• Lättläst om EU

  GÖR EU LAGOM IGEN

  RÖSTA PÅ KD

  SARA SKYTTEDAL och DAVID LEGA
  är högst upp på vår lista i EU-valet.
  De är båda två allt annat än lagom.
  Sara och David är två starka topp-kandidater.
  De ska ge oss minst två platser i Europa-parlamentet.
  Vill du också vara med i det nya KD?
  Bli medlem! www.KD.nu/blimedlem

  SARA SKYTTEDAL:

  ”Svenskarnas starka stöd för EU
  kan vi inte ta för givet.”

  EU måste välja en väg framåt.
  En del människor är mot EU.
  De vill splittra unionen.
  Andra vill att EU ska få bestämma mer.
  De vill ha en europeisk super-stat.
  Båda alternativen förstör lika mycket.
  EU riskerar att inte finnas kvar i framtiden.

  Kristdemokraterna vill att EU ska finnas kvar.
  Vi vill stoppa dem som vill förstöra.
  Vi måste inse att vi inte kan ta
  svenskarnas starka stöd för EU för givet.
  Vi måste se till att samarbetet är bra.
  Det är vår viktigaste uppgift som EU-vänner.

  Under de närmaste fem åren
  finns det risk för att
  beslut om välfärden i Sverige
  kommer att tas i Bryssel i stället för i Stockholm.
  Social-demokraterna har redan gjort så
  att EU har fått inflytande över familje-politiken.
  Så kan det också bli med allt ifrån vår
  barn-omsorg och a-kassa till bostads-politik.
  KD vill att bara Sverige ska ha makten över det.

  När vi pratar om att EU behöver bli lagom igen
  menar vi att vi måste börja jobba med
  huvud-uppgifterna i samarbetet igen.
  Alltså att lösa gemensamma problem
  och att stärka tillväxten.

  DAVID LEGA:

  ”Jag vill vara en röst för dem
  som har svårast att göra sig hörda.”

  EU behöver ta hand om de utmaningar
  som alla EU-länder har gemensamt.
  Det handlar om de stora miljö-problemen
  och den internationella brottsligheten.
  Men viktigast för mig är kampen för
  de mänskliga fri- och rättigheterna.
  Att skydda människo-värdet.
  Om du röstar på mig
  kommer jag att vara en röst för alla dem
  som har svårast att göra sig hörda.

  Europa har aldrig någonsin upplevt
  en så lång period av fred och goda tider
  som tiden efter andra världs-kriget till i dag.
  Det har EU bidragit till.
  Därför måste vi skydda
  det europeiska samarbetet.
  Vi måste se till att EU-länderna
  får ha kvar sin integritet.
  De måste kunna få bestämma själva.
  EU ska inte ta bort gränserna
  utan samarbeta över dem.
  EU ska tillåta skillnader.
  EU ska inte vara ett land
  utan som en familj av länder.

  EU måste bli bättre på att ställa krav
  på länder som inte respekterar sina invånares
  mänskliga fri- och rättigheter.
  Det är min bestämda uppfattning.
  EU måste ta ett större ansvar för
  att försvara människo-värdet.
  Det kan vi göra med till exempel
  diplomati och bidrag.
  Både inom och utom unionens gränser.

  VAD ÄR LAGOM?

  KD tycker att EU ska vara lagom.
  EU ska fokusera på frågor
  som vi måste lösa tillsammans.
  EU ska hålla sig borta från sådant
  som vi sköter bättre i Sverige.

  EU SKA HÅLLA SIG BORTA FRÅN VÄLFÄRDSPOLITIKEN

  EU antog nyligen regler om föräldra-försäkringen.
  Det tycker vi att länderna själva ska bestämma om.

  EU SKA ARBETA FÖR FLER JOBB

  EU gör det lättare för företag i unionen.
  Det är lättare för oss EU-länder
  att handla med varandra.
  Det är bra, för det skapar jobb och tillväxt.
  Men EU behöver göra mer.
  Genom handel med andra delar av världen
  skapar vi också fler jobb här.

  EU SKA ARBETA MER FÖR KLIMATET

  EU behöver leda den gröna omställningen.
  EU har världens mest ambitiösa system
  för att minska utsläpp av växt-hus-gaser.
  Det behöver vi fortsätta att utveckla.
  Vi behöver även övertyga länder utanför EU
  att de ska vara med och jobba med det här.

  EU:S BUDGET SKA VARA LAGOM

  EU-kommissionen vill chock-höja
  den medlems-avgift Sverige betalar till EU.
  De vill också införa EU-skatter.
  Det tycker vi är fel.
  Vi borde i stället göra om EU-budgeten.


  VÄRDERINGAR ATT LITA PÅ

  KD tycker att människovärdet är viktigast.
  Vi vill prioritera det som är nödvändigt
  för att bygga en union som håller ihop.

  Det var kristdemokrater
  som la grunden till unionen
  efter andra världskriget.
  Tack vare unionen kunde länder
  som hade krigat mot varandra
  bevara freden och stärka demokratin.
  De kunde bygga välstånd tillsammans.
  De här grund-läggande värdena
  är viktiga också i vår tid.
  I dag är vi oroliga för
  att unionen inte ska hålla ihop.

  Att kämpa för ett lagom EU
  är att skydda unionen.

  EBBA BUSCH
  Partiledare (KD)

  Ladda lättläst information som PDF