• EU-VAL 2019

  KD:s europavalskandidater Sara Skyttedal och David Lega tillsammans med partiledaren Ebba Busch Thor.

  MAKE EU LAGOM AGAIN

  KD tycker att EU ska vara lagom. EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar och hålla sig borta från sådant som sköts bättre på nationell nivå. 

  EU ska hålla sig borta från välfärdspolitiken

  Nyligen antog EU regler om föräldraförsäkringen, det är en sådan fråga som vi tycker att länderna själva ska besluta om.

  EU ska agera för fler jobb

  Genom att underlätta för företagande och ekonomiskt utbyte mellan EU-länderna skapar EU jobb och tillväxt. Mer behöver göras. Genom handel med andra delar av världen skapas också fler jobb här. 

  EU ska ta krafttag för klimatet

  EU behöver leda den gröna omställningen. EU har världens mest ambitiösa system för handel med utsläppsrätter, det behöver fortsätta att utvecklas. Även länder utanför EU behöver övertygas om att ansluta sig.  

  EU:s budget ska vara måttfull

  EU-kommissionen vill chockhöja Sveriges medlemsavgift och införa EU-skatter. Det tycker vi är fel. Istället borde vi omprioritera i EU-budgeten.

  Vi toppar vår lista i EU-valet med två kandidater som är allt annat än lagom. SARA SKYTTEDAL följt av DAVID LEGA. Tillsammans bildar de en stark toppduo som ska ge oss minst två mandat i Europaparlamentet. Vill du vara delaktig i det nya KD? Bli medlem!

  SARA SKYTTEDAL

  ”Svenskarnas starka stöd för EU kan inte tas för givet.”

  Sara Skyttedal i röd klänning med svart skärp.

  EU befinner sig vid ett vägskäl. På ena sidan finns de öppet EU-fientliga som är tydliga med sin avsikt att söndra unionen, på andra sidan finns de som lägger förslag om mer överstatlighet med ambitionen att skapa en europeisk superstat. Båda alternativen är lika destruktiva och hotar unionens legitimitet och långsiktiga fortlevnad. Kristdemokraterna går till val på att stoppa båda dessa krafter. Vi måste inse att svenskarnas starka stöd för EU-medlemskapet inte kan tas för givet. Den främsta uppgiften som EU-vän är att säkra att samarbetet håller rätt fokus framöver.

  Den kommande mandatperioden riskerar vi att se hur makten över välfärdsfrågorna flyttar från Sverige till Bryssel. Socialdemokraterna har redan banat väg för att EU fått inflytande över familjepolitiken, nu ser vi att även andra delar av välfärden kan komma att regleras. Det diskuteras regleringar av alltifrån barnomsorg och a-kassa till bostadspolitik. Det här är områden som vi vill att Sverige ensamt ska ha makten över.

  När vi pratar om att EU behöver bli lagom igen syftar vi på att vi måste tillbaka till att fokusera på de grundläggande uppgifterna i samarbetet. Fokusera på att lösa gemensamma problem och stärka tillväxten.

  Sara Skyttedal på Facebook:
  https://www.facebook.com/saraskyttedal/

  DAVID LEGA

  ”Jag vill vara en röst för de som har svårast att göra sig hörda”

  David Lega i blå kostym på sin rullstolEU behöver ha handlingskraft och mod att hantera de utmaningar som är gemensamma för alla medlemsländer. Det handlar om de stora miljöproblemen och den internationella brottsligheten. Men min främsta politiska drivkraft är kampen för de mänskliga fri- och rättigheterna. Värnandet av människovärdet. Om jag får förtroendet att representera dig i parlamentet kommer jag att använda min plattform till att vara en röst för dem som har svårast att göra sig hörda.

  EU har bidragit till att skapa den längsta period av fred och ekonomisk framgång som Europa någonsin har upplevt. Därför måste vi skydda det europeiska samarbetet genom att säkerställa medlemsländernas integritet och självbestämmande. EU ska inte upplösa gränserna, men samarbeta över dem. EU ska inte förbjuda skillnader, men överbrygga dem. EU ska inte vara ett land. EU ska vara en familj av länder.

  Min bestämda uppfattning är att EU måste bli bättre på att ställa krav och sätta press på länder som inte respekterar sina invånares mänskliga fri och rättigheter. Med hjälp av diplomati, bidrag och sanktioner kan och måste EU ta ett större ansvar för att försvara människovärdet. Både inom och utom unionens gränser.

  David Lega på Facebook:
  https://www.facebook.com/DavidLegaKD/

  VÄRDERINGAR ATT LITA PÅ

  KD sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. 

  Det var kristdemokrater som lade grunden till unionen efter andra världskriget. Länder som hade krigat mot varandra kunde därigenom bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. De här grundläggande värdena är viktiga också i vår tid. Idag är vi oroliga
  för att unionen inte ska hålla ihop. 

  Att kämpa för ett lagom EU är att värna unionen.