hög tid att se över lagstiftningen och möjliggöra konkurrens genom licenser. Vi vill att kraftiga insatser görs för att förebygga spelberoendet.

  Sedan lotterilagen trädde i kraft 1995 har den svenska spelmarknaden genomgått stor förändring.

  Utvecklingen av internet har gjort att spelandet allt oftare sker med hjälp av datorer, smarta telefoner och surfplattor­, många gånger över nationsgränserna. Lotterierna har därmed blivit alltmer tillgängliga

  Utländska spelbolag, som inte har tillstånd att anordna lotteri i Sverige, har i dag en marknadsandel på 23 procent av den svenska spelmarknaden (Lotteriinspektionens statistik för kvartal 3, 2016).

  Den internationella online-marknaden är i princip helt oreglerad och liknar rena vilda västern. Statens offentliga utredningar ska i mars presentera Spellicensutredningen. Tanken är att utredningen ska föreslå att spelbolagen, även de som är placerade utomlands, tas in i ett statligt kontrollerat licenssystem där det ställs krav på vilka som godkänns.

  Med licenser följer ofta ett antal motprestationskrav, som att spelbolagens verksamhet ska beskattas i licenslandet och att de måste följa licenslandets marknadsförings- och spel­ansvarsregler.

  Genom kontrollen kommer staten att få in skattemedel. Men sannolikt kommer fokus också att ligga på att förebygga spelberoende. Det är i sammanhanget också viktigt att regering och riksdag tittar noga på hur lagstiftningen ska anpassas till de ideella föreningar som harmlöst drar in pengar, så att de inte drabbas på ett felaktigt sätt.

  När vi ser hur allt fler enskilda personer och familjer dras in i spelberoende och dess konsekvenser, krävs handlingskraft och riktade insatser.

  Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket­ och Finansinspektionen måste samverka med Lotteriinspektionen för att få bukt med problematiken.

  Spelberoende kan förebyggas genom följande:

  Balanserad marknadsföring. Spelandet får inte presenteras som lösningen på ekonomiska problem.

  Stöd och information på spelsajterna för att förebygga spelmissbruk.

  Möjlighet att begränsa insättningar och speltid.

  Ett centralt självavstängningsregister.

  Åldersgräns på 18 år för spel om pengar.

  Identitetskontroll.

  Möjlighet att stänga av personer som visar ett osunt spelande

  För den som redan hamnat i ekonomisk tragedi på grund av spelande finns det organisationer som stödjer och hjälper. Spelberoendes riksförening verkar för att förebygga och avhjälpa spelberoende. Uppsala Spelberoendecentrum är ett exempel där kommunen är med och samverkar.

  Men att bara ett fåtal av 290 kommuner samarbetar i sådan verksamhet visar att det finns mycket kvar att göra. Under tiden fortsätter människor att lockas in i det som alltför ofta slutar i en ekonomisk och social tragedi.