• ”Familjepolitiken ska hanteras vid svenska köksbord – inte i EU-parlamentet”

  EU-kommissionens förslag till Europeisk pelare för sociala rättigheter är betydligt mer långtgående och syftar i sin förlängning till att likrikta sociala välfärdssystem som beslutas bäst nationellt. Det skriver Jakob Forssmed och Lars Adaktusson (KD) med anledning av Björklunds besked att Liberalerna säger ja till en social pelare inom EU.

  Läs artikeln i DN här.

  Liberalernas partiledare Jan Björklund skriver att Sverige behöver delta i EU-samarbetet fullt ut för att unionen ska kunna vara en motvikt till Kinas växande ekonomiska stormakt, Trumps bekämpande av frihandel och den oro som Putin skapar.

  Den Europeiska unionen behövs av dessa och många andra skäl men det är för den skull inte uppenbart att Bryssel därför måste besluta om utformningen av medlemsländernas familjepolitik, arbetslöshetsförsäkring och andra trygghetssystem.

  I april föreslog kommissionen en social programförklaring för EU som till en början inte kommer att vara bindande. Dock tycks det vara kommissionens avsikt att följa upp med lagstiftning. I ”Work-life balance Directive” som presenterades samtidigt och som är skarp lagstiftning ingår till exempel ett krav om att alla länder måste införa regler som tvingar den ena föräldern att vara ledig minst fyra månader av föräldraledigheten.

  Kristdemokraternas åsikt är enkel och tydlig. Beslut om vem som ska vara föräldraledig i ett hushåll ska inte fattas i Bryssel, ej heller i Sveriges riksdag utan vid köksbordet. Politikernas uppgift är att se till att det är möjligt för småbarnsföräldrar att kunna vara med sina barn när de är små, inte detaljreglera familjers tillvaro.

  Förslaget till social pelare innehåller långt fler förslag varav vi i sak kan ställa oss bakom många. Skillnaden är att vi anser att beslut om dem ska fattas på nationell nivå. Även om den sociala pelaren nu endast är uttryck för kommissionens strävan vet vi av erfarenhet att detta sannolikt kan komma att ligga till grund för tvingande EU-lagstiftning inom en snar framtid.

  Vår uppfattning är precis som Liberalernas att EU är en god kraft för unionens medborgare och på den globala arenan. Men till skillnad från L tror inte Kristdemokraterna att EU byggs starkt genom detaljregleringar av människors liv. Tvärtom kan överdrivna regleringar från Bryssel riskera att leda till EU-kritiska motreaktioner och framväxten av populistiska krafter som i realiteten leder till att EU försvagas.

  Detta gäller särskilt när EU har problem gällande sina kärnuppgifter.

  Det är inte fel att EU uttrycker sociala ambitioner och målsättningar för unionen och dess medborgare. Men kommissionens förslag till Europeisk pelare för sociala rättigheter är betydligt mer långtgående och syftar i sin förlängning till att likrikta sociala välfärdssystem som beslutas bäst nationellt. När alla medlemsländer ska enas i denna typ av frågor kan det dessutom bli kontraproduktivt.

  Kristdemokraterna anser att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Därför bör sociala frågor så långt möjligt beslutas om i Sveriges Riksdag eller ännu hellre vid köksborden.