• Försvar

  Sveriges försvarsmakt är för liten för att kunna möta det allvarliga säkerhetspolitiska läget. Det svenska försvaret ska leva upp till den ambition försvarsberedningen pekat ut, nämligen att ”kunna möta väpnat angrepp mot Sverige”. Medborgarnas trygghet i det dagliga livet, för familjen, på sin ålderdom eller om man drabbas av olyckor eller sjukdom bygger ytterst på att staten kan tillgodose inre som yttre säkerhet. För oss kristdemokrater är därför Sveriges försvar en av statens kärnuppgifter.

  • Gå med i Nato

  Ingen enskild nation kan inför vår tids nya och allvarliga hot klara sig på egen hand, säkerhet byggs i samverkan med andra. Sverige bör därför ansöka om medlemskap i Nato. Länge har vi agerat utifrån kalkylen att Nato kommer att komma till vår undsättning utan att vi bidrar själva, men om Nato väljer att stödja Sverige militärt i en konflikt med Ryssland hänger det dels på Natos goda vilja och dels på att det agerandet sammanfaller med Natos andra mål. 2009 skrev Sverige på solidaritetsförklaringen som innebär att vi lovar att bistå ett annat EU-land eller nordiskt land vid angrepp, det är en moraliskt riktig hållning, men ökar även behovet av medlemskap i Nato.

  • Fördubbla försvarsanslagen

  I dag har försvaret brist på pengar, soldater, befäl och vapensystem. Sverige lägger idag ungefär 1 procent av BNP på försvaret. Det är alldeles för lite. Kristdemokraterna vill se en fördubbling av försvarsanslagen så att vi stegvis når 2-procentsmålet. Vi har också en konkret plan för anslagen och har presenterat ett antal mål för försvaret 2030, varav ett är att en fördubbling av armén.

  • Inför en cybersäkerhetsmyndighet

  Kristdemokraterna anser att Sverige har för låg kapacitet att skydda oss mot hot mot vår cyber- och informationssäkerhet, vilket inte minst syntes i skandalen på Transportstyrelsen. Varje enskild myndighet med tillsynsansvar är i sig för liten och arbetar mot en för avgränsad sektor för att kunna upprätthålla den samlade kompetens och förmåga som krävs för att skydda hela samhället. Cybersäkerhet är en expertkunskap och den behöver samlas på en plats, en egen cybersäkerhetsmyndighet. Cybersäkerhet är inte enbart en militär fråga, utan är också i allra högsta grad aktuell för försörjning av el och vatten, banksystem med mera.