• Fyra vägar till integration

  Sverige har under flera år byggt upp en betydande integrationsskuld. Mottagandet har varit utformat på ett sätt som missgynnar integrationen. Segregationen och utanförskapet har frodats. Parallellsamhällen har hamnat på tillväxt. Så ska vi inte ha det.

  Det är människor som hamnar i kläm. Människor som kommit till Sverige med ambitioner och förhoppningar som istället har fastnat i arbetslöshet och förtvivlan.

  Inför Kristdemokraternas Riksting föreslår partistyrelsen att vi ska angripa integrationsproblemen från fyra håll. Först måste den negativa utvecklingen brytas; utanförskapsområdena kan inte tillåtas växa mer. Fler behöver ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och bli anställningsbara. Vidare måste drivkrafterna för att bli en del av samhället stärkas. Men integrationen kommer aldrig att lyckas om den enbart blir en fråga för det offentliga – därför vill vi engagera civilsamhället

  Fyra vägar till integration

  1. STOPPA NO GO ZONER
   De socialt utsatta områdena förvärras. Om utanförskapet fortsätter att växa kommer integrationsproblemen bli större. Minskad invandring i kombination med utbyggd ordningsmakt är fundamentet för att återupprätta kontrollen i de utsatta områdena. Sverige bör harmonisera invandringsnivåerna med de nordiska grannländerna. Det skulle innebära ett minskat söktryck med ungefär 70%.
  2. ÖKA ANSTÄLLNINGSBARHETEN
   Integrationen försvåras av att en stor andel saknar kvalifikationer för att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi måste stärka utrikesföddas anställningsbarhet.
  3. BLI SVENSK – SÅ ÖKAR VI DRIVKRAFTERNA OCH STÖDET ATT BLI EN DEL AV SVERIGE
   Målet med integrationen är att alla ska kunna vara delaktiga i det svenska samhället. Man ska inte behöva förneka sitt ursprung, men ändå kunna känna tillhörighet till Sverige. Språket är nyckeln. Arbetet är en annan viktig del i processen. Genom att lära sig språket, utbilda sig och ta arbete blir man en del av samhället. Vi måste öka incitamenten för detta.
  4. ENGAGERA CIVILSAMHÄLLET
   Integration går inte att kommendera uppifrån. Det är en organisk process som växer underifrån. Därför bör man stimulera de civila krafter som står för praktisk integration.

  Mer information finns i följande press PM: Fyra vägar till integration