• Frågor och svar om kampanjen

  VAD MENAR NI MED LAGOM?

  – Lagom i bemärkelsen att det måste finnas en måttfullhet i vilka frågor man tror kan lösas genom åtgärder på EU-nivå. Det pågår just nu en framtidsdebatt om vad EU efter Brexit egentligen ska vara. EU-kommissionen vill ge sig själva beskattningsrätt och lagstifta om välfärdsfrågor. Lagom är vårt inspel i EU:s framtidsdebatt, vårt sätt att beskriva vad vi tycker EU ska och inte ska göra.

  VAD MENAR NI MED ”AGAIN”/IGEN? NÄR VAR EU LAGOM?

  – EU måste hitta tillbaka till det som var grunden till att unionen bildades. Tillbaka en idé, snarare än tillbaka till en specifik tidpunkt. Det handlar om att värna freden genom att bygga en värdegemenskap som genom handel och den fria rörligheten ökar välståndet i Europa. Det finns gott om utmaningar inom dessa kärnområden. Därför kan EU inte slösa tid på att lägga sig i hur föräldrar fördelar ledigheten emellan sig.

  MEN HAR INTE EU:S UPPGIFTER SKIFTAT ÖVER TID, BEROENDE PÅ UTMANINGAR?

  – Det måste det fortsätta göra, poängen är att det skall vara gemensamma problem, där överstatlighet har ett mervärde. Om vi tittar på hur Europas socialdemokrati uttrycker sig just nu verkar de i relation till välfärdsfrågorna inte bottna i detta. Vi måste åter till en diskussion kring vad som bör och inte bör vara föremål för EU-gemensam reglering. Att vi vill ha system med stabila arbetslöshetsförsäkringar är exempelvis inget argument för att förlägga det på EU-nivå.

  VARFÖR HAR NI LÅNAT EN KAMPANJ FRÅN DONALD TRUMP?

  – Vi har valt dessa spetsiga formuleringar för att skapa fokus i EU-debatten på det vi anser bör vara kärnan i valrörelsen – nämligen kring vad EU ska vara. Det är också en viktig markering mot federalistiska åsiktsströmningar ute i Europa som nu vill se ett Europas förenta stater. EU ska inte vara ”great”, i bemärkelsen grandiost, utan just lagom. Genom att ta avstamp i Trumpkampanjen visar vi också i själva formuleringen ett avståndstagande mot föregångarkampanjens poäng.