• Glädjande besked från klimatmötet i Katowice

    Efter två veckor har klimatmötet i Katowice äntligen gått i mål. Klimatutmaningarna kräver att världens länder agerar gemensamt. Därför är det oerhört glädjande att länderna kunnat enas om en regelbok för hur utsläppsminskningarna ska gå till och därmed kunna nå Parisavtalets mål. Det är också bra att fattiga länder blir kompenserade för skador som orsakats av klimatförändringarna.

    Samtidigt hade det varit önskvärt att komma längre när det gäller handeln med utsläppsrättigheter, nu skjuts den frågan skjuts på framtiden. Men det är bättre att den löses ordentligt i Chile nästa år, än halvdant idag.

    Att de fyra fossila jättarna USA, Ryssland, Kuwait och Saudiarabien blockerat viktiga skrivningar om 1,5-procentsmålet är beklagligt. Egenintresset har satts framför klimatets bästa. Deras motstånd skadar det långsiktiga arbetet och innebär att vi behöver ta fler initiativ på europeisk nivå för en gemensam väg framåt.

    Kjell-Arne Ottosson (KD), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson.