• Fler åtgärder för att rädda jobben

  Sverige kan stå inför en mycket allvarlig ekonomisk situation. Under mars har över 18 000 personer varslats om uppsägning. Arbetsförmedlingen rapporterar att antalet varsel ökade i rekordhög takt under förra veckan.

  Därför presenterar Kristdemokraterna idag flera åtgärder för att rädda jobben:

  ✔️ Hjälp företagen att behålla personal genom att utöka permitteringsmöjligheterna

  ✔️ Vid permittering på 80–90 procent enligt vårt förslag minskar arbetsgivarens lönekostnader med 70 respektive 78,5 procent, för att rädda jobben

  ✔️Inkludera konsulter och bemanningsbranschen i permitteringsreglerna. Även personer i bemanningsbranschen måste får hjälp.

  Det är av yttersta vikt att företagen får hjälp att behålla personal under krisen. Människor som blir av med sina jobb och blir arbetslösa. Föräldrar som inte kan försörja sina familjer. Arbetslöshet har stora sociala och hälsomässiga konsekvenser och det finns stora risker att den som blir av med sitt arbete i en kris blir kvar i arbetslöshet också när ekonomin återgår till ett normalläge.

  Mer information om åtgärderna finns här.